WOK TENNIS

In overleg gaan een aantal spelers van de maandag- en donderdagmiddag groep wok-tennissen. De datum is vastgesteld op;

donderdag 12 oktober

We gaan eerst tennissen en daarna naar het wokrestaurant op het stationsplein. Als je mee wilt moet je dat melden, want er zal wel gereserveerd moeten worden. Voor zover mij bekend kan er op kosten van HET OOSTEN Wokken2 gratis geparkeerd worden in de garage van de Astronaut.Deze datum is gekozen omdat de late vakantiegangers dan ook weer terug zijn. Gekozen is voor een tennisuitje zonder niet spelende partners. Gewoon met elkaar wat leuks doen. Laat ook even weten of je eventueel wel wil wokken en niet kan tennissen of omgekeerd.Het is de bedoeling om tussen 13.00 en 16.30 uur een paar wedstrijdjes te spelen, verdeeld over twee banen.

Wokblog_1 Opgeven voor eind september bij mij s.v.p. De kosten zijn uiteraard voor eigen rekening, ongeveer x80 16 voor het wokken plus de kosten van drank.Als ik zie hoe enthousiast op deze middagen wordt getennist, belooft het vast een gezellige boel te worden. Dus allemaal in training voor het woktennis op 12 oktober.

Op maandagmiddag zien we ook regelmatig Dick, Evert, Joop en Alojz. Als die mannen het leuk vinden kunnen ze zich ook opgeven, evenals Han en zijn maatjes, die op donderdag rond vier uur komen.

Groeten,

Elly Helweg,e-mail ehh@casema.nl,. 033 4554778tel

Advertentie

TENNISLESSEN

Door verschillende personen is gevraagd of er weer tennislessen worden georganiseerd. In overleg met het bestuur is besloten in de komende winterperiode hiervan af te zien.

Doordat tijdens het indoor gebeuren de banen over het algemeen intensief worden gebruikt, blijft er weinig ruimte over om banen voor lessen vrij te maken.Is_1

Wel wordt nog gexefnformeerd of het mogelijk is om op zondagmiddag les te krijgen, omdat de banen dan minimaal bezet zijn. Ook de vrijdagochtend van 08.00-10.00 uur is nog een optie.

Er kunnen altijd lessen worden afgesproken bij RTT, maar dan moet via de receptie een baan worden gehuurd. Tenniscartoon41  De kosten hiervoor bedragen voor overdag x80 15,– en voor ’s avonds x80 17,50. Met vier personen lessen is dat niet zo duur en als hiervoor belangstelling is,  wil ik dit wel regelen.

Wanneer het zomerseizoen volgend jaar weer van start gaat, kunnen volop lessen worden geregeld. Dat is nu nog ver weg, dus wil je eerder lessen, dan even bellen of mailen naar mij.

Elly Helweg,

tel: 4554778

e-mail: ehh@casema.nl

Aanzet '91-jaren toernooi

Als je tijdens je vakantie in de Ardeche op verschillende plekken, maar liefst drie leden van de vereniging tegenkomt is dit toch wel bijzonder te noemen. 1991_225_x_155

Een van de leden (Evert Gerritsen) die ik tegenkwam, stamt uit het beginjaar van de vereniging. Hij opperde het idee om voor de beginners uit dat jaar eens een toernooi/reunie te organiseren.

Als bestuur ondersteunen wij zondermeer dit initiatief. Het eerste aftasten is dan ook bij deze begonnen.

Als de ‘ 91-gangers (toch zo’n 50! leden) hier wat voor voelen stuur even een berichtje naar het secretariaat, dan kunnen wij (Evert en ondergetekende) inschatten, wat de mogelijke respons gaat worden en of het haalbaar is. Dus de (tennis)bal is aan jullie en sla hem terug!

Gert-Jan Nederend

Kort laatste nieuws (1)

  • Het einde van de toernooien van dit jaar worden uitgesteld tot 1 december a.s.
  • Tonnie van Essen stopt als bestuurslid na de komende A.L.V.Het20laatste20nieuws20201_2
  • De A.L.V. is trouwens op woensdag 29 november a.s. in den bekende Duiventil, uiteraard krijgt een ieder een uitnodiging.
  • De Nieuwsbrief komt medio September weer bij u op de vloermat!
  • Deelnemer wisselingen in de heren-double en mií, t.w. Theo Mellendijk voor Thieme Schipper en in de mií Ninette de Kruyf voor Annette Haak.
  • Er komt voor 2007 een nieuwe competitie-opzet voor alle disciplines en wel in de vorm van een competitie,die loopt van 1 maart t/m 1 december.
  • De label-ochtenden en avond blijken dit jaar een groot succes te worden, zie de "sfeer-foto’s".
  • Img_0891 Img_0894

Contributie is komende!

