Voorjaarstoernooi uitnodiging

Uitnodiging Het Bestuur heeft het genoegen jullie hierbij uit te nodigen om deel te nemen aan het

voorjaarstoernooi op zaterdag 5 april 2008,

dat zal worden gehouden in het Sportlokaal De Bokkeduinen. Er zal gestreden worden om de “Henk van Beek wisseltrofee”.

De deelname aan het toernooi staat open voor alle STA-leden, ongeacht de speelsterkte of leeftijd. Toeschouwers/partners tijdens de toernooidag zijn welkom.

Wij nodigen jullie uit om na afloop van het toernooi deel te nemen aan het buffet. Ook partners kunnen zich hiervoor opgeven. Deelname aan het toernooi is kosteloos. Voor het buffet wordt een bijdrage van x80 5,– per persoon gevraagd, te betalen bij binnenkomst.

Het programma ziet er als volgt uit:

10.00 uur??: ontvangst van de deelnemers, een half uur later gevolgd door de

                    wedstrijden;

18.00 uur:    prijsuitreiking, met daarna een warm/koud buffet;

21.00 uur:    einde toernooidag.

Het aanvangstijdstip is afhankelijk van het aantal deelnemers, die verdeeld moeten worden over baan 5 en 6 en de MF-banen. Neem in ieder geval ook je buitenschoenen mee, want met mooi weer worden de MF-banen verruild voor buitenbanen. Bovendien kan tussen de wedstrijden door ook worden gespeeld. Iedere deelnemer krijgt het wedstrijdschema van tevoren, zodat bekend is wanneer men moet spelen. Een half uur voor de wedstrijd dient men dan aanwezig te zijn.

Het inschrijfformulier moet voor zondagavond 23 maart a.s. ingeleverd zijn. Per post naar het secretariaat Het Avontuur 8, 3823 DW Amersfoort. Of in de bus bij het mededelingenbord van STA in de Bokkeduinen. Aanmelden per e-mail kan ook door het formulier van de weblog te <downloaden> en ingevuld te sturen naar info@seniorentennisamersfoort.nl 

We rekenen op een grote opkomst.


Het Bestuur.

Advertentie

Diverse uitnodigingen

Beste tennisvrienden en -vriendinnen.

We zijn als bestuur momenteel bezig met allerlei activiteiten, die we bekend moeten maken. De STAmtafel verschijnt pas eind maart, dus hierbij willen we jullie aandacht vragen voor het volgende:

COMPETITIE:

1 maart 2008: start van de competitie. Alle deelnemers hebben hierover 

         bericht ontvangen en krijgen een deelnemerslijst en poule-indeling.

VERBOUWING:

13 maart 2008: Bijeenkomst in de Bokkeduinen om 19.30 uur over de verbouwing

           van de Bokkeduinen. Wanneer je van plan bent te komen graag even

           bericht naar het secretariaat i.v.m. het aantal stoelen dat moet worden

           klaar gezet.

TENNISLESSEN:

4 april 2008: Start van de tennislessen voor SRO-cursisten. Voor de STA-ers

            is er de mogelijkheid om 8 vrijdagen te lessen met 4 personen op één

            baan voor het bedrag van x80 90,– p.p. Er wordt geprobeerd een beetje op

            sterkte in te delen. Voor STA-leden zijn de uren van 17.00-18.00,

            18.00-19.00 en van 21.00-22.00 uur nog vrij. Wel wordt uiteraard indien

            nodig een en ander samengevoegd.

            Opgeven bij het secretariaat voor zondagavond 23 maart.

VOORJAARSTOERNOOI:

5 april 2008: Het jaarlijkse voorjaarstoernooi met mooie prijzen, gezellige

            wedstrijden, een hapje, een drankje en een koud/warm buffet.

            Lees hierover de uitnodiging.

