Tennislessen, nu inschrijven

Beste STA leden,
 
In april en mei zal Mark van den Hoek weer een aantal tennislessen geven voor belangstellenden.
Door middel van een Open Huis worden ook eventuele nieuwe leden in de gelegenheid gesteld zich hiervoor op te geven.
 
Daarnaast is er de voor onze eigen leden de mogelijkheid om te lessen.
De lessen worden gegeven op de vrijdagen 1, 8, 15, 22 en 29 april en 6, 13 en 20 mei 2011.
Bij voldoende belangstelling zal worden gelest tussen 16.00 en 22.00 uur.
Men geeft zich op voor 8 lessen waarvoor de kosten bedragen:
8 x x80 36,00 voor één persoon voor 8×1 uur individueel les;
8 x x80 18,00 voor twee personen voor 8×1 uur les;
8 x x80  9,00 voor vier personen voor 8×1 uur les.
 
Daarnaast wordt, indien dit haalbaar is,  ook de mogelijkheid geboden om 4 lessen te volgen.
De kosten zoals bovenstaand worden dan gehalveerd.
Voor nieuwe leden zal een mogelijkheid worden geboden voor 8 lessen met 8 personen, kosten x80 36,00.
 
Opgaven kunnen tot 20 maart a.s. worden gedaan bij Ellen Schipper, tel. 033 4724549, e-mail ellenschipper@seniorentennisamersfoort.nl
Je geeft dan aan op welk tijdstip je het liefst zou willen lessen en met hoeveel personen. Geprobeerd zal worden om een beetje gelijkgestemde personen bij elkaar te zetten.
Trainer Mark heeft aangegeven een bepaald programma te willen hanteren en het is daarom niet mogelijk om andere leden te laten invallen als je een keer niet kunt.
Willen ook de mensen die al aangegeven hebben te willen lessen zich nog even melden?
 
Met vriendelijke groeten,
namens de E.T.C.
Ellen Schipper
 
Advertentie

9 april voorjaarstoernooi; lees hier de uitnodiging

Amersfoort, februari 2011

Beste tennisvrienden en -vriendinnen,                                             

Het Bestuur heeft het genoegen jullie hierbij uit te nodigen om deel te nemen aan het

 voorjaarstoernooi op zaterdag 9 april 2011,

 dat zal worden gehouden bij Fit Academie Bokkeduinen.

Er zal gestreden worden om de “Henk van Beek wisseltrofee”.

Er wordt gespeeld op onze banen 5 en 6 en op de banen in de MF hal. In en bij deze ruimtes worden enkele zitjes geplaatst.

Het is niet toegestaan om in de MF hal met naaldhakken te lopen.

De deelname aan het toernooi staat open voor alle STA-leden, ongeacht speelsterkte of leeftijd. Het maximale aantal deelnemers is 64.  

Toeschouwers/partners tijdens de toernooidag zijn welkom.

Wij nodigen jullie uit om na afloop van het toernooi deel te nemen aan een Chinees/Indisch buffet. Ook partners kunnen zich hiervoor opgeven.

Deelname aan het toernooi is kosteloos. Voor het buffet wordt een bijdrage van x80 10,00 per persoon gevraagd, te betalen bij binnenkomst. STA leden die niet kunnen spelen, maar wel aan het buffet willen  deelnemen, kunnen zich ook opgeven.

Het programma ziet er als volgt uit:

10.30 uur:    ontvangst van de deelnemers met koffie en iets lekkers, een half uur later gevolgd door de wedstrijden;

18.00 uur:     prijsuitreiking, met daarna een Chinees/Indisch buffet;

20.15 uur:     einde toernooidag.

 

Iedere deelnemer krijgt van tevoren bericht wanneer de eerste wedstrijd moet worden gespeeld. Een half uur voor de wedstrijd dient men dan aanwezig te zijn.

Tussen de wedstrijden door kan er gesjoeld worden en bij voldoende belangstelling  kan ook aan een jeu de boules wedstrijd worden meegedaan.

Het inschrijfformulier << klik hier >> moet voor zondagavond 20 maart a.s. ingeleverd zijn. Per post naar Ellen Schipper, Drentsestraat 114, 3812 EH Amersfoort. Of in de bus bij het mededelingenbord van STA in de Bokkeduinen. Aanmelden per e-mail kan ook door het formulier van de weblog te downloaden en ingevuld te sturen naar Ellen, e-mail: ellenschipper@seniorentennisamersfoort.nl , die ook voor vragen gebeld kan worden, tel. 033 4724549.

Zoals we gewend zijn rekenen we op een goede opkomst.

Bestuur en E.T.C.

