Nadere invulling fitnessen voor S.T.A.-ers

Onlangs is er al op de weblog een berichtje verschenen waarin voor leden van STA de mogelijkheid wordt vermeld om bij Sportlokaal De Bokkeduinen tegen een gereduceerd tarief te fitnessen (wat is onze samenleving toch goed voor ons, senioren).

De leden van STA worden m.i.v. 1 maart 2006 in de gelegenheid gesteld tegen een gereduceerd tarief te fitnessen in het
Sportlokaal De Bokkeduinen.

Als je je laat inschrijven als deelnemer aan de fitness, dien je een legitimatiebewijs en je spelerspas van STA te overleggen.

Zolang je lid bent van STA mag je gebruik maken van het gereduceerde tarief. Op gezette tijden zal de STA-fitnesser worden gecontroleerd of hij/zij inderdaad nog lid is van STA.

Alvorens te kunnen gaan fitnessen volgt er een intakegesprek. Dit gesprek kost normaal € 35,- maar voor STA leden is dat € 15,-. Dit bedrag is tevens het inschrijfgeld.

Het fitnessen zelf kost € 23,50 per maand (maandabonnement). Voor niet leden € 35,-.
Het abonnement is per twee maanden schriftelijk opzegbaar.

De STA-leden die al aan het fitnessen zijn kunnen per 1 maart 2006 tegen het gereduceerde tarief deelnemen. Er wordt geen geld gerestitueerd. De teveel betaalde inschrijfkosten worden ook niet gerestitueerd.

Als STA-lid kun je van de fitnessfaciliteiten gebruik maken van maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 – 17.00 uur. Tot 1 januari 2007 kan er ook op zaterdag en zondag, gedurende de huidige openingstijden (zaterdag en zondag van 08.00 – 18.00 uur), ( voor nog steeds € 23,50 ) van deze faciliteiten gebruik worden gemaakt. ROC ASA behoudt zich het recht voor om na 1 januari 2007 een extra bijdrage te vragen voor het gebruik van de faciliteiten op zaterdag en zondag.

Uiteraard zijn er meerdere mogelijkheden om je body fit te houden, zoals spinning en aerobics.
Een paar bestuursleden hebben onlangs gesproken met een aan de Bokkeduinen verbonden docent. Hij adviseerde ons eerst maar eens te gaan fitnessen. Indien mogelijk twee keer per week.

Bij voorkeur in de middag omdat het ‘s-morgens nog wel eens druk kan zijn. Hij hoopte dat het lesaanbod binnenkort zal worden uitgebreid, maar dat is in een nog te pril stadium om hierover al een uitspraak te doen.

Je kunt je opgeven bij de receptie. Succes.

Senioren van STA, heb je je werkzame leven (nog niet) afgerond,
Doe mee!! STA en ROC ASA houden je actief en gezond.

Advertentie

Eind toernooi cursisten 9 maart a.s.

Hallo STA-STErren,

Nog 2 lessen en jullie zijn weer een stuk wijzer geworden en natuurlijk heel slagvaardig. Daarom mogen jullie op donderdag 9 maart onderling uitmaken wie het meeste van deze lessen heeft opgestoken.

We organiseren dan een mini-toernooi waaraan in ieder geval deelnemen:
Marijke Rasmussens
Gerda Stolp
Hermien Engberink
Jacob Segers
Willem Gouw
Annette Gouw
Ben Kleverwal
Ninette de Kruijf.
Ook mogen Theo Beeftink, Irene Groenendijk en Elly Helweg meedoen, omdat zij één of meer lessen hebben gevolgd en als reserve hebben we dan nog Lenie Bronsema, Cor van de Heuvel en Agnes de Weijer. Deze laatste drie wilden wel een keer lessen, maar zijn niet aan bod gekomen. We houden het op maximaal 12 personen, beginnen om 12.30 uur met koffie en gaan om 13.00 uur spelen. Iedereen speelt in ieder geval twee wedstrijden van 25 minuten, met als optie drie wedstrijden. In dat laatste geval wordt er geen finaleronde gespeeld, maar telt de hoogste score als eindresultaat. We hebben één baan ter beschikking. Na afloop volgt dan de prijsuitreiking en kan nog even worden nagepraat onder het genot van een drankje, dat ik mede namens de andere bestuursleden mag aanbieden.
Heeft iemand nog prijsjes voor mij? Altijd welkom want prijsjes die overblijven kunnen gebruikt worden voor het grote voorjaarstoernooi waaraan iedereen natuurlijk ook weer mee doet.
Als er vragen zijn, dan weten jullie me wel te vinden.

