Agenda STA November

  • ALV op donderdag 19 november bij TMS in Leusden. Aanvang 19.30 uur.
  • De vrijwilligers gaan tennissen en een hapje eten op zondag 26 november. De banen 2 en 3 zijn hiervoor gereserveerd tussen 15.00 en 17.00 uur.
  • Op de zaterdagen 11, 18 en 25 november worden nog de nodige competitiewedstrijden gespeeld. Op de 25e volgt dan de prijsuitreiking, waarna kan worden deelgenomen aan een Indonesische maaltijd voor € 10,00.

 

Advertentie

Overleden

Overleden.

Helaas moeten we melden dat Aart van den Hazel op 23 juli is overleden.

Een markant figuur die in en buiten het tennisveld altijd wel wat te vertellen had.

Met Ellen speelde hij jaren mee bij de Open Toernooien die in deze periode gehouden worden.

En dikwijls werd ook gewonnen.

Helaas heeft hij van zijn ziekte niet kunnen winnen.

 

Wij wensen Titia en de kinderen veel sterkte de komende tijd.

Bestuur STA

Diverse info met o.a. de gewijzigde label uren

Labeluren

Het is al bekend gemaakt, maar per 1 december zijn de gewijzigde labeluren van kracht:

dinsdag     van 13.00-15.00 uur

woensdag  van 14.00-16.00 uur

donderdag van 12.00-14.00 uur

Deze maatregel is geldig tot 1 februari 2015. Wanneer blijkt dat t.z.t. een en ander weer veranderd moet worden, dan zullen de tijden opnieuw aangepast worden.

Sluiting TMS

Op Sinterklaasavond, 5 december is TMS om 17.00 uur gesloten.

Op de zaterdagen gaat TMS om 18.00 uur dicht. Dat betekent dat er getennist kan worden tot bv. 17.45 uur, waarna nog beperkt een drankje(bv. geen koffie) kan worden gedronken. Om 18.00 uur dient iedereen het pand te verlaten, dus wil je ook nog van de kleedruimte gebruik maken, dan moet eerder worden gestopt met tennis. Laatst ging om 17.00 uur het licht op de banen uit, maar dat was een misverstand.

Correctie

In het korte verslag van de ALV staat aangegeven dat de contributie  € 275,00 gaat worden voor het seizoen 2014-2015. Dit moet zijn 2015-2016.

Oliebollentoernooi

Dezer dagen krijgt iedereen een uitnodiging voor het Oliebollentoernooi, waarvoor ook tennissers van TMS zijn uitgenodigd. Datum: zondag 28 december 2014 van 12.00-18.00 uur.

 

Nieuwjaarsreceptie

Noteer vast in de nieuwe agenda. Nieuwjaarsreceptie op zaterdag 3 januari 2015 van 15.30-17.30 uur in de horeca bij TMS

Met sportieve groeten,

Het Bestuur

Kort verslag van de ALV en de vrijwilligers bijeenkomst

ALV

ALV 2014        2014-11-06 20.37.03

KORT VERSLAG ALV 6-11-2014

De voorzitter heet iedereen welkom en opent de vergadering.

De diverse verslagen worden goedgekeurd.

Bij het financiële verslag geeft Bram uitleg. Bij het punt over de begroting wordt gevraagd of bij het jubileum volgend jaar aandacht wordt gevraagd van de pers. Hierover worden t.z.t. de nodige contacten gelegd. Ook wordt gevraagd naar de ledenwerving, waarvoor geen bedrag beschikbaar is. De ledenwerving staat momenteel nog op een laag pitje en wordt na een jaar tennis bij TMS zo nodig opgepakt.

De contributie voor het seizoen 2014-2015 wordt vastgesteld op € 275,00.

De kascommissie voor komend seizoen bestaat uit Gert-Jan Nederend en Lydia van ’t Wel. Als reserve stelt Frits Jöris zich beschikbaar.

Het nieuwe wachtwoord wordt bekend gemaakt en is op te vragen bij het secretariaat of bij Gerard. Dit wachtwoord is nodig om de ledenlijst en het smoelenboek te kunnen zien.

De aftredende bestuursleden Elly Helweg en Gerard Schutijser worden herkozen

Na een discussie wordt de voorgestelde  aanvulling op het Huishoudelijk Reglement goedgekeurd na een extra toevoeging van art. 20:

“In alle gevallen waarin het huishoudelijk Reglement niet voorziet beslist het bestuur.” Deze tekst is ook in de Statuten te vinden.

