Bouwoverlast op donderdag 16 aug.

Donderdag 16 augustus a.s. wordt de 2e coating aangebracht in de nieuwe Sporthal en Turn/Gymnastiekzaal.

Maandag 13 augustus 2007, heeft de leverancier laten weten dat dit geuroverlast met zich meebrengt. Verder heeft de leverancier ons geadviseerd om onze gasten, geen gebruik te laten maken van de indoor-tennisbanen 5 en 6. De faciliteiten in de fitness-aerobics en spinningruimte kunnen normaal gebruikt worden. Ook bij de squashbanen verwacht men geen moeilijkheden.

Kortweg komt het voor donderdag 16/8  op het volgende neer:

xb7        In het gehele complex kan er enige geuroverlast zijn. Dit is niet schadelijk voor de gezondheid;

xb7        De tennisbanen 5 en 6 zijn niet toegankelijk;

xb7        Bij de kleedkamers/douches is er geuroverlast. Deze kan iets heftiger zijn dan in de overige ruimtes. De kleedkamers grenzen namelijk aan baan 5&6;

xb7        Ook in de overige ruimtes kan enige geuroverlast zijn. Deze is niet schadelijk voor de gezondheid;

De werkzaamheden nemen 1 dag in beslag. Vrijdag zal de geuroverlast voor het grootste deel weg zijn.

Gedurende de donderdag zal permanent onze algemene dienst aanwezig zijn. Wij verzoeken u hun aanwijzingen te volgen.

Wij gaan er vanuit dat wij op deze wijze de overlast tot een minimum beperkten.

Met vriendelijke groeten,

Team Sportlokaal De Bokkeduinen,

Advertentie

Bouwoverlast-2

Mfvloer Door het aanbrengen a.s. donderdag en vrijdag (16 + 17 augustus), van de nieuwe multifunctionele sportvloer kan er ernstig hinder ontstaan bij het gebruik van de binnenbanen 5+6.

Het is zelfs mogelijk, dat er in zijn geheel niet binnen getennist kan worden. Blijf daarom de berichten op deze weblog hierover volgen. E.e.a is ook afhankelijk van de weersomstandigheden.

-nader nieuws hierover volgt dus- !

Password op ledenlijst

Vanaf heden, zal er een password moeten worden gebruikt om de digitale ledenlijst (op deze site aanwezig) te kunnen bekijken.

Het password is met uw geregistreerde e-mailadres bij de vereniging, en via de e-mail op te vragen bij het secretariaat (info@seniorentennisamersfoort.nl)                                                                              of bij de ledenadministratie ledenadministratie@seniorentennisamersfoort.nl

Password_2