Informatie 1991 toernooi

Beste tennisvrienden/vriendinnen,

Indien de namen Monique, Hans, Michael alsmede tennisles herinneringen bij u oproepen blijf dan even doorlezen. Nog vóór de officiële oprichting van onze STA waren dit de figuren die vele van onze nog huidige leden vertrouwd hebben gemaakt met de tennissport. Toen ondergetekende deze afgelopen zomer ergens op een camping in Zuid-Frankrijk  toevallig onze voorzitter Gert-Jan tegen het lijf liep, liet ik een proefballonnetje los met het idee  dat het misschien leuk zou zijn om voor deze "oudere" leden een echt "seniorentoernooi" mede te organiseren.

"Ga je gang" kreeg ik als antwoord, "en kijk maar eens of er animo voor bestaat". Zodoende dus deze oproep aan onze leden. Mijn inschatting is dat hiervoor genoeg man (vrouw) kracht beschikbaar moet zijn. Er wordt specifiek gedacht aan die leden die sinds de oprichting (1991) of daarvóór al reeds met tennis bezig waren met het edele tennisspel, maar laat dit slechts een graadmeter zijn voor deelname.

Een en ander hangt af van de response vanuit de leden zelf. Wij hopen natuurlijk op een overweldigende belangstelling voor deelname, zodat het idee verder kan worden vormgegeven, uiteraard in nauw overleg met het bestuur. Nadere berichten volgen dan op een later tijdstip.

Dus "seniorleden" laat deze kans niet voorbij gaan om nog eens deel te nemen aan een ouderwets toernooi, waarbij naar wij hopen gezelligheid en sportiviteit (in die volgorde) hoogtij zullen vieren!!

Evert Gerritsen. 

  1991_225_x_155_2

Het idee wat op dit moment leeft is, om deze rexfcnie op een zaterdagmiddag en/of -avond in februari te organiseren.

Belangrijk is voor de organisatie om te weten,  wat uw mogelijke voorkeur van invulling voor deze rexfcnie is.

Dit formulier kunt u aanvragen via de mail (info@seniorentennisamersfoort.nl), is eveneens

te vinden “aan” het mededelingenbord in de hal en te downloaden via de weblog.

Download inschrijfform91.pdf

Ingevulde formulieren s.v.p vóór de nieuwjaarsreceptie van zaterdag 6 januari a.s. in de STA bus deponeren, of op sturen naar het (nieuwe) Secretariaat van de vereniging;

                                               Het Avontuur 8

                                3823 DW Amersfoort.

Advertentie

Einde competitie 2006 vastgesteld.

Zoals jullie weten is de speeltijd van de competities verlengd met twee maanden en wel van eind september naar eind november.
Tc1_256_x_229 Om organisatorische redenen is de sluiting van de competitie definitief vastgesteld op 10 december a.s.
Wie dan zijn wedstrijden niet heeft gespeeld, kunnen we helaas niet klasseren.                                           
Maar wij rekenen op jullie sportief plichtsbesef.
Er zijn weer een aardig aantal wedstrijden gespeeld, ga zo door.
De reden voor de sluiting van 10 december is: We moeten ook nog een melding maken in de nieuwsbrief van de afloop van de verschillende competities, de prijzen moeten besteld worden, gravering in orde gemaakt en aangepast aan de nieuwe prijzenkast. 
De prijsuitreiking vindt plaats op zaterdag 6 januari 2007, tijdens de nieuwjaarsreceptie.
De prijzenkast wordt ook op 6 januari onthuld en dan willen we alles gereed hebben, inclusief de vermelding van de prijswinnaars van deze competitie.
Dat moet lukken.
Succes met de resterende wedstrijden.

STA in Stad Amersfoort van 8-11-2006

                                                                           

                                                                                         Stdafrt81106_325_x_277

S.T.A. wederom in beeld bij de krant van de Stad Amersfoort, van woensdag 8 november j.l.

Zie hier het volledige verslag.

STA wederom in SRO 2007 50+ aanbod

Sro_2                          Ook in 2007 en wel in de maanden april en mei biedt STA in samenwerking met de S.R.O. wederom de mogelijkheid om senioren (35+) kennis te laten maken met de Tennissport, vooral met de doelstelling, dat zij zo enthousiast raken, dat zij lid worden bij SeniorenTennisAmersfoort. 

Er zal zowel overdag (vrijdagmorgen) als ‘s-avonds (dinsdagavond) acht (kennismakings)lessen worden gegeven.

Zie hier het hele 50+ cursusaanbod 2007  Download 543052_sro_sport_en_plus.pdf