Verslag Algemene Ledenvergadering

Klooster

Met de fiets is het een hele klim om boven op het hoogste punt van Amersfoort en omgeving te komen, maar gezien de drukte op de parkeerplaats zijn de meeste mensen waarschijnlijk met de auto naar Het Klooster gekomen.

Een groep van 56 personen heeft daar aan de rondleiding deelgenomen en heeft gezien hoe een gebouw van 1952 weer in zijn oude glorie is hersteld. Het werd gesticht door paters van de orde van de Kruisheren. Vanuit Brabant kwamen 42 paters naar Amersfoort, die les gingen geven aan jongens. Tegenwoordig lopen er docenten en leerlingen van het ROC/ASA rond.

En in dit gebouw zaten we om 20.00 uur met 65 leden in de Refter om daar de punten te bespreken die op de agenda van de Algemene Ledenvergadering staan.

Een flinke opkomst en daar is het bestuur blij mee. Als Gert-Jan de vergadering heeft geopend, vliegen we door de agendapunten, zodat de pauze even uitgesteld moet worden omdat anders de leerlingen de drankjes nog niet op tafel hebben staan.

Op een paar kleinigheden na komen we bij het financiële verslag en wonder boven wonder worden hierover geen moeilijke vragen gesteld. Nu had Paul zich ook wel goed ingedekt door Wim van Keulen  te vragen zijn kundig oog over de cijfertjes te laten gaan, alvorens de advocaten van de Duivel, oftewel de kascommissie alias Frans Stokman en Jan Miltenburg hem kwamen controleren.

Het gaat goed met de vereniging. Zelfs zo goed dat zonder enig probleem tijdens de vergadering Eric van der Ven het aantal bestuursleden op zeven brengt. Het heilige getal, passend in deze ambiance.

Gert-Jan neemt afscheid als voorzitter en bestuurslid en wordt bedankt voor zijn inzet in de afgelopen jaren. Freek neemt het stokje van voorzitter over en in hem hebben we een waardig opvolger. Paul wordt herkozen, Gerard Schutijser en Bea worden bestuurslid, zodat het bestuur nu als volgt is samengesteld:

Freek Staal, voorzitter, Elly Helweg, Paul Warnar en de leden Tonny van Essen, Bea Malestein, Gerard Schutijser en Eric van der Ven.

De rondvraag zorgt ervoor dat de vergadering pas kan worden afgesloten om 22.15 uur, zodat er voldoende tijd over is om in het bargedeelte nog een drankje te nemen.

Het bestuur bedankt hierbij de leden voor het in hen gestelde vertrouwen en zal zich komend jaar weer voor 100% inzetten om te zorgen dat S.T.A. de bloeiende vereniging blijft, die het nu is.

Voor de foto’s <klik hier> .

Het Bestuur.

Advertentie

Pompoenentennis

Pompoen_1Op donderdagmiddag 1 november hebben de mappers weer eens onderling een aantal wedstrijden gespeeld. Iedereen zou aanwezig zijn, maar x85 vlak voor het begin moest Cor het toch laten afweten in verband met een flinke verkoudheid. Jammer, maar dat kan gebeuren.

Wij mochten het laatste half uur van de labelochtend gebruiken, maar zorgden om 12.00 uur bij Frans Stokman voor de nodige overlast omdat van alles werd voorbereid. Op tafel flesjes water en mandarijnen, gekregen van AH, bananen van C 1000 en tennisballen van de Hema, zaken uit Emiclaer. Sorry Frans!

Ninette had mooie zweetbanden gemaakt en een krans met mandarijnen en toen de wedstrijden waren gestart hebben Gerda en Marijke de prijzentafel in orde gemaakt. Elk half uur hoorden we de toeter van Thieme waarna de uitslag werd genoteerd.

Tussen de wedstrijden door werd er koffie/thee gedronken aangeboden door de Bokkeduinen met gebak van bakkerij Groenendijk.

Rond half zes was de prijsuitreiking waarbij Nel Floor als winnares uit de bus kwam.

Paul bedankt voor het invallen zodat het schema van 24 spelers gehandhaafd kon worden.

De vlaggetjes op de grote pompoen zorgden ervoor dat iedereen een prijsje mee kon nemen.

Daarna gingen we naar het wokrestaurant waar we met diverse niet tennissende partners gezellig en lekker hebben gegeten, vooraf gegaan door een drankje aangeboden door het bestuur. Na het eten werden nog even de hersens gepijnigd met een aantal vragen, die Ninette op papier had gezet. Hiermee werden letters verdiend die uiteindelijk het woord "herfstdagen"opleverde.

Een gezellige middag en avond was voorbij. Voor de foto’s <klik hier> .

Elly