De 3 evenementen 2007

Er is veel nieuws te melden en omdat de Nieuwsbrief pas in maart verschijnt heeft het bestuur gemeend jullie op deze wijze te moeten informeren.

1.                   De onderlinge competitie 2007 die 1 maart 2007 van start gaat;

2.                   Het voorjaarstoernooi op zaterdag 14 april 2007;

3.                   Tennislessen voor (licht) gevorderden in april en mei 2007.Inschrijf_3

Dit inschrijfformulier kan je, of deponeren in de STA-bus in de hal, of via de post versturen aan het secretariaat van de vereniging p/a Het Avontuur 8, 3823DW Amersfoort.    

Ook bestaat de mogelijkheid om het inschrijfformulier digitaal aan te leveren.  Je kunt het hier downloaden. 

Download inschrijf2007.xls                                                                                       

Vervolgens verstuur je het per e-mail als bijlage naar info@seniorentennisamersfoort.nl.

Inschrijfformulieren zijn ook te vinden bij het mededelingenbord.  Bord

1. De onderlinge competitie 2007  Het bestuur heeft het genoegen je hierbij uit te nodigen om deel te nemen aan de onderlinge competitie 2007.Dat00021_2 

Ervaringen, opgedaan in de afgelopen paar jaar, heeft het bestuur doen besluiten één competitie per jaar te houden en deze te verlengen. De periode loopt nu van 1 maart t/m 30 november 2007. Onze senioren die wat langer met vakantie gaan kunnen nu dus ook mee doen. De prijsuitreiking volgt weer op de Nieuwjaarsreceptie in januari 2008.

Het bestuur heeft ook gemeend dat deelname niet meer zo vrijblijvend moet zijn als in de afgelopen 3 jaar. Je wordt min of meer verplicht per maand één of twee wedstrijden te spelen. De mensen en ook senioren hebben de neiging om het spelen van de competitie te veel op het laatste moment te laten aankomen.

Speel je in een bepaalde maand niet minimaal één of twee wedstrijden dan krijg je minpunten die je alleen in de daarop volgende maand weer ongedaan kunt maken door deze wedstrijd(en) in te halen. (zie het wedstrijdreglement). Download wedstrijdreglement_competitie_2007.pdf

Er kan worden gespeeld in 5 disciplines (natuurlijk bij voldoende deelname):

                      Heren-enkel;              Is_2

                      Dames-enkel.

                      Dames dubbel;               

                      Heren dubbel;

                      Gemixt dubbel; 

Je dient je vóór 20 februari a.s. op te geven. Op maandag 26 februari a.s. om 20.00 uur volgt in het Sportlokaal De Bokkeduinen een informatieavond waarin het wedstrijdreglement wordt behandeld, eventueel aanvullende gegevens volgen en vragen kunnen worden gesteld.

Aan de competitiedeelname zijn geen kosten verbonden.

Ook nieuwe leden roepen wij op aan deze competitie mee te doen. 

2. Voorjaarstoernooi 14 april 2007 Het bestuur heeft het genoegen je hierbij uit te nodigen om deel te nemen aan het voorjaarstoernooi op zaterdag 14 april 2006, dat gehouden zal worden in het “Sportlokaal De Bokkeduinen”. Tijdens dit toernooi zal gestreden worden om de “Henk van Beek wisseltrofee”.Tennis5

De deelname aan het toernooi staat voor ieder STA-lid open, ongeacht de speelsterkte of leeftijd. Toeschouwers/partners tijdens de toernooimiddag zijn welkom.

Na afloop van het toernooi nodigen we je als STA-lid  uit om aan het buffet deel te nemen.

Ook de partners kunnen hieraan meedoen.

Voorlopig programma:

                      +/- 12.00 uur; ontvangst van de deelnemers, melden bij de wedstrijdleiding;

                      +/- 18.00 uur; buffet;

                      +/- 21.00 uur; einde toernooidag. 

Opgeven voor deelname vóór 31 maart a.s.. 

Kosten voor deze dag:

Aan de toernooideelname zijn geen kosten verbonden.

Voor deelname aan het buffet wordt een bijdrage van x80 7,50 per persoon gevraagd.

Deze bijdrage dient te worden voldaan tijdens het melden bij de wedstrijdleiding op zaterdag 14 april a.s. 