Er wordt voorgesteld om in artikel 4 het woord “ uitsluitend” toe te voegen. Dit wordt overgenomen, zodat de tekst duidelijker over komt.

Na inventarisatie en de vraag van leden is besloten om de labeluren op de dinsdag en donderdag met een uur in te korten. Per 1 december zullen de volgende uren voor de label beschikbaar zijn:

dinsdag van 13.00-15.00 uur

woensdag van 14.00-16.00 uur

donderdag van 12.00-14.00 uur.

Op 1 februari 2015 zal worden bekeken of deze uren aan de verwachtingen voldoen.

De zaterdagmiddag is een mooi gelegenheid om te tennissen. Misschien een soort competitie? Een mooie gelegenheid om te spelen, dus niet zeggen dat er geen banen vrij zijn.

In de rondvraag wordt gevraagd om op de begroting het bedrag voor het jubileum eventueel aan te vullen met een eigen bijdrage van de leden. Om een andere vraag te beantwoorden: er is nog geen jubileumcommissie.

Voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging voor de aanwezigheid en nodigt iedereen uit om in de horeca een drankje te gaan drinken voor eigen rekening.

 

VRIJWILLIGERS

De vrijwilligers hebben op zondag 9 november 2014 ’s middags eerst met elkaar getennist.

IMG_0577

Daarna werd in de horeca van TMS een Indonesisch buffet geserveerd, dat werd verzorgd door Catering Bedrijf Dapur Kecil, wat klein keukentje betekent. Vrijwilligers en partners lieten zich het goed smaken.

Geen binnen tennis mogelijk van vrijdag 31 oktober 16:00 uur t/m zondag 2 november en niet vergeten 16 nov ALV STA

Beste leden,

Geen tennis

Helaas heeft STA “een erg beetje laat” pas gehoord dat er komend weekend een groot judo toernooi is bij TMS. In een eerder bericht was al aangegeven dat op zaterdag niet getennist kan worden op de binnenbanen. Maar op vrijdag 31 oktober na 16.00 uur kan er ook niet getennist worden en op zondag 2 november zijn de binnenbanen ook nog bedekt met de judomatten. Om 16.00 uur is het afgelopen, maar dan moet alles nog worden opgeruimd.

ALV

Tevens kan iedereen met deze mail even herinnerd worden aan de ALV. Kom op donderdag 6 november om 19.30 uur naar TMS om het bestuur een compliment te geven voor het vele werk dat er het afgelopen jaar is gedaan, om het bestuur te  vragen om uitleg over een bepaald punt of om gewoon een avondje te luisteren naar wat er allemaal speelt bij STA.

Met vriendelijke sportgroeten,

Het bestuur

 

Afsluiting competitie

Op zaterdag 18 oktober werd de beslissingswedstrijd gespeeld in de Heren Dubbel tussen Koos/Bernd en Ron/Berend. IMG_6212 finale en scheids

Na een vrij vlotte eerste set in het voordeel van Ron/Berend  kwamen  Koos/Bernd in de tweede set goed terug.

Uiteindelijk werden Ron en Berend de kampioenen.

    Daarna was er de prijsuitreiking voor alle disciplines.

Namens bestuur, ETC en leden heeft Leo Dick Kloosterboer bedankt voor zijn inzet als lid.

Een uitgebreid verslag is te lezen in de Digitale STAmtafel, oktober nummer.

Betalen en nog meer

Pasjes wisselen

Op de volgende data kunnen de pasjes gewisseld worden. Natuurlijk moet dan wel de contributie binnen zijn bij de penningmeester. Ben je niet in de gelegenheid om op een van die dagen te komen dan kan in een envelop het oude pasje met een gefrankeerde envelop, waarop je eigen adres, worden gestuurd naar Bram ten Hoven, Aagje Dekenlaan 45, 1403 HC Bussum. Je krijgt dan je nieuwe pasje toegestuurd.

maandag 6 oktober     14.00-16.00 uur

dinsdag 7 oktober       13.00-15.00 uur

woensdag 8 oktober    14.00-16.00 uur

zaterdag 11 oktober    14.00-15.00 uur

donderdag 16 oktober 11.00-13.00 uur

Afhangbord en baanschema

Op het afhangbord zal naast de baannummers 1 en 2 ook een 3 en 4 worden gezet omdat verschillende keren van baan moet worden gewisseld. Bijgaand ontvangen jullie een nieuw baanschema dat ook boven het afhangbord komt te hangen. Hier is  te zien op welke baan gespeeld moet worden. De regels van STA zijn, dat per half uur kan worden afgehangen, dus het baanschema is daarop aangepast. Er staan nu veel lijntjes en vakjes op, dus moet wel goed worden opgelet. De banen met een optie zijn alleen te reserveren via TMS. Of telefonisch vooraf, of ter plaatse bij de receptie. Voor de optiebanen gelden ook de regels van TMS en dat betekent met 4 mensen één uur spelen en met 2 mensen een half uur.