NOTEER DUS DEZE DATA IN JE AGENDA

            

en geef je snel op bij het secretariaat: Het Avontuur 8, 3823 DW Amersfoort,  tel. 033 4554778 of  mail naar info@seniorentennisamersfoort.nl 

inschrijvingen competities en info-avond verbouwing Bokkeduinen

INSCHRIJVINGEN!!!!!
Voor 20 februari moeten de inschrijvingen binnen zijn van de mensen die aan de competitie willen mee doen.
Degenen, die zich nog niet hebben opgegeven kunnen dit dus nu nog doen.
Er is de mogelijkheid voor deelname aan de herenenkel, herendubbel, damesenkel, damesdubbel
en mií dubbel.
Behalve voor de mií dubbel laten de dames het tot op heden helemaal af weten.
Bij te weinig belangstelling zullen deze onderdelen dan ook vervallen,
Dus dames: kom op!
VERBOUWING BOKKEDUINEN!!!
Eind maart wordt een begin gemaakt met de 2e fase van de verbouwing van de
Bokkeduinen. Op buitenbaan 1 komt dan het benodigde materiaal te staan
en binnen worden o.a. kleedkamers en restaurant verplaatst.
Bert van Wede wil namens de Bokkeduinen uitleg geven over de diverse
bouwactiviteiten en de planning. Op
donderdag 13 maart om 19.30 uur
is hij in de Bokkeduinen aanwezig voor het STA-bestuur en belangstellenden. Om te weten
hoeveel stoelen er klaar gezet moeten worden is het  gewenst om even aan het
secretariaat te laten weten of je hierbij aanwezig wilt zijn.
Dus: inschrijving voor de competitie doorgeven en opgeven of je op 13 maart komt.
Het Bestuur.

Inschrijving Competities

De onderlinge competitie 2008

Het bestuur heeft het genoegen je hierbij uit te nodigen om deel te nemen aan de onderlinge competitie 2008.

De competitie periode loopt van 1 maart t/m 30 november 2008. Onze senioren die wat langer met vakantie gaan kunnen dus ook mee doen.

Het bestuur is van mening dat deelname niet vrijblijvend is. Je wordt min of meer verplicht per maand één of twee wedstrijden te spelen. De mensen en ook senioren hebben de neiging om het spelen van de competitie te veel op het laatste moment te laten aankomen.

Bij het niet spelen van een minimaal aantal wedstrijden is de wedstrijdcommissie gerechtigd een speler of team uit de competitie te halen. Zie de bijgevoegde bijlage 1: “Wedstrijdreglement competitie STA 2008”.

Er kan worden gespeeld in 5 disciplines (natuurlijk bij voldoende deelname en max. 2 disciplines per deelnemer):

                      Dames enkel

                      Heren enkel

                      Dames dubbel

                      Heren dubbel

                      Mií dubbel

Je dient je vóór 20 februari a.s. op te geven. Op maandag 25 februari a.s. om 20.00 uur volgt in het Sportlokaal De Bokkeduinen een informatieavond waarin het wedstrijdreglement wordt behandeld, eventueel aanvullende gegevens volgen en vragen kunnen worden gesteld.

Aan de competitiedeelname zijn geen kosten verbonden.

Ook nieuwe leden roepen wij op aan deze competitie mee te doen.

 

De onderlinge competitie zal op 1 maart 2008 van start gaan.

Bijgevoegd zijn als bijlage 1 het wedstrijdreglement voor de competitie STA 2008 en als bijlage 2 het inschrijfformulier voor de onderlinge competitie.

Dit inschrijfformulier kan je, of deponeren in de STA-bus in de hal, of via de post versturen aan het secretariaat van de vereniging p/a Het Avontuur 8, 3823DW Amersfoort.   

Ook bestaat de mogelijkheid om het inschrijfformulier digitaal aan te leveren. Je kunt het downloaden <klik hier>.

Vervolgens verstuur je het per e-mail als bijlage naar info@seniorentennisamersfoort.nl.

Inschrijfformulieren zijn ook te vinden bij het mededelingenbord in de Bokkeduinen.

Het bestuur.