Competitie 2010, bericht van de wedstrijdleider

Beste competitiespelers m/v van STA,
Om met de deur in huis te vallen, ik ben Dick Kloosterboer, jullie competitieleider in 2010.
Fijn dat jullie je allemaal hebben opgegeven om mee te doen.
Een aantal spelers die in 2009 wel meededen, hebben zich om persoonlijke redenen van diverse aard, dit jaar niet weer gemeld.
Maar er zijn ook een aantal nieuwe deelnemers bij.
De eerst geplande opzet van de onderlinge competitie 2010 heeft enige discussie opgeleverd.
Alles overwegend is besloten om met uitzondering van de dames dubbel, de speelwijze te laten, zoals die de laatste jaren was.
Bij de dames dubbel wordt in elke wedstrijd de 2e set met een speelster van het andere koppel gespeeld.
Zie voor de speelwijze ook het wedstrijdreglement.
De genoemde bijlagen zijn te raadplegen via onze website www.seniorentennisamersfoort.nl
Het verdient aanbeveling om met name het wedstrijdreglement goed te lezen.
Ik verzoek jullie beide documenten zelf uit te printen en eventueel mee te nemen naar de informatie-avond van
       a.s. donderdag 25 februari, aanvang 20.00 uur in de Bokkeduinen.
Daar ligt een beperkt aantal van beide documenten.
Er wordt een korte uitleg gegeven en er kunnen vragen worden gesteld.
Nemen jullie ook de agenda mee, dan kan je al direct een aantal wedstrijden afspreken.
En…op kosten van het bestuur drinken we alvast een consumptie op de goede afloop.
Namens het bestuur van STA en namens de wedstrijdcommissie wens ik jullie allemaal een spannende, sportieve, maar vooral een gezellige en blessurevrije onderlinge competitie 2010 toe.
Dick Kloosterboer
Advertentie

Competitie 2010, Partnerruil: wel en niet!

Hallo allemaal,
Het voorstel voor het wisselen van partner bij de competitiewedstrijden is voortgekomen uit de vraag van een aantal leden. Dit hield verband met het grote verschil in speelsterkte, hetgeen vooral bij de dames dubbel en in mindere mate bij de heren dubbel en mií dubbel speelde.
De inschrijvingen zijn grotendeels binnen en nu blijkt dat er in de koppels bij de heren dubbel en mií dubbel momenteel een aardig evenwicht is ontstaan.
De commissie heeft zich gisteravond hierin verdiept en besloten dat:
– de wedstrijden in de heren dubbel en de mií dubbel weer gespeeld gaan worden op de oude manier, dus gewoon als koppel;
– de damesdubbel gaat wel spelen volgens het systeem zoals is voorgesteld;
Als door deze verandering er leden zijn die alsnog willen meedoen, moet dit voor zondagavond 21 februari 2010 worden doorgegeven per mail of per telefoon aan het secretariaat (tel. 033 4554778).
Als wij het verkeerd hebben ingeschat en er leden zijn die nu niet meer willen meedoen, dan s.v.p. ook even doorgeven. Maar we hopen dat hiervan geen gebruik wordt gemaakt.
Op donderdag 25 februari worden de deelnemers dan om 20.00 uur verwacht in de Bokkeduinen waar dan coxf6rdinatoren worden gevraagd,  nog uitleg wordt gegeven en vragen kunnen worden gesteld.
Namens de commissie,
Elly Helweg.

Competitie 2010, laatste oproep

                    Bal_2   

                           Hallo allemaal,

Er zijn vast nog een aantal leden die wel willen, maar zich nog
niet opgegeven hebben voor de competitie van dit seizoen.
Behalve via de formulieren kan dit ook per e-mail, dus zoek
een maatje of ga voor de single en laat het even weten.
Waar blijven de dameskoppels? Als hiervoor niet nog
een paar aanmeldingen binnenkomen, kan deze
discipline niet doorgaan.
Het Bestuur.