Verslag extra ALV: Financiën nu ok, en Leo Kelderman gekozen als nieuwe voorzitter

5 Minuten over acht werd de extra ALV geopend door Elly, onze vicevoorzitter. Met de opkomst van 50 leden was het bestuur blij verrast. 19 leden hadden zich voor deze vergadering afgemeld.

Punt 2, de financiën. Het woord werd gegeven aan Bram, onze penningmeester. Een nieuw financieel overzicht en begroting was bij binnenkomst aan de aanwezigen uitgereikt. Bram vertelde dat met hulp van Bert Vreekamp alle “foutjes” in het vorige overzicht waren gecorrigeerd. Bert werd daarvoor bedank. Er waren geen vragen meer uit de vergadering. Nico Olthoff, als voorzitter van de kascommissie, was akkoord met de gepresenteerde cijfers en vroeg de vergadering de Penningmeester discharge te verlenen. De vergadering was daarmee akkoord.

Daarna werd verder gegaan met punt 3, bestuursverkiezing. Het bestuur stelt als voorzitter voor Leo Kelderman. Er waren geen tegen-kandidaten. De vergadering stemde dan ook unaniem in met de benoeming van Leo.

Elly had voor Leo direct een aantal nuttige tips, gevonden in het boek “Onze Leo” (Toon Kortooms). Het boek "onze Leo" werd aan onze nieuwe voorzitter Leo overhandigd. Freek Staal gaf daarna de voorzittershamer over aan Leo. Leo heeft zich even kort voorgesteld. Hij doet een beroep aan de leden zich in te zetten voor vergroting van het huidige ledenaantal. Leo zal zich de komende tijd veelvuldig op de tennisvloer laten zien, mocht er wat zijn spreek Leo aan.

Leo bedankte Freek nog voor zijn inzet als voorzitter de afgelopen jaren. Freek en Leo werden door de vergadering met applaus bedankt.

Elly gaat door met de agenda. Punt 5 rondvraag, maar er zijn geen vragen.

Dan besluit Elly deze extra vergadering, binnen het half uur, en vraagt de aanwezige leden nog een drankje te drinken. Rond 10 uur werd de avond gesloten.

Notulist voor een avond, Gerard S

ALV en maandagmiddag label

Beste leden,
 
ALV
Hierbij willen we jullie nog even attenderen op de ALV die wordt gehouden op
 
donderdag 20 januari 2011
om 20.00 uur in Fit Academie Bokkeduinen
 
Opnieuw wordt het financieel overzicht ter goedkeuring voorgelegd.
 
Bovendien gaat de vergadering goedkeuring vragen voor de benoeming van Leo Kelderman
als nieuwe voorzitter.
We rekenen op een groot aantal stemgerechtigde leden zodat de vergadering niet met een half uur uitgesteld
hoeft te worden.
 
Maandagmiddag
In verband met de drukte op de tennisbanen op maandagmiddag is afgesproken dat tussen 13.00 en 15.00 uur
zal worden gespeeld volgens het systeem dat gebruikt wordt op de woensdag labelavond. Het is de bedoeling
dit te doen tot in begin april de buitenbanen weer open zijn.
Dit om te voorkomen dat er leden zijn die na een half uur spelen niet meer aan een volgend half uur toekomen.
Is het niet druk, dan kan gekozen worden voor normaal afhangen.
Theo Mellendijk gaat dit regelen.
 
Namens het Bestuur,
Elly Helweg.

Nieuwjaarsreceptie

Het was zaterdag 8 januari 2011 weer gezellig druk bij de nieuwjaarsreceptie van STA. Gelukkig lag er geen dik pak sneeuw zoals vorig jaar en zo’n 100 mensen kwamen bestuur en elkaar de beste wensen  overbrengen.
 
Met een glas Prosecco in de hand werd geproost en als plaatsvervangend voorzitter hield Elly een korte toespraak.
Freek heeft om gezondheidsredenen moeten bedanken als voorzitter en bestuurslid. Gekozen is om hem op deze middag ten overstaan van veel publiek, te bedanken voor het vele werk dat hij in de afgelopen jaren voor STA heeft gedaan. Namens bestuur en leden heeft hij een mooi cadeau in ontvangst mogen nemen.
 
Hierna werd nog gezellig een glaasje gedronken en een hapje gegeten voordat iedereen weer huiswaarts ging.
 
Bokkeduinen, nog bedankt voor de oliebollen die wij kregen en Prospero bedankt voor de lekkere hapjes die hij weer had gemaakt. Voor meer foto’s <klik hier>.

