Wijziging entree de Bokkeduinen per 1 oktober a.s.

De volgende mededeling ontving het bestuur van de FitAcademie Bokkeduinen:

Met ingang van maandag 1 oktober 2012 worden de entree voor de studenten en de gasten van de Fitacademie Bokkeduinen samengevoegd. Dit betekent dat u de entree-functie voor u en uw leden/gasten treft aan het einde van ons eigen parkeerterrein.

Deze entree zal maandag t/m vrijdag van 08.00-23.00 uur bezet zijn. In het weekend is de receptie alleen bij evenementen bezet en wordt de front-office functie door de Horeca uitgevoerd.

Advertentie