Het is weer zover. Deze septembermaand moet de contributie over het seizoen 2006-2007 voldaan worden.

Het rekeningnummer is 64.30.41.907 t.n.v. penningmeester STA, o.v.v. contributie 2006-2007.

Het contributiejaar loopt van 1 oktober 2006 tot en met 30 september 2007.Dagobert

De contributie voor individuele leden bedraagt x80 190,- per jaar.De contributie voor partnerleden (die vóór 2004 lid waren) bedraagt dit seizoen (2006-2007) x80 350,- per paar per jaar (Ingevolge het besluit van de ALV van februari 2005). Deze regeling faseert uit in 2007 en bedraagt m.i.v. 1 oktober 2007 ook x80 190,- per lid.De leden die proeflid zijn geworden (o.a. de laatste cursus SRO) en hun lidmaatschap willen voorzetten dienen hun inschrijfkosten gelijktijdig te voldoen met de contributie. Totaal bedrag: x80 190,- + x80 17,50 = x80 207,50.

De jaarcontributie dient in één keer betaald te worden. Dat is gunstig voor de vereniging en jullie zijn in één keer voor een jaar klaar. Bovendien scheelt het de penningmeester veel werk. Het in één keer voldoen van de contributie kan voor sommige leden financieel te begrotelijk zijn. Neem dan even contact op met de penningmeester.

Telf.: 033-4750971 (na 19.00 uur) of via de e-mail: paul.warnar@planet.nl

Na 1 oktober 2006 worden de spelerspassen vernieuwd. Voorwaarde is wel dat de contributieLabelkl_176_x_120  voor het seizoen 2006-2007 voldaan is.Op de navolgende data en tijden bestaat er in het Sportlokaal De Bokkeduinen gelegenheid de spelerspassen te wisselen;

Maandag 2 oktober a.s. van 19.00 – 21.00 uur; Donderdag 5 oktober a.s. van 09.00 – 11.00 uur en van 19.00 – 21.uur; Woensdag 18 oktober a.s. van 19.00 – 21.00 uur; Donderdag 19 oktober a.s. van 09.00 – 11.00 uur.

NB:Neem de oude spelerspas mee i.v.m. de pasfoto.Pasfoto_1

Goed gelijkende pasfoto Sommige leden hebben blijkbaar een grenzeloze heimwee naar "die goede oude tijd" en leveren dan een pasfoto in die dateert uit een redelijk ver verleden Omdat de spelerspas in combinatie met je legitimatiebewijs recht geeft op bepaalde voordelen, zoals korting bij een fitnessabonnement of aankoop tennismateriaal bij de NOOTslag, of in de nabije toekomst als toegangsbewijs voor het Sportlokaal De Bokkeduinen, moet er sprake zijn van een goed gelijkende pasfoto.

Betaling contributieGeld

De contributie moet uiterlijk vóór 1 oktober 2006 op de rekening van de penningmeester zijn bijgeschreven.

De eerste sponsors…

De oproep in de vorige nieuwsbrief om d.m.v. sponsoring ,de kosten voor het drukwerk etc. te verminderen, heeft tot op dit moment 2 sponsors opgeleverd;

Interface_r2_c6_3

Cees Haak met Hoorens Printing en racketsportzaak de Nootslag, waarvan eigenaar Arno Jellema, tevens een extra korting voor onze leden aanbiedt (na het tonen van een geldige spelerspas) op de prijzen, zoals deze in de winkel aangetroffen worden.Zie hierover meer in zijn advertentie in de komende nieuwsbrief. Lees vervolgens wat Arno ons nog meer te vertellen heeft over zijn zaak.

In maart van dit jaar heb ik de deuren van mijn racketsportzaak in het centrum van Amersfoort geopend op de Kortegracht 6. De NOOTslag heeft 77m2 met kleding en voornamelijk hardwaren en accessoires voor de racketsporten tennis, squash en badminton. De naam van mijn winkel is een dubbelzinnige verwijzing naar mijn (bij)naam (Noot) en naar de racketsport. Nootslaglinksbovenklein_225_x_337_2

Naast gerenommeerde merken als Wilson, Head, Fischer en Babolat verkoop ik ook minder bekende merken zoals Bancroft, Karakal en Tecnifibre. Ik ben de enige in Nederland die tennisrackets van het merk Bancroft verkoopt. Bovendien was het eerste racket dat ik hier verkocht een Bancroft. Bancroft maakt al sinds mensenheugenis rackets en is dan ook met recht de oudste racketleverancier van de Verenigde Staten. Naast rackets voor senioren verkoopt de NOOTslag ook rackets voor de kleine tennistalentjes.

