Betalen en nog meer

Pasjes wisselen

Op de volgende data kunnen de pasjes gewisseld worden. Natuurlijk moet dan wel de contributie binnen zijn bij de penningmeester. Ben je niet in de gelegenheid om op een van die dagen te komen dan kan in een envelop het oude pasje met een gefrankeerde envelop, waarop je eigen adres, worden gestuurd naar Bram ten Hoven, Aagje Dekenlaan 45, 1403 HC Bussum. Je krijgt dan je nieuwe pasje toegestuurd.

maandag 6 oktober     14.00-16.00 uur

dinsdag 7 oktober       13.00-15.00 uur

woensdag 8 oktober    14.00-16.00 uur

zaterdag 11 oktober    14.00-15.00 uur

donderdag 16 oktober 11.00-13.00 uur

Afhangbord en baanschema

Op het afhangbord zal naast de baannummers 1 en 2 ook een 3 en 4 worden gezet omdat verschillende keren van baan moet worden gewisseld. Bijgaand ontvangen jullie een nieuw baanschema dat ook boven het afhangbord komt te hangen. Hier is  te zien op welke baan gespeeld moet worden. De regels van STA zijn, dat per half uur kan worden afgehangen, dus het baanschema is daarop aangepast. Er staan nu veel lijntjes en vakjes op, dus moet wel goed worden opgelet. De banen met een optie zijn alleen te reserveren via TMS. Of telefonisch vooraf, of ter plaatse bij de receptie. Voor de optiebanen gelden ook de regels van TMS en dat betekent met 4 mensen één uur spelen en met 2 mensen een half uur.

Baanreglement

Het nieuwe baanreglement is te raadplegen via de website.

Tennismaatjes gezocht

Wanneer je geen partner hebt om mee te tennissen, is natuurlijk een bezoek aan een van de labeldagen een goede gelegenheid om met andere leden kennis te maken. Je kunt dan altijd meespelen en wie weet, vind je iemand waarmee je verdere afspraken kan maken. Zoek je een partner, dan mag je dit opgeven aan het secretariaat. STA zal dan een oproep plaatsen op het info bord, zodat nieuwe koppels kunnen ontstaan. Zet wel even erbij of je voorkeur hebt om op een bepaalde dag te spelen.

Agenda

Noteer de volgende data in de agenda:

18 oktober 2014    – Beslissingswedstrijd competitie in de heren dubbel met aansluitend prijsuitreiking voor alle disciplines.

6 november 2014    – Algemene Jaarvergadering

9 november 2014    – Vrijwilligerstennis

28 december 2014  –  Oliebollentoernooi

19 september 2015Jubileumtoernooi

Op de toernooidagen kan er door STA-ers niet op onze beschikbare banen gespeeld worden.

Met sportgroeten, Het Bestuur

Advertentie

Label / Toss ochtenden bij STA en TMS

Beste Leden,
hier extra informatie over de Toss/Label ochtenden bij STA én TMS:
Op dinsdag en donderdag zijn op de vier buitenbanen de label/toss-ochtenden van TMS van 09.00 tot 12.00 uur.
Indien de 2 gravelbanen niet zijn verhuurd of worden gebruikt door de STA leden zijn dat hun uitwijk mogelijkheden bij extra drukte.
De leden van STA zijn op de TMS label/toss ochtenden van harte welkom.
Er zijn echter wel een aantal beperkingen en graag Uw aandacht hiervoor!!
De STA leden zijn welkom op de label/toss ochtenden van 11.00 uur tot 12.00 uur, zowel op dinsdag als donderdag. Dat betekent dus, NIET vóór 11.00 uur!!
Vrij spelen kan wel op de 2 gravelbanen via het normale afhangsysteem, reserveren bij de receptie.
Voor de binnenbanen is er een regeling getroffen dat, indien er minder dan 8 personen van STA zijn, de leden van TMS kunnen meedraaien op de STA label/toss tijden van dinsdag en donderdag.
Het STA bestuur.