aanvulling op baanschema

AANVULLING

In de STAmtafel zijn de speeltijden voor STA te lezen

alsmede het gebruik van de banen.

Aan dit artikel moet het volgende nog

worden toegevoegd:

In de maanden april en mei (t/m 23 mei) zijn de binnenbanen 5 en 6 op de vrijdagavond van 16.00 t/m 22.00 uur gereserveerd voor tennislessen!

In de periode van 1 april t/m 1 juli 2008

worden de buitenbanen 3 en 4 op dinsdag en vrijdag tussen

16.00 en 19.00 uur gebruikt door RTT, waardoor Leusderpark

de buitenbanen 5 en 6 ter beschikking heeft.

Punt 14 van het baanreglement geeft het medegebruik van de banen

van Leusderpark aan als deze vrij zijn. Op deze banen mag niet worden afgehangen.

Wanneer spelers van Leusderpark komen moeten STA-ers deze baan/banen direct verlaten.

Advertentie