Corona, langer strengere regels!

Er mag nu tot en met 9 februari 2021 niet binnen gespeeld worden.

Buitentennis blijft mogelijk maar alleen met 2 personen.

Hiervoor moet wel een baan gereserveerd worden bij TMS.

De link https://www.theomeijersport.nl/theomeijersport.baanreserveren.nl kan hiervoor gebruikt worden.

Als het niet lukt en er wordt aangegeven dat je € 6,25 moet betalen, kan je even bellen met TMS. Dan zorgen zij dat alles in orde komt.

Advertentie