Nu ook een "label-avond" !

LABELAVOND.

De toestroom van nieuwe leden die de SRO lessen hebben gevolgd in de avonduren vraagt om de mogelijkheid om ’s avonds te kunnen blijven spelen.
Daarom heeft het bestuur besloten om de labelochtenden van dinsdag en donderdag uit te breiden met een labelavond op woensdag (voorlopig) gedurende het zomerseizoen.
Behalve voor de nieuwe leden is deze avond ook toegankelijk voor alle andere leden. Ellen Schipper en Lidy van ’t Wel (ja, een nieuw lid) zullen samen deze avonden in goede banen leiden.
Er wordt geprobeerd om rekening te houden met het niveauverschil tussen zowel nieuwe als bestaande leden, alhoewel het voor de beginneling een goede oefening is om eens met wat meer ervaren mensen te spelen.

Als je overdag niet in de gelegenheid bent om te spelen is dit dus je kans om ’s avonds te spelen zonder dat je daarvoor persé met een partner moet komen.

Er wordt gestart op woensdag 31 mei 2006…. en er wordt gespeeld tussen 19.00 en 22.00 uur. Het mes snijdt aan twee kanten, want behalve het feit dat je heerlijk kunt spelen, leer je ook andere mensen van de vereniging beter kennen.Dus allemaal komen …… nou ja, niet allemaal natuurlijk.

Advertentie

Overzicht SRO lessen 2006

Na een moeizame start is begin april begonnen met een serie van 8 tennislessen voor 50 plussers op de woensdagavond. Van de 32 personen die zich definitief hebben opgegeven zijn er weer twee afgevallen.

De bestuursleden zijn bij toerbeurt op deze avonden aanwezig geweest om de mensen wegwijs te maken, om vragen te beantwoorden en om ze enthousiast te maken voor tennis en onze vereniging.
Esther van Asselt, zelf een gerenommeerde tennisster verzorgt de training. Bij de eerste les is iedereen heel enthousiast. Bij de tweede les wordt het wat moeilijker en bij de derde les denken veel mensen dat ze het nooit zullen leren.
Een bekend verschijnsel, want zo voelde ik het ook toen ik drie jaar geleden begon.
Maar om zo bezig te zijn met een groep gelijkgestemden geeft de burger moed. En er is nu al duidelijk progressie te zien in het spel. Na een uur zie je bezwete mannen en vrouwen met een voldaan gevoel de baan verlaten.

De eerste nieuwe leden zijn al ingeschreven en er volgen er zeker meer. Want als de eerste les er al iemand komt die een racket heeft gekocht, dan moet je wel lid worden, toch! En een ander belde de SRO of er buiten of binnen les gegeven wordt, kocht een paar tennisschoenen voor buiten en speelt daar nu binnen op omdat verkeerde informatie is gegeven. Dus lid worden en ook buiten gaan spelen!
Gerard, Anna, Wil en René, Nico en Berry en Annemarie en Ursula, allemaal enthousiastelingen die de ballen over of in het net slaan. De foto’s laten zien dat met aandacht en inzet wordt gewerkt.

En nu de lessen (bijna) voorbij zijn, moet regelmatig worden gespeeld om ervaring op te doen en daarvoor is gelegenheid op de labelavonden die worden georganiseerd. En door het uitwisselen van telefoonnummers kunnen ook afspraken worden gemaakt om op andere tijden te spelen.

Elly Helweg

Nieuwsbrief bij ieder lid straks op de deurmat!

Het is de redactie ter ore gekomen, dat de nieuwsbrief via de digitale snelweg voor sommigen in schoonheid (lees zwaarte) dreigde ten onder te gaan.
Wij zijn om deze reden naar een passende oplossing gaan zoeken.

Met ingang van de 3e uitgave in dit jaar, zal iedereen de nieuwsbrief op de deurmat bezorgd krijgen. Want u zult versteld staan hoe bevoordeeld eigenlijk de niet e-mail houders onder ons geweest zijn. De leden, die dit eigenlijk al langer door hadden, kunnen nu met een gerust hart eindelijk hun e-mail adres doorgeven, want de “snelle” berichtgeving blijft uiteraard via de e-mail en web-log lopen of wordt op het mededelingen bord opgehangen.

