Geluidsinstallatie te koop!

Zoals in de STAmtafel al is gemeld staat onze geluidsinstallatie te koop.

Nu ook op Marktplaats, volg de volgende link:

http://www.marktplaats.nl/a/audio-tv-en-foto/versterkers-en-receivers/m766958355-skytec-model-170-313-wireless-microphone-2x-receiver-system.html?c=d721e818194200feca4409741512b6e6&previousPage=mympSeller

Contract is getekend

AfbeeldingBeste mensen,

Hierbij laten wij jullie weten dat dinsdag 7 januari jl. het voltallige bestuur aanwezig is geweest bij het ondertekenen van het huurcontract bij Theo Meijer Sport (TMS). Hiermee is een eind gekomen aan een periode van onzekerheid.

Het bestuur is van mening dat hiermee gekozen is voor de op dit moment meest gunstige voor handen zijnde oplossing voor STA.

Mede gezien de positieve houding van TMS twijfelen we er niet aan, dat wij allen ook hier weer veel plezier zullen hebben in de nieuwe situatie.

Reserveer alvast 29 maart tussen 15.00 en 16.30 uur voor een kennismaking bij TMS met in ieder geval een lekker kopje koffie/thee.

Namens het bestuur,

Leo Kelderman

PS: Om te weten hoeveel leden mee gaan naar TMS wordt aan de leden die per 1 april op willen zeggen gevraagd dit nu al door te geven. In ieder geval moet voor 1 maart bericht van opzegging binnen zijn. De leden die meegaan naar TMS moeten voor 1 april € 125,00 overmaken op rekeningnummer 64 30 41 907 t.n.v. Senioren Tennis Amersfoort onder vermelding van contributie april t/m sept. 2014.

Er is ook een mogelijkheid voor een KNLTB pasje, uiteraard alleen voor leden die per 1 april meegaan naar TMS.

Behalve een kennismaking bij TMS kan ook in de agenda het afscheidstoernooi bij Bokkeduinen worden genoteerd. Dit wordt gehouden op zaterdag 15 maart.

Bericht hierover volgt nog.

Als er vragen zijn dan kan contact worden opgenomen met het secretariaat of een van de bestuursleden.

Agenda komende maanden

Beste leden,
Hierbij ontvangen jullie de data van diverse activiteiten die de komende tijd op het programma staan.

Als het goed is heeft iedereen dezer dagen het ALV nummer van de STAmtafel ontvangen. Mocht dit maandag 4 november nog niet zo zijn, dan even contact opnemen met Gerard Schutijser, tel. 4559847. Een pdf van het ALV nummer is te downloaden via de link http://ceu.editoo.nl/flip/?publication=7898i31 en kan dan evt. uitgeprint worden.

Algemene Leden Vergadering.
Deze vindt plaats op donderdag 14 november 2013 om 19.30 uur in lokaal 127 van Bokkeduinen.
Afmelden voor de ALV bij het secretariaat.

Vrijwilligersdag.
Op woensdag 20 november gaat het bestuur met de vrijwilligers ’s middags tennissen en daarna gezellig ergens eten. De banen 5 en 6 zijn tussen 13.30 en 17.00 uur dan ook hiervoor gereserveerd.

Afsluiting competitie.
Op zaterdag 7 december worden om 16.15 uur de prijzen uitgereikt ter afsluiting van de competitie, voorafgegaan door een eventuele beslissingswedstrijd.

Tennisbanen niet beschikbaar.
In verband met activiteiten van Fit Academie Bokkeduinen kan op woensdag 18 december tussen 09.30 en 16.30 uur niet gespeeld worden op onze banen.

Oliebollentoernooi.
Het Oliebollentoernooi zal worden gehouden op vrijdag 27 december in een ochtend- en middagsessie en niet op 28 december.
Nieuwjaarsreceptie.

De traditionele Nieuwjaarsreceptie wordt gehouden op zaterdag 4 januari 2014.
De leden krijgen te zijner tijd een uitnodiging voor de diverse activiteiten.

Het Bestuur.

ALV en Competitie

Algemene Ledenvergadering.
Op donderdag 14 november 2013 zal de Algemene Ledenvergadering worden gehouden in lokaal 127 van de Bokkeduinen.
De uitnodiging en de verslagen worden tijdig aan de leden toegezonden via een extra uitgave van de STAmtafel.
STAmtafel.
Iemand, die geen STAmtafel heeft ontvangen, moet contact opnemen met de redactie. In deze uitgave is een verslag te lezen over de competitie.
Hopelijk worden de nodige afspraken gemaakt om te zorgen dat alle wedstrijden gespeeld zijn op 1 december.