Baanreglement

Het nieuwe baanreglement is te raadplegen via de website.

Tennismaatjes gezocht

Wanneer je geen partner hebt om mee te tennissen, is natuurlijk een bezoek aan een van de labeldagen een goede gelegenheid om met andere leden kennis te maken. Je kunt dan altijd meespelen en wie weet, vind je iemand waarmee je verdere afspraken kan maken. Zoek je een partner, dan mag je dit opgeven aan het secretariaat. STA zal dan een oproep plaatsen op het info bord, zodat nieuwe koppels kunnen ontstaan. Zet wel even erbij of je voorkeur hebt om op een bepaalde dag te spelen.

Agenda

Noteer de volgende data in de agenda:

18 oktober 2014    – Beslissingswedstrijd competitie in de heren dubbel met aansluitend prijsuitreiking voor alle disciplines.

6 november 2014    – Algemene Jaarvergadering

9 november 2014    – Vrijwilligerstennis

28 december 2014  –  Oliebollentoernooi

19 september 2015Jubileumtoernooi

Op de toernooidagen kan er door STA-ers niet op onze beschikbare banen gespeeld worden.

Met sportgroeten, Het Bestuur

Diverse info van het bestuur

Sluitingstijd met Pinksteren, let op!!

In de STAmtafel is de beschikbaarheid van de banen aangegeven voor de komende feestdagen. TMS laat in zijn Nieuwsbrief echter weten dat op 2e Pinksterdag van 09.00-14.00 uur gesport kan worden en dat om 14.30 uur alles wordt gesloten. Dit in tegenstelling tot het bericht in ons clubblad.

De nieuwsbrief van TMS is via de website http://www.theomeijersport.nl te lezen, maar is op papier te krijgen in de horeca-ruimte.

Labelen met TMS

Wanneer het bij het labelgebeuren van STA erg druk is, mogen STA leden ook bij TMS meedoen. De labeldagen/-avond zijn hetzelfde als bij ons. Op dinsdag en donderdag kan worden meegedaan van 11.00-12.00 uur en op de woensdagavond van 19.00-21.00 uur. Uiteraard wordt dan wel buiten gespeeld.

Competitie

Er zijn nog erg veel leden die zich opgegeven hebben om mee te doen aan de interne competitie, maar nog geen wedstrijd hebben gespeeld.

Kom op mensen, maak eens de nodige afspraken, want voor je het weet is het 1 oktober en dan ben je te laat.

O ja, er zijn 4 STA dames die voor TMS hebben meegedaan aan de ITA competitie en deze dames zijn op de 2e plaats geëindigd. Proficiat Ellen, Lenie, Tonny en Ria!

Lessen

Onderzocht wordt of er een mogelijkheid is om in augustus en september weer een aantal lessen te organiseren. In juli zal hierover meer bekend zijn.

Thuisblijverstoernooi

Noteer maar vast in de agenda: thuisblijverstoernooi op zaterdag 23 augustus 2014. Bericht hierover volgt nog.

Vakantie

We zijn een Senioren vereniging en dat betekent dat er al veel leden met vakantie zijn of binnenkort gaan. Allemaal een fijne vakantie gewenst met mooi weer en niet zoveel regen als de afgelopen dagen.

Het Bestuur

Kennismaking bij TMS

STA TMS

Beste leden,

Eindelijk was het dan zover. Op zaterdag 29 maart was een groot aantal leden naar Leusden gekomen om kennis te maken met de nieuwe locatie bij Theo Meijer Sport.

Terwijl iedereen binnen kwam, stond er buiten een vrachtwagen, waar allerhande tennismateriaal op de laadbak klaar stond om naar binnen te mogen. Een stelletje ongeregeld spul, niet netjes in verhuisdozen, maar in een klein doosje, in tasjes of los. Gelukkig boden leden de helpende hand en kon de kast via de zijkant naar binnen worden gebracht i.p.v. te sjouwen door de hele tennishal.

Dit betekent, dat nog niet alles op de juiste plaats is terecht gekomen. Het afhangbord moet nog worden geïnstalleerd, de brievenbus heeft nog geen plekje, dus even wachten met oude pasjes inleveren. De inhoud van de kast verdient een opruim- en schoonmaakbeurt.

