Tijden woensdag label-avond gewijzigd!

Beste tennisvrienden en -vriendinnen,

Tennisnet Van een geslaagde nieuwjaarsreceptie is een verslag te lezen op de weblog en zijn een heleboel foto’s te zien. Nu gaan we weer over tot de orde van de dag.
Doordat er tot april nog wat beperkingen zijn voor wat betreft de baanruimte, vragen wij ieder lid om begrip op te brengen voor het geval er niet achter elkaar kan worden doorgespeeld. Waarschijnlijk overbodig te zeggen, maar er zijn heus wel daluren waarin ongestoord kan worden getennist.

Deze daluren gaan op woensdagavond gebruikt worden voor de labelavond.

In verband met de over het algemeen drukbezochte labelavond op woensdag heeft het bestuur gemeend met ingang van woensdag 23 januari a.s. tot en met het einde van het winterseizoen op 31 maart 2008, bij wijze van proef, de uren voor deze avond uit te breiden.

Begin labelavond om 18.00 uur.

Einde labelavond om 22.00 uur.

Indien de proef slaagt zal deze uitbreiding ook in het zomerseizoen worden overwogen. Door een verdubbeling van de uren zijn wij van mening dat er beter ingespeeld kan worden op de behoefte, de spreiding en de speelduur van de deelnemers. Het aangepaste baanschema is op het mededelingenbord en website te vinden.

Tot slot: staat het voorjaarstoernooi al in de agenda? Datum: zaterdag 5 april 2008

Het bestuur.

Advertentie

Verslag Nieuwjaarsreceptie en foto's

Verslag van de Nieuwjaarsreceptie

Bij de nieuwjaarsreceptie zijn er vier Henken, drie Jopen, drie Berts en dan een aantal mensen waarvan er twee dezelfde voornaam hebben, Wim, Nico, Ben, Koos, Tiny, Els en Ly(i)dia. In totaal zijn er ongeveer 100 mensen geweest en dat is een respectabel aantal. Helaas is Tonny van Essen door familieomstandigheden verhinderd. Maar Martin Schrijver, Nel Gudde, Gerda Hoeder, Tiny Drager, Loes de Wolf en Ruud de Bruin zijn er wel, evenals Dick van Twillert van de SRO.
Met champagne en een oliebol wordt het nieuwe jaar ingeluid. Nadat voorzitter Freek iedereen heeft welkom geheten, blikt hij terug op het afgelopen jaar. De groei van STA van 144 leden in 2001 naar 212 leden in 2008 is een goed teken.
De verbouwing van de afgelopen periode en de komende tijd komt ter sprake.
De activiteiten voor 2008 krijgen de nodige aandacht. Het voorjaarstoernooi op zaterdag 5 april, de mogelijkheid van tennislessen in april en mei, de nieuwe competitie en andere activiteiten die mogelijk gerealiseerd worden.

Femmy en Henk van de Bokkeduinen worden bedankt voor hun enthousiasme en inzet om het de STA leden steeds maar weer naar de zin te maken.

Bert van Wede vertelt een en ander over de instelling ROC/ASA met zijn 27.000 leerlingen en 2500 leerkrachten/personeel. Met de verdere bouwwerkzaamheden van de Bokkeduinen wordt rond maart/april begonnen. De verbouw van restaurant en kleedkamers en de opbouw met vier lagen zorgt dat er over een jaar plm. 2800 mxb2 extra ruimte bij komt. Via een bouwbulletin worden wij op de hoogte gehouden.

De prijzen worden uitgereikt aan de winnaars van de competitie. De volledige uitslagenlijst van de diverse disciplines is te lezen via de weblog of op het mededelingenbord.
Gelukkig is er ook nog gelegenheid voor een praatje, een hapje en een drankje, voordat iedereen naar huis gaat.
En voor belangstellenden: de gemaakte foto’s zijn ook op de weblog te bekijken.
De foto’s spreken voor zich, er wordt veel gekust, er is champagne, oliebol, wijn bier, enz. En . . .  zo te zien moeten we Gerard volgende keer een opstapje geven, dan hoeft Koos Voogt niet zo te bukken.

Voor de foto’s <klik hier>.

Elly