Behalve accessoires voor de verschillende racketsporten is men bij de NOOTslag ook aan het goede adres als het gaat om sportkleding. De merken Ellesse en Fila zijn o.a. verkrijgbaar en maken momenteel een comeback in de wereld van de racketsporten. De kleding van Ellesse is voor een deel ook zeer geschikt voor vrije tijd, met een zowel een moderne als retrolijn.

Als specialist op het gebied van tennis weet ik als geen ander waaraan een goede racketsportwinkel moet voldoen: kennis en service. Op die twee gebieden wil ik me dan ook onderscheiden ten opzichte van de andere sportzaken in de omgeving. Het bespannen van rackets is dan ook een van de sterke punten van de NOOTslag, met snaren in verschillende prijsklassen.

Recreanten vragen vaak om de goedkoopste snaar, terwijl ik juist adviseer om een iets duurdere snaar in het racket te laten zetten. Met een duurdere snaar heb je om meerdere redenen langer plezier van je bespanning, terwijl een goede competitie- en toernooispeler gerust een wat goedkopere snaar kan gebruiken. Deze speler slaat zijn bespanning er vaak toch wel snel uit. Ik geef mijn klanten graag persoonlijk advies.

Een van mijn beweegredenen om met de NOOTslag te beginnen is dat de specialistische sportzaken grotendeels zijn verdwenen. Mijn voorkeur gaat uit naar de persoonlijke aanpak met specialistische kennis. Behalve de bespanservice biedt de NOOTslag ook service op het gebied van de aanschaf van een racket. Men kan verschillende rackets meekrijgen om te testen. Kennis en persoonlijke service zijn dan ook de grote kracht van de racketsportzaak de NOOTslag.

Nieuwe sponsors blijven uiteraard welkom, meer informatie bij het secretariaat.

Wijziging statuten opnieuw op de ALV

De statutenwijziging, zoals besproken op de laatste A.L.V. kan niet notarieel vastgesteld worden, omdat er een procedurefout is gemaakt.
Reden: Als niet elk lid aanwezig is of vertegenwoordigd is bij een ledenvergadering waarin voorgesteld wordt de statuten te wijzigen, moet er binnen 3 weken een nieuwe vergadering uitgeschreven worden. Daar moet ook een uitnodiging aan vast zitten. Het vereiste quorum werd in de eerste vergadering niet gehaald en men is hieraan voorbij gegaan.
Het bestuur is hiervoor door de notaris op de vingers getikt.Notaris
Maar daar het bestuur niet voor een gat te vangen is, is het volgende idee geboren om tijdens de komende ALV in november a.s. weer de statutenwijziging te behandelen.
Tegelijk in deze uitnodiging voor de komende ALV, kan voor dezelfde avond, op een later tijdstip, weer alle leden worden uitgenodigd.
Bijvoorbeeld de aankondiging dat om 20.00 uur een ALV zal worden gehouden waar, buiten de te behandelen zaken om, de statutenwijziging zal worden behandeld.
In dezelfde uitnodiging worden alle leden ook uitgenodigd om, indien niet alle leden om 20.00 uur aanwezig zijn, op dezelfde avond om  21.30 de tweede ALV uit te schrijven.
Alle leden op een ALV bijeen te krijgen is een onmogelijke opgave. Herschaalde_kopie_van_statuten_3
Dus de eerste behandeling van de statutenwijzing geschiedt maar kan niet rechtsgeldig tot stand komen.
Door in dezelfde uitnodiging alle leden tevens om 21.30 uur  weer uit te nodigen kan de statutenwijziging nogmaals behandeld worden. 
Als deze wijziging dan door tweederde van de dan aanwezige leden wordt goedgekeurd, heeft STA aan de wettelijke eis voldaan.
De notaris wil hieraan meewerken.
De uitnodiging voor de komende ALV in november a.s. sturen we ook naar de notaris. Hij kijkt dan of wordt voldaan aan de eis van de uitnodiging en het uitschrijven van en het uitnodigen voor een tweede vergadering.                                                                Zie hier de Statuten en huish. reglement