Groeten,
Elly

Start 2e labelochtend goed bezet

Op de eerste labelochtend op de donderdagmorgen was er een goede bezetting te bespeuren.
Er werden 12 deelnemers geteld.
Dit leidt weer tot een betere baanbezetting en voor menigeen een makkelijkere instap.

Inmiddels zijn er ook stemmen opgegaan, om iets dergelijks voor de werkenden te organiseren.
Er wordt dan gedacht aan de “kale” zondagmiddag of een avond in het zomerseizoen.

Een bericht van onze vriend uit Chili!

Hooi beste tennis vrienden:
Na een lange tijd laat ik iets over mij horen.
Ik was vandaag aan het interneten en, toevallig heb ik naar de site van onze vereniging gezocht en alweer genoten van die mooi fotos en van de herineren aan die mooi tijd.
Vandaag ben ik met 32 graden celsius dik tevreden maar jullie kunnen raden ik mist alleen een ding, niets te raden het is gewoon tenissen met alle mijn goede tennis-vrienden. om enkele te noemen gert-Jan, Art, Gerrit, Nico, Henk, frank, en nog meer, niet te vergeten Elly en Hellen en nog meer Annette, en natuurlik mijn dikke vriend Alojz.

Na z’n 3 maanden ik zit hier goed, een beetje aangepast aan de nieuwe leven omstandigheden, met vakantie gegaan met mijn lieve klein-meisjes en ik probeert mijn zaken in orde te maken maar alleen iets IK SPEL HEEL WEINIG TENNIS, jammer maar met temperaturen boven de 30 het is voor mij een beetje te veel.
Beste tennis-vrienden ik hoop aan jullie allemaal een goede tennis-tijd en tot volgende mail.
Gustavo
gunutron@yahoo.es

Nablik Algemene Leden Vergadering.

Woensdag 8 febuari j.l. is er een (aimabele) ledenvergadering gehouden.
Er waren met het bestuur meegeteld 47 leden aanwezig en er waren 7 berichten ontvangen van verhindering.

De belangrijkste punten, welke na stemming zijn aangenomen;
Nieuw huishoudelijk reglement en statuten, deze waren verouderd.
Verkiezing tot voorzitter, Freek Staal.
Verkiezing tot bestuurslid, Elly Helweg.
Aftredend; Dick Berends en Titia Jeltes.
Verenigings- en boekjaar, komen in de zelfde periode te liggen en wel van 1 oktober t/m 30 september.
De volgende Algemene Leden Vergaderingen worden in november gehouden.

Statuten en huishoudelijk reglement zullen op aanvraag worden verstrekt en zijn straks uitaard te downloaden via deze weblog!
Verslag van deze vergadering zult u ontvangen via de nieuwsbief.

Invulling 2e labelochtend op de donderdag.

Gebleken is dat er, gezien de grote deelname aan de labelochtend op dinsdag van 09.00 – 12.00 uur, behoefte is ontstaan aan een tweede labelochtend.Na enig onderzoek is het bestuur tot de conclusie gekomen dat hiervoor een gunstige mogelijkheid is op de donderdag van 10.30 – 13.00 uur.Baan 5 is hiervoor beschikbaar. Mocht baan 6 vanaf 10.30 uur of later niet bezet zijn dan mag deze baan ook gebruikt worden voor deelnemers aan de labelochtend.De ingangsdatum is donderdag 16 februari a.s.Frans Stokman heeft zich tot ons genoegen beschikbaar gesteld om deze donderdagen, in samenwerking met Piet Houtriet, te gaan leiden. De voorwaarden voor deelname aan deze labelochtend zijn dezelfde als die van de dinsdagmorgen. Elk STA lid kan dus aan deze ochtend deelnemen.De spelers en speelsters die op dinsdag van de labelochtend gebruik maken, mogen uiteraard ook op donderdag deelnemen.