Het tafeltje op de banen bij Bokkeduinen voor de pasjes bij het labelen gaat Bertus Groenestein ophalen en meenemen naar TMS en het wegwijzerbord is ook nog niet gedemonteerd.

Na een heerlijk kopje koffie/thee liepen we naar de tennisbanen waar Theo Meijer ons welkom heette en hoopt op een prettige samenwerking. Hierna krijgt voorzitter Leo het woord en als de STA vlag goed is opgehangen, worden de banen symbolisch aan STA overgedragen.

Het baanreglement en het baanschema worden zo spoedig mogelijk opgehangen en op de website doorgegeven. Ook de website wordt binnen afzienbare tijd aangepast.

TMS heeft op ons verzoek de volgende punten al doorgegeven:

–      Op de website van TMS – www.theomeijersport.nl staan de openingstijden vermeld. Kijk hiervoor onder racketsport bij tennis.

–      Er liggen circa 25 pasjes klaar voor STA tennissers bij de balie. Zo’n pasje is nodig als men gebruik wil maken van de kleedkamer, locker, sauna en/of stoombad.  Op vertoon van de tennispas kan het pasje worden meegenomen naar deze ruimte. Na gebruik moet het pasje weer worden ingeleverd, anders zijn de pasjes niet meer aanwezig voor anderen. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Wil je rechtstreeks naar de tennisbaan, dan kan je zo doorlopen. Als borg wordt om bv. een sleutel gevraagd, zodat je niet kan vergeten het pasje weer in te leveren.

–      Tennisbaan 1 en 2 zijn de  STA banen.

–      Om buiten te spelen moet men zich eerst melden bij de balie. Dit is noodzakelijk i.v.m. de agenda.

–      Buiten spelen is altijd op basis van beschikbaarheid en er wordt afgehangen per half uur (enkelspel) en per heel uur (dubbelspel).

–       STA leden die lid willen worden van sportschool TMS om te kunnen fitnessen krijgen 23% korting, ofwel ze betalen het 24 maandtarief. Kijk op de site bij fitness voor  een passend tarief i.v.m. leeftijdsgroepen. Ook basic fitness is mogelijk maar dan zijn de dagen en tijden beperkt.

–      Vrijdag 25-04 kan er binnen tot 15:00 niet gespeeld worden i.v.m. activiteiten op de  Koningsdag voor ruim 300 scholieren. De buitenbanen zijn dan wel beschikbaar. Let op voor de drukte die dag.

–      Alle vragen die ongetwijfeld nog  komen over diverse zaken moeten per mail aan het secretariaat van STA worden doorgegeven of een van de bestuursleden kan worden aangesproken. De baliemedewerkers en het barpersoneel  kunnen hierop meestal geen antwoord geven of ergens over beslissen.

Heel veel tennisplezier !!

Vriendelijke en sportieve groet,

Elly

Afscheid ……..

Op 15 maart 2014 is met een toernooi officieel afscheid genomen van Bokkeduinen. Vanaf half 10 ’s morgens werd er getennist. Jammer dat 9(!) personen tijdig of vrij laat hebben afgezegd,  zodat de ETC de open gevallen plaatsen moest zien op te vullen.

Er waren leuke partijen bij zowel in de ochtend als de middag. De spelers hebben op de foto met een zwaai van het racket Bokkeduinen gedag gezegd.

afscheid middaggroep

Na afloop van de wedstrijden hield voorzitter Leo een korte toespraak, waarna de prijsuitreiking volgde. Bij de dames was José Greeven nummer 2 en Ria Paschedag nummer 1. Bij de heren was Alojz Joziç nummer 2 en Aart van den Hazel nummer 1.

De grote Henk van Beek wisseltrofee mocht Aart mee naar huis nemen.

Aart met beker

Daarna kreeg iedere speler een handdoekje met logo, wat door sponsor Autoschade Simon Groot werd aangeboden. Van Sponsor Wim Jaquet Sports krijgt iedere speler/ster (nog) een bon van € 7,50.

Bert van Wede kwam namens Fit Academie Bokkeduinen afscheid nemen. Voor de jarenlange samenwerking kreeg Elly een prachtige bos bloemen en het bestuur kreeg champagne en mag een keer gaan eten in Het Klooster.

Het buffet van Wok Het Oosten liet iedereen zich goed smaken en een ijsje toe was een mooie afsluiting van een gezellige dag.

ETC bedankt voor jullie inzet om deze dag succesvol te laten verlopen.

Meer foto’s zijn te zien op onze site in het foto archief of <klik hier>.