Aankondiging Voorjaarstoernooi

Beste STA leden,

Als bijlage is hier de uitnodiging om mee te doen aan het voorjaarstoernooi en daarop aansluitend het buffet. Voor de uitnodiging <klik hier>, voor de inschrijving <klik hier>.

De ETC is er in geslaagd om er weer een hele happening van te maken en verwacht dus het maximale aantal deelnemers.

De ETC onder leiding van bestuuslid Ellen Schipper bestaat verder uit Tonny van Essen, Ria Paschedag en Dick Kloosterboer. Piet Houtriet wilde zijn houtje overdragen en gelukkig is Bert ten Hoven bereid gevonden dit stokje over te nemen.

Helaas is dit niet vermeld in de STAmtafel, dus vanaf deze plaats willen wij Piet alsnog bedanken voor zijn inzet van de afgelopen jaren. En natuurlijk wordt Bert welkom geheten.

Namens het Bestuur en ETC, Elly Helweg.

Open Huis 24 maart

OPEN HUIS

Senioren Tennis Amersfoort heeft weer ruimte voor nieuwe leden. STA is een recreatieve vereniging met leden vanaf 35 jaar. We beschikken over 2 binnenbanen die het hele jaar gebruikt kunnen worden. Dus geen last van sneeuw of vorst in de winter of regen in de zomer.

In de periode tussen maart en november kan ook buiten gespeeld worden. Wilt u eens kennismaken met deze club, kom dan op

zaterdag 24 maart 2012

tussen 14.00 en 16.00 uur naar Fit Academie Bokkeduinen, Sportpark Bokkeduinen 11. U kunt dan onder leiding van een ervaren speler een balletje slaan. Schoenen met zwarte zolen die afgeven, zijn niet toegestaan.

Als u lid wordt, is er de mogelijkheid om mee te doen aan een serie van 8 lessen voor 4 personen op de vrijdagen in april en mei voor de lage prijs van x80 72,00.

Nieuwe leden, die op de open dag lid worden, hoeven geen inschrijfgeld te betalen. U bent van harte welkom.

Meer informatie is te vinden op www.seniorentennisamersfoort.nl

Het Bestuur

Nieuwjaarsreceptie

Zaterdag 7 januari 2012 is de Nieuwjaarsreceptie van STA gehouden in de Bokkeduinen.
Ruim 70 leden en partners, waren aanwezig.

Ondanks de weer eens niet werkende geluidsinstallatie van de Bokkeduinen, heeft onze voorzitter Leo Kelderman een kort woordje gesproken. Samen hebben we geproost op een gelukkig, gezond en sportief 2012.

 

Met een drankje, de oliebollen en diverse hapjes werd het een heel gezellig samenzijn.

Een uitgebreider verslag zal in de komende STAmtafel worden afgedrukt, de gemaakte foto’s zijn al te zien, <klik hier>.

Gerard S.

 

Verslag extra ALV: Financixc3xabn nu ok, en Leo Kelderman gekozen als nieuwe voorzitter

5 Minuten over acht werd de extra ALV geopend door Elly, onze vicevoorzitter. Met de opkomst van 50 leden was het bestuur blij verrast. 19 leden hadden zich voor deze vergadering afgemeld.

Punt 2, de financixc3xabn. Het woord werd gegeven aan Bram, onze penningmeester. Een nieuw financieel overzicht en begroting was bij binnenkomst aan de aanwezigen uitgereikt. Bram vertelde dat met hulp van Bert Vreekamp alle xe2x80x9cfoutjesxe2x80x9d in het vorige overzicht waren gecorrigeerd. Bert werd daarvoor bedank. Er waren geen vragen meer uit de vergadering. Nico Olthoff, als voorzitter van de kascommissie, was akkoord met de gepresenteerde cijfers en vroeg de vergadering de Penningmeester discharge te verlenen. De vergadering was daarmee akkoord.

Daarna werd verder gegaan met punt 3, bestuursverkiezing. Het bestuur stelt als voorzitter voor Leo Kelderman. Er waren geen tegen-kandidaten. De vergadering stemde dan ook unaniem in met de benoeming van Leo.

Elly had voor Leo direct een aantal nuttige tips, gevonden in het boek xe2x80x9cOnze Leoxe2x80x9d (Toon Kortooms). Het boek "onze Leo" werd aan onze nieuwe voorzitter Leo overhandigd. Freek Staal gaf daarna de voorzittershamer over aan Leo. Leo heeft zich even kort voorgesteld. Hij doet een beroep aan de leden zich in te zetten voor vergroting van het huidige ledenaantal. Leo zal zich de komende tijd veelvuldig op de tennisvloer laten zien, mocht er wat zijn spreek Leo aan.

Leo bedankte Freek nog voor zijn inzet als voorzitter de afgelopen jaren. Freek en Leo werden door de vergadering met applaus bedankt.

Elly gaat door met de agenda. Punt 5 rondvraag, maar er zijn geen vragen.

Dan besluit Elly deze extra vergadering, binnen het half uur, en vraagt de aanwezige leden nog een drankje te drinken. Rond 10 uur werd de avond gesloten.

Notulist voor een avond, Gerard S

STA in Stad Amersfoort van 8-11-2006

                                                                           

                                                                                         Stdafrt81106_325_x_277

S.T.A. wederom in beeld bij de krant van de Stad Amersfoort, van woensdag 8 november j.l.

Zie hier het volledige verslag.

STA wederom in SRO 2007 50+ aanbod

Sro_2                          Ook in 2007 en wel in de maanden april en mei biedt STA in samenwerking met de S.R.O. wederom de mogelijkheid om senioren (35+) kennis te laten maken met de Tennissport, vooral met de doelstelling, dat zij zo enthousiast raken, dat zij lid worden bij SeniorenTennisAmersfoort. 

Er zal zowel overdag (vrijdagmorgen) als ‘s-avonds (dinsdagavond) acht (kennismakings)lessen worden gegeven.

Zie hier het hele 50+ cursusaanbod 2007  Download 543052_sro_sport_en_plus.pdf