Vrijwilligers en ALV

Vrijwilligers.

Bestuur en vrijwilligers hebben op zondag 20 november met elkaar getennist.

Er was een rooster waarbij iedereen 3 wedstrijden heeft gespeeld.

De dag werd afgesloten met een Chinees buffet.

 

ALV

De Algemene Ledenvergadering op donderdag 17 november werd druk bezocht door onze leden.

Er waren 39 personen aanwezig, die over het algemeen tevreden waren met de punten die op de agenda stonden.

Na een uur werd de vergadering gesloten, waarna nog even werd nagepraat in de horeca.

 

Advertentie