Beslissingswedstrijden en prijsuitreiking STA-competitie

Aan alle deelnemers aan de STA-competitie 2013,
Hallo beste tennisvrienden m/v,
Namens de ETC nodig ik jullie allemaal van harte uit om in de middag van zaterdag 7 december 2013 aanwezig te zijn in De Bokkeduinen.
Deze uitnodiging geldt ook voor diegenen die om uiteenlopende redenen de competitie niet hebben afgemaakt.
Die dag te 16.15 uur vindt in de kantine van De Bokkeduinen de prijsuitreiking van de competitie plaats.
Voorafgaande aan deze prijsuitreiking worden er op 07-12-2013  2 beslissingswedstrijden gespeeld.
Bij de Heren enkel zijn Berend Witte en Frans Meijerink met 22 punten gelijk geëindigd. In hun eerdere onderlinge wedstrijd hebben ze ieder een set gewonnen en in de andere wedstrijden geen set hoeven af te staan.
In de Mixed B zijn de koppels Elly Helweg met Leo Kelderman en Sabine Boonstra met Ron Voorneman met 16 punten gelijk geëindigd. Ook zij hebben in hun gewone wedstrijd beiden een set gewonnen.
Het competitie-reglement schrijft in zo’n geval een beslissingswedstrijd voor.
Het lijkt er op dat in beide beslissingswedstrijden de spelers en de koppels goed aan elkaar gewaagd zijn.
Frans Meijerink en Berend Witte zijn nog super fitte mannen en spelen beiden op een hoog niveau.
Ook de spelers van de Mixed B wedstrijd staan bekend om hun goede spel en zij zullen ook voor elk punt gaan.
Alle ingrediënten zijn dus aanwezig om deze beslissingswedstrijden een sportieve en spannende gebeurtenis met goed tennisspel te laten worden.
Deze wedstrijden om het kampioenschap in de heren enkel en in de mix B worden op baan 6 gespeeld.
Voor het aanwezige publiek zullen er op de verhoogde ruimte voor de kluisjes tafels en stoelen worden geplaatst.
Het tijdschema op 07-12-2013 is als volgt:
12.45 uur aanvang wedstrijd Berend Witte tegen Frans Meijerink.
14.15 uur einde van deze wedstrijd. Indien deze wedstrijd nog niet klaar is, verhuizen zij naar baan 5.
14.30 uur aanvang wedstrijd van Sabine Boonstra met Ron Voorneman tegen Elly Helweg met Leo Kelderman.
16.00 uur einde wedstrijd mix B.
16.15 uur prijsuitreiking van alle competitie onderdelen in de kantine.
18.00 uur sluit De Bokkeduinen zijn deuren.
De ETC hoopt, dat velen van jullie de beslissingswedstrijden komen bezoeken om de spelers m/v aan te moedigen.
Alleen de prijsuitreiking bijwonen mag ook.
Aan degenen die aan de competitie hebben deelgenomen wordt een gratis consumptiebon verstrekt.
We hopen in ieder geval op een grote opkomst!
Namens de ETC wens ik iedereen in alle opzichten een succesvolle en leuke middag toe.
Dick Kloosterboer (competitieleider)
Advertentie

Kort verslag ALV en vrijwilligers bijeenkomst

Algemene Ledenvergadering.

Donderdag 14 november 2013 kwamen 68 leden naar Bokkeduinen om de jaarlijkse ledenvergadering bij te wonen.
STA mag kan zich gelukkig prijzen met zo’n grote opkomst.
De meeste agendapunten werden in een vlot tempo afgehandeld, maar natuurlijk was er meer tijd nodig om over de nieuwe locatie van STA te discussiëren.
Na uitleg van de voorzitter werden de gestelde vragen naar tevredenheid beantwoord.
Het nieuwe wachtwoord voor de site werd bekend gemaakt en kan worden opgevraagd bij het secretariaat.
In de rondvraag kwam het gebruik van de banen via het afhangsysteem nog ter sprake, maar als iedereen zich aan de regels houdt, kan geen misverstand ontstaan. Ja, jammer dat je van de baan moet, terwijl je andere keren nog lekker kunt doorspelen.
Na afloop van de vergadering was er nog gelegenheid om in de horeca een drankje te nemen.

Vrijwilligers.

De vrijwilligers waren uitgenodigd om op woensdag 20 november ’s middags naar Bokkeduinen te komen.
Eerst wordt er dan getennist. Tonny en Bert ten H. kunnen niet spelen wegens ziekte maar hielpen mee door de tijd en de score bij te houden. Ria P. had ’s morgens van de oogarts net groen licht gekregen en mocht weer tennissen. Aangevuld met Thieme, Ted en Wim van Tonny speelde iedereen 3 wedstrijden. Soms wel 2x tegen dezelfde, maar dan met een andere medespeler.
Dat is inherent aan het kleine aantal deelnemers.

Er was ook een echte prijsuitreiking. Iedere vrijwilliger en extra speler ontving een aardigheidje en de wisselbeker voor de beste speler ging naar Thieme.
Gerard was het met de berekening niet eens, maar had niets te zeggen. Hij had een vrije dag gekregen en hoefde geen schema te maken of iets van dien aard.

Na afloop ging iedereen even naar huis om daarna met partner naar het Wokrestaurant te gaan voor een gezellige avond.
Bijzonder was dat de hele ploeg compleet was.

Elly

Agenda komende maanden

Beste leden,
Hierbij ontvangen jullie de data van diverse activiteiten die de komende tijd op het programma staan.

Als het goed is heeft iedereen dezer dagen het ALV nummer van de STAmtafel ontvangen. Mocht dit maandag 4 november nog niet zo zijn, dan even contact opnemen met Gerard Schutijser, tel. 4559847. Een pdf van het ALV nummer is te downloaden via de link http://ceu.editoo.nl/flip/?publication=7898i31 en kan dan evt. uitgeprint worden.

Algemene Leden Vergadering.
Deze vindt plaats op donderdag 14 november 2013 om 19.30 uur in lokaal 127 van Bokkeduinen.
Afmelden voor de ALV bij het secretariaat.

Vrijwilligersdag.
Op woensdag 20 november gaat het bestuur met de vrijwilligers ’s middags tennissen en daarna gezellig ergens eten. De banen 5 en 6 zijn tussen 13.30 en 17.00 uur dan ook hiervoor gereserveerd.

Afsluiting competitie.
Op zaterdag 7 december worden om 16.15 uur de prijzen uitgereikt ter afsluiting van de competitie, voorafgegaan door een eventuele beslissingswedstrijd.

Tennisbanen niet beschikbaar.
In verband met activiteiten van Fit Academie Bokkeduinen kan op woensdag 18 december tussen 09.30 en 16.30 uur niet gespeeld worden op onze banen.

Oliebollentoernooi.
Het Oliebollentoernooi zal worden gehouden op vrijdag 27 december in een ochtend- en middagsessie en niet op 28 december.
Nieuwjaarsreceptie.

De traditionele Nieuwjaarsreceptie wordt gehouden op zaterdag 4 januari 2014.
De leden krijgen te zijner tijd een uitnodiging voor de diverse activiteiten.

Het Bestuur.