3.   Tennislessen april en mei 2007 Bij voldoende opgaven wordt de mogelijkheid geboden om tennislessen te nemen. Zoals al eerder is gebeurd, zullen we uitgaan van maximaal 4 personen van enigszins gelijke sterkte.

Tennisvliegtuig

De avondlessen vinden plaats op de dinsdagen 3, 10, 17 en 24 april en op 1, 8, 15 en 22 mei 2007. Er is dan een mogelijkheid van 20.00-21.00 uur en van 21.00-22.00 uur.

Overdag kan er gelest worden op de vrijdagen 6, 13, 20 en 27 april en op 4, 11, 18 en 25 mei 2007. De uren zijn  hier van 11.00-12.00 uur en van 12.00-13.00 uur.

Uiteraard worden al deze uren alleen maar ingevuld bij voldoende deelname, dus twee mensen van het ene uur kunnen gecombineerd worden met twee mensen van het andere uur.

Opgeven vóór 15 maart 2007 via bijgaand formulier. Kosten: zie het deelnameformulier

Advertentie

Co Troost overleden

Wij ontvingen het trieste bericht, dat Co Troost op 7 januari j.l. na een kort ziekbed is overleden.

De condoleance is op donderdag a.s. tussen 19.00 en 19.30 uur in het uitvaartcentrum de Haan en van de Kamp op de Mozartweg 58 te Amersfoort.

De uitvaart zal vrijdag a.s. zijn om 11.00 uur op het Rusthof aan de Dodeweg te Amersfoort.

Wij wensen, zijn naaste omgeving veel sterkte in deze moeilijke tijd.

Bestuur S.T.A.

Nieuwjaarsreceptie

NIEUWJAARSRECEPTIE zaterdag 6 januari 2007

Img_1143_480_x_320 Keurig in het gelid en netjes in het pak staan de bestuursleden klaar om de leden te verwelkomen en de goede wensen in ontvangst te nemen. Het wordt gezellig druk, er worden heel wat handen geschud en er wordt gezoend bij het leven.

Van al die wensen is waarschijnlijk de wens voor een goede gezondheid wel het belangrijkste.

Door het bestuur worden twee drankjes aangeboden, maar de hapjes die worden geserveerd krijgen wij van de Bokkeduinen. Het is een drukte van belang, op de monitor is een compilatie te zien van film- en fotomateriaal, dat door Gert-Jan op DVD is gezet over de periode van STA van vroeger tot op heden. Eigenlijk moet je daar een uur rustig voor gaan zitten om te kijken.

Maar dat kan niet, want de voorzitter

neemt het woord Img_11731_480_x_319 om iedereen alle goeds te wensen

voor het komende jaar.

Hij kan vertellen dat is besloten om tot eind maart voor

een aantal uren overdag een extra baan te huren tegen          

een schappelijke prijs.

Daarna wordt overgegaan tot het uitreiken van de prijzen

aan de mensen die afgelopen periode aan de competitie

hebben meegedaan. De uitslag heeft al in de nieuwsbrief

gestaan. De wisselbekers moeten weer worden ingeleverd

voor in de kast, maar de winnaars krijgen een leuk aandenken

voor thuis op de schoorsteen(?).

Img_11891 Dan  wordt iedereen naar de gang gedirigeerd, want achter blauw fluweel zit een prijzenkast die door ons oudste lid Martin Schrijver en ons jongste lid Heidi Janssen onthuld gaat worden. Een mooi stukje handwerk, dat vakkundig is gemonteerd door Freek en Paul met mooie gepoetste bekers (Bea) en sfeervolle lijstjes erbij (Tonny).

De gewonnen bekers moeten weer in de kast om op het volgende toernooi te wachten.

Ondertussen zijn er een aantal 1991-leden die druk discussiëren of ze nu wel of niet mee gaan doen aan het toernooi in februari. Met meer dan 30 opgaven lijkt dat bij voorbaat al een succes te worden.

Het voorjaarstoernooi staat genoteerd op 14 april

en een nieuwe competitie gaat begin april van start.

Kortom, STA is een vereniging, die met al zijn activiteiten bloeit en groeit als kool. Senioren worden we genoemd, maar misschien is

Succes Tennis Amersfoort

Een betere benaming voor de vereniging.

Elly

De STA nieuwjaarsrede;Happyny_1

Allereerst, nogmaals namens het bestuur van STA een goed, en een vooral blessurevrij en gezond 2007!

Op een nieuwjaarsreceptie, kijkt men meestