Uitnodiging ALV 6 november a.s.

Vergadering

Beste STA tennisser,

Het Bestuur van Senioren Tennis Amersfoort nodigt u hierbijuit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering (ALV) op

dinsdag 6 november 2007

De ALV begint om 20.00 uur, locatie Het Klooster, DaamFockemalaan 10, 3818 KG te Amersfoort, zaal “de Refter”.

Aan belangstellenden wordt de gelegenheid geboden omvóór de ALV een rondleiding te krijgen in HetKlooster om te laten zien hoe het er voorheen ongeveer uitzag. U zultdan ook worden ingelicht over de faciliteiten die de leerinstelling vanROC ASA biedt.

De rondleiding start om 19.00 uur.

U kunt zich opgeven voor deelname aan de rondleiding bij hetsecretariaat, sluitingsdatum is 31 oktober 2007: info@seniorentennisamersfoort.nl

Voor de volledige uitnodiging <klik hier>.

Voor de agenda <klik hier>.

Voor de notulen van de 1e en 2e ALV 2006 <klik hier>.

Bovengenoemde documenten hebben de leden inmiddels per postontvangen.

Voor het jaarverslag van de secretaris en van de ledenadministratie <klik hier>.

Het verslag van de penningmeester en overigefinanciële bescheiden worden op de vergaderavond verstrekt.

Advertentie

Gebruik Multi Functionele banen

Mfbaan Vanaf 1 oktober jl. heeft STA de mogelijkheid om gebruik te maken van de multi functionele banen. Dit kan op:
dinsdag van 18.30-23.30 uur
vrijdag  van 19.30-23.30 uur
Om hier te spelen moet men (MAXIMAAL) 8 dagen van te voren bij de receptie reserveren onder vermelding van STA en de namen van de spelers(sters). Er mag dan een uur gespeeld worden. (Dus 1 dag van te voren kan ook nog..)
Nu kan dus niemand meer zeggen dat een competitiewedstrijd door ruimtegebrek niet kan worden gespeeld. Een tip: speel op de MF banen niet op schoenen met gladde zolen, want dan ga je onderuit.