Jubileumtoernooi 25 september

Beste tennissers,
 
Het feest gaat beginnen. Zaterdag 25 september is het jubileumtoernooi en <klik hier> voor een lijst met de tijd waarop je de eerste wedstrijd moet spelen. Voor het wedstrijdschema <klik hier> .
 
Natuurlijk komen jullie wel wat eerder, want een kopje koffie met wat lekkers mag je niet missen. En wat te denken van de openingswedstrijd van de jubileumcommissie!
Bovendien zal om 15.30 uur Bert van Wede met zijn dochter Sophie ook even tennissen met twee STA leden. En daarna is de prijsuitreiking, gevolgd door de receptie.
 
Het belooft een gezellige, sportieve dag te worden.
 
Jubileumcommissie en bestuur. 

de Bokkeduinen, GTST, griepprik, einde competitie en open dagen

Amersfoort,  10 december 2009

Hallo allemaal,

2e inenting Mexicaanse griep
De 2e inenting tegen de Mexicaanse griep, maandag 14 t/m woensdag 16 december, zorgt waarschijnlijk voor de nodige overlast. Frans Stokman laat hierbij weten dat de labelochtend
van dinsdag 15 december niet georganiseerd wordt. Uiteraard kan wel vrij worden gespeeld.

Open Dagen ROC/ASA

Van de Bokkeduinen ontvingen wij bericht over de Open Dagen van ROC ASA.
Op zaterdag 13 februari 2010 zijn tussen 08.00 en 14.30 uur onze banen niet bespeelbaar. Hiervoor is geen alternatief.
De buitenbanen sluiten op 10 december 2009 en gaan vanaf 29 maart 2010 (of indien mogelijk eerder) weer open.
De ervaring leert dat het soms wel eens meevalt en er toch gespeeld kan worden, maar dat moet men dan maar proberen.
Het Bestuur.

Belangrijk bericht van de voorzitter: Penningmeester, en sluiting Horeca

Smile Penningmeester

Recent hebben wij als bestuur per mail en via de STAmtafel een noodoproep gedaan voor een nieuwe penningmeester. Het doet ons genoegen om mede te delen dat bovengenoemde actie succes heeft gehad. Bram ten Hoven wil penningmeester worden. Het bestuur heeft met Bram een prettig gesprek gehad met als resultaat dat STA een nieuwe penningmeester heeft met ingang van het seizoen 2009/2010. Uiteraard moet in de komende ALV van oktober de benoeming van Bram nog worden goedgekeurd.

Het bestuur is blij met deze gang van zaken en STA kan zich gaan voorbereiden op het 20 jarig jubileum in 2010.

We willen er echter nog wel een kanttekening bij maken. We hebben maar één aanmelding op de oproep ontvangen en dat zet ons wel te denken. Gelukkig heeft ook iemand zich gemeld voor het geval de nood aan de man zou komen. Wij maken hieruit op dat er binnen STA weinig tot geen animo is om bestuurlijke taken te vervullen.

Het bovenstaande heeft tot gevolg dat de extra ALV op 17 september 2009 komt te vervallen.

Sluiting horeca.

Per 31 augustus 2009 sluit de horeca om 23.00 uur. Dus als men blijft spelen tot 23.00 uur dan is er geen gelegenheid meer tot douchen en het nuttigen van een drankje.

de STAmtafel is uit!!

De nieuwe STAmtafel is uit en daarin wordt aandacht gevraagd voor: 

het stukje van de voorzitter;

sluitingstijden van de Bokkeduinen i.v.m. Open Dagen;

– verandering van beschikbaarheid banen 5 en 6 op de donderdagen van 1 oktober 2009 tot 1 april 2010;

– verzoek om contributie te betalen;

– data voor het wisselen van spelerspasjes;

– opgeven voor tennislessen;

– opgeven voor een AED cursus;

– opgeven voor een gezondheidstest;

– de mensen van ROC die de Mount Blanc gaan beklimmen;

verjaardagen, competitie, verslagen en tips.

Dit alles vandaag, niet in de Telegraaf, maar in onze eigen nieuwsbrief.

Let op: 1 juli a.s. zijn onze banen een aantal uren niet beschikbaar (tekst GEWIJZIGD!!)

STA leden, opgelet!!

De STA tennisbanen 5 en 6 (contractueel), en de gravelbanen 1 t/m 3 zijn op woensdag 1 juli a.s. van 08.00 tot 13.30 uur ter beschikking van het ROC ASA vanwege een gezondheidsdag.

Er kan dus op woensdag 1 juli a.s. van 08.00 – 13.30 uur niet getennist worden op de bovengenoemde banen!! Wel zijn de gravelbanen 4 en 5 beschikbaar voor STA leden!

Onze excuses voor het ongemak.

Het bestuur