Tennislessen, nu inschrijven

Beste STA leden,
 
In april en mei zal Mark van den Hoek weer een aantal tennislessen geven voor belangstellenden.
Door middel van een Open Huis worden ook eventuele nieuwe leden in de gelegenheid gesteld zich hiervoor op te geven.
 
Daarnaast is er de voor onze eigen leden de mogelijkheid om te lessen.
De lessen worden gegeven op de vrijdagen 1, 8, 15, 22 en 29 april en 6, 13 en 20 mei 2011.
Bij voldoende belangstelling zal worden gelest tussen 16.00 en 22.00 uur.
Men geeft zich op voor 8 lessen waarvoor de kosten bedragen:
8 x x80 36,00 voor één persoon voor 8×1 uur individueel les;
8 x x80 18,00 voor twee personen voor 8×1 uur les;
8 x x80  9,00 voor vier personen voor 8×1 uur les.
 
Daarnaast wordt, indien dit haalbaar is,  ook de mogelijkheid geboden om 4 lessen te volgen.
De kosten zoals bovenstaand worden dan gehalveerd.
Voor nieuwe leden zal een mogelijkheid worden geboden voor 8 lessen met 8 personen, kosten x80 36,00.
 
Opgaven kunnen tot 20 maart a.s. worden gedaan bij Ellen Schipper, tel. 033 4724549, e-mail ellenschipper@seniorentennisamersfoort.nl
Je geeft dan aan op welk tijdstip je het liefst zou willen lessen en met hoeveel personen. Geprobeerd zal worden om een beetje gelijkgestemde personen bij elkaar te zetten.
Trainer Mark heeft aangegeven een bepaald programma te willen hanteren en het is daarom niet mogelijk om andere leden te laten invallen als je een keer niet kunt.
Willen ook de mensen die al aangegeven hebben te willen lessen zich nog even melden?
 
Met vriendelijke groeten,
namens de E.T.C.
Ellen Schipper
 
Advertentie

9 april voorjaarstoernooi; lees hier de uitnodiging

Amersfoort, februari 2011

Beste tennisvrienden en -vriendinnen,                                             

Het Bestuur heeft het genoegen jullie hierbij uit te nodigen om deel te nemen aan het

 voorjaarstoernooi op zaterdag 9 april 2011,

 dat zal worden gehouden bij Fit Academie Bokkeduinen.

Er zal gestreden worden om de “Henk van Beek wisseltrofee”.

Er wordt gespeeld op onze banen 5 en 6 en op de banen in de MF hal. In en bij deze ruimtes worden enkele zitjes geplaatst.

Het is niet toegestaan om in de MF hal met naaldhakken te lopen.

De deelname aan het toernooi staat open voor alle STA-leden, ongeacht speelsterkte of leeftijd. Het maximale aantal deelnemers is 64.  

Toeschouwers/partners tijdens de toernooidag zijn welkom.

Wij nodigen jullie uit om na afloop van het toernooi deel te nemen aan een Chinees/Indisch buffet. Ook partners kunnen zich hiervoor opgeven.

Deelname aan het toernooi is kosteloos. Voor het buffet wordt een bijdrage van x80 10,00 per persoon gevraagd, te betalen bij binnenkomst. STA leden die niet kunnen spelen, maar wel aan het buffet willen  deelnemen, kunnen zich ook opgeven.

Het programma ziet er als volgt uit:

10.30 uur:    ontvangst van de deelnemers met koffie en iets lekkers, een half uur later gevolgd door de wedstrijden;

18.00 uur:     prijsuitreiking, met daarna een Chinees/Indisch buffet;

20.15 uur:     einde toernooidag.

 

Iedere deelnemer krijgt van tevoren bericht wanneer de eerste wedstrijd moet worden gespeeld. Een half uur voor de wedstrijd dient men dan aanwezig te zijn.

Tussen de wedstrijden door kan er gesjoeld worden en bij voldoende belangstelling  kan ook aan een jeu de boules wedstrijd worden meegedaan.

Het inschrijfformulier << klik hier >> moet voor zondagavond 20 maart a.s. ingeleverd zijn. Per post naar Ellen Schipper, Drentsestraat 114, 3812 EH Amersfoort. Of in de bus bij het mededelingenbord van STA in de Bokkeduinen. Aanmelden per e-mail kan ook door het formulier van de weblog te downloaden en ingevuld te sturen naar Ellen, e-mail: ellenschipper@seniorentennisamersfoort.nl , die ook voor vragen gebeld kan worden, tel. 033 4724549.

Zoals we gewend zijn rekenen we op een goede opkomst.

Bestuur en E.T.C.