Extra Ledenvergadering woensdag 3 april 2013

82 leden waren aanwezig op de extra ledenvergadering in  verband met de toekomst van STA.

Na een uitvoerige toelichting van de voorzitter over de mogelijkheden die zijn onderzocht door het bestuur werd de leden gevraagd om te kiezen uit 2 opties bij de Pellikaan, een optie van alleen buiten spelen bij Leusderpark of misschien een andere mogelijkheid.

Na een lange vragenronde werd een keuze doorgegeven,waarbij optie 1 als hoogste score uit de bus kwam.

Een uitgebreid verslag wordt de leden nog toegestuurd.

XLV 3-4-2013

Kort verslag ALV

Op dinsdag 6 november 2012 is de ALV gehouden. Bij binnenkomst was er koffie en om klokslag 20.00 uur opende voorzitter Leo de vergadering. Er waren 51 leden aanwezig en 45 leden hadden zich afgemeld. Dit wordt door het bestuur ten zeerste op prijs gesteld.

De agendapunten werden snel doorlopen, zodat de pauze kon worden overgeslagen.

Helaas moest worden meegedeeld dat het contract van ROC/ASA met STA in principe per 1 januari 2014 wordt beëindigd, waarvan alle leden inmiddels op de hoogte zijn gebracht. En nu maar hopen dat er een oplossing wordt gevonden.

Na de vergadering werd onder het genot van een drankje nog nagepraat.

Voor het volledige ALV verslag <klik hier>.

AGENDA

Prijsuitreiking competitie

Diverse competitiewedstrijden moeten nog worden gespeeld. Soms gaat dat snel met 4 sets op één avond, maar er zijn wel spelers die nog hun best moeten doen om op tijd klaar te zijn. De prijsuitreiking vindt plaats op

donderdag 6 december 2012 om 20.00 uur

in het horeca gedeelte van Bokkeduinen.

Oliebollentoernooi

De oliebollen zijn hopelijk nog niet gebakken, maar de voorbereidingen voor het toernooi zijn al in volle gang. Dus niet vergeten om

vrijdag 28 december 2012

vrij te houden. Binnenkort komt er een uitnodiging voor deelname aan dit gezellige eindejaarstennis.

Nieuwjaarsreceptie

meer informatie volgt nog, maar de datum kan worden genoteerd:

zaterdag 5 januari 2013

Wijziging entree de Bokkeduinen per 1 oktober a.s.

De volgende mededeling ontving het bestuur van de FitAcademie Bokkeduinen:

Met ingang van maandag 1 oktober 2012 worden de entree voor de studenten en de gasten van de Fitacademie Bokkeduinen samengevoegd. Dit betekent dat u de entree-functie voor u en uw leden/gasten treft aan het einde van ons eigen parkeerterrein.

Deze entree zal maandag t/m vrijdag van 08.00-23.00 uur bezet zijn. In het weekend is de receptie alleen bij evenementen bezet en wordt de front-office functie door de Horeca uitgevoerd.

Tennislessen, Sluitingstijden, Open Huis en VJT info

Beste Leden,
TENNISLESSEN

Voor informatie voor het volgen van 8 tennislessen <klik hier>, alsmede de condities waaraan moet worden voldaan <klik hier>.
Lees dit goed door en geef je tijdig op, want vol is vol.

SLUITING BOKKEDUINEN

De sluitingstijden van de Bokkeduinen tijdens de komende feestdagen zijn iets anders dan is aangegeven in de STAmtafel.
Op 2e Paasdag, 2e Pinksterdag en Hemelvaartsdag is Bokkeduinen gesloten om 14.00 uur en niet zoals was vermeld om 18.00 uur.

OPEN HUIS

Nog even een herinnering: het Open Huis van STA is komende zaterdag 24 maart. Stuur familie, vrienden, buren, bekenden en collega’s naar Bokkeduinen om kennis te maken met STA.

VOORJAARSTOERNOOI

En dan natuurlijk nog de vraag of je niet vergeet het inschrijfformulier <klik hier> voor het voorjaarstoernooi in te vullen en op te sturen naar Ellen Schipper.
Want iedereen wil dit toch niet missen: gezellig een toernooitje spelen, een hapje, een drankje en een heerlijk buffet.

Het bestuur.