Maar zoals altijd snijdt het mes aan twee kanten, door de straks grotere oplage, zal de drukprijs voor de vereniging aanzienlijk gaan stijgen.
Daarom ontkomen wij er dan ook niet aan, om sponsors te gaan zoeken, die in de nieuwsbrief en op de website van S.T.A. vermeld willen gaan worden.
Er wordt dan gedacht aan de naamsvermelding met logo, n.a.w.- en website gegevens.
Deze sponsors zullen dan in elke nieuwsbrief met deze gegevens genoemd worden, dat de nieuwsbrief, dankzij hun steun uitgegeven kan worden.
Dus het vriendelijke verzoek aan alle leden, die hun bedrijf op deze wijze willen promoten, neem snel contact op met het secretariaat en dan gaan wij er zeker wat moois van maken.
De nieuwsbrief blijft uiteraard digitaal op de website te benaderen

"Adviserende" versterking voor het bestuur

Beste Leden

Zoals jullie allemaal weten hebben we al langere tijd te maken met een onderbezetting in het bestuur.
Via de Nieuwsbrief, mailing en persoonlijke benaderingen hebben wij gedurende een lange periode getracht aanvulling te vinden, echter zonder resultaat.


Bij het polsen van enkele leden, waarvan wij het idee hadden dat hier mogelijke kandidaten voor het bestuur in schuilden, bleek wederom dat deze mogelijke kandidaten geen interesse hadden om een bestuursfunctie te vervullen. Tot een paar weken geleden, toen wij er op geattendeerd werden dat een echtgenote van een lid wel interesse had om wat “te doen” binnen de vereniging. Het bleek dat Bea Malestein er wel wat voor voelde om binnen STA werkzaamheden te verrichten.

Hiermee diende zich echter direct een probleem aan, Bea is geen lid van STA. Zij zal dus niet kunnen toetreden tot het bestuur maar kan wel werkzaam zijn als ondersteunend lid conform de Statuten van STA – Artikel 4, lid 5, Ondersteunende leden zijn geen leden in de zin der wet, doch zij hebben – behoudens dat zij geen stemrecht hebben, niet tot bestuurslid kunnen worden benoemd, noch de bevoegdheid hebben als bedoeld in artikel 12 lid 4 – overigens dezelfde rechten en verplichtingen als in de wet en deze Statuten aan leden zijn toegekend en opgelegd.
Bij een stemming in de algemene vergadering hebben zij een adviserende stem.


Na overleg met het bestuur heeft Bea besloten – op de hiervoor genoemde voorwaarden – actief te worden binnen STA. Wij als bestuur heten Bea dan ook van harte welkom en hopen op een lange en prettige samenwerking.

Bea heeft haar vuurdoop al gehad bij het afgelopen voorjaarstoernooi.
Op de komende Algemene vergadering van oktober a.s. zullen wij voorstellen om Bea toe te voegen als adviseur aan het bestuur conform artikel 9, lid 10 van de statuten.

Korting op kaarten Dutch-Open 2006

Aanbieding kaartverkoop Dutch Open Tennis 2006 voor S.T.A. leden

Geachte leden,

Van zaterdag 15 tot en met zondag 23 juli 2006 wordt voor de 49e keer gestreden om de titel van het Dutch Open Tennis. Daar wij in deze periode verstoken zijn, van onze tennisaccomodatie biedt de organisatie de leden van S.T.A. ter compensatie een korting van Eur. 5,00 op alle toegangskaarten aan. De bestelling van deze kaarten verloopt als volgt;Als u voor 1 juni a.s. telefonisch contact opneemt met de TopTicketLine 0900-300 5000 en u noemt als code, (deze code zal u binnenkort met wat andere berichten als lid via de e-mail verstrekt worden, of mail nu al naar info@seniorentennisamersfoort.nl met vermelding van uw naam en geboorte datum) dan kunt u gebruik maken van deze korting op alle zitplaatsen. U kunt dan ook als u voor deze datum besteld, gebruik maken van eventuele voorkeursplaatsen.

(Meer informatie Dutch-Open 2006) Derhalve zijn er voor ons geen banen beschikbaar van donderdag 13 t/m dinsdag 25 juli a.s.