Ledenstop!!

Door de grote aanwas van nieuwe leden, voornamelijk uit de SRO-groep 2007. Kop_wachtlijst_1 Heeft het bestuur besloten om per heden een ledenstop in te stellen. Het aantal leden bedraagt nu nml. 230.  Ook introductiepassen, zullen, door deze maatregel voorlopig niet meer uitgegeven worden

Deze situatie zal per 1 oktober a.s. (aanvang van het nieuwe verenigingsjaar) opnieuw bekeken worden. Tot deze datum kunnen gegadigden voor een lidmaatschap bij de vereniging, zich aanmelden bij de ledenadministratie voor plaatsing op de wachtlijst.

Advertentie

Fusie Heren Dubbel A+B

Zoals jullie ongetwijfeld hebben vernomen is poule B grotendeels ten onder gegaan aan blessures. In overleg met de wedstrijdcommissie is besloten poule A en B samen te laten gaan in één heren dubbel poule. Jullie mening over deze fusie is gevraagd en de overgrote meerderheid heeft geen bezwaar. De teams uit zowel de A als de B poule nemen hun gewonnen punten uit de reeds gespeelde wedstrijden mee. Fusie De verliespunten uit de B poule komen ten laste van het team Alojz en Paul. Dat houdt eigenlijk in dat er niemand benadeeld wordt en winstpunten kwijtraakt In totaal zie je in het overzicht nu 8 teams. Er moeten dus 14 wedstrijden worden gespeeld. Speciaal voor deze poule wordt de duur van de competitie verlengd tot en met 31 december 2007. Er moeten dus per team twee wedstrijden per maand gespeeld worden. Sommige teams wat minder omdat ze al een aantal wedstrijden op hebben zitten De strafpunten beginnen pas te tellen vanaf 1 juni 2007. Voor het overige blijft het wedstrijdreglement van toepassing.

Gastgebruik op de andere banen wordt gereduceerd

Door een interne verbouwing (20 mei t/m 1 september a.s.) zal het "luxe gastgebruik" op de andere banen sterk worden gereduceerd. Zoals mogelijk bekend, verstaan wij hieronder het kunnen spelen op de binnenbanen 1,2,3 en 4, wanneer deze vrij zijn.

Baan 1 wordt omgeturnd(..) in een turnzaal. De banen 2,3 en 4 worden multifunctionele sportbanen, met meerdere belijningen (zie voorbeeld foto hieronder), waarop vele sporten (w.o tennis in de avonduren) te beoefenen zijn. De "STA" banen 5 en 6 en de buitenmogelijkheden blijven uiteraard gehandhaafd. Het geheel zal door een wand gescheiden worden, waardoor het tennissen bij STA wel een meer besloten gevoel zal geven.

Dat dit consequenties heeft voor een aantal zaken, ligt voor de hand. Te denken valt bijv. aan de extra ruimte voor het spelen van de interne competities, de uitgebreide wintermogelijkheden overdag etc. Daarom het advies voor de leden om meer gebruik te gaan maken van de daluren, daar deze nog ruimschoots aanwezig zijn, zoals bijv. de zaterdag, de zondagmiddag en de vrijdagavond, deze laatste uiteraard alleen tijdens het zomerseizoen. Er wordt gedacht aan een "baanmeter", waarop de gemiddelde baanbezetting naar dagdeel kan worden aangegeven.

Het bestuur is nog in overleg met het R.O.C. voor de uitbreiding van avonduren in het winterseizoen, zoals de woensdagavond en het "bijtrekken" van de dinsdagavond. Maar dat de spoeling dunner gaat worden is een feit. Het contract met het ROC loopt overigens tot oktober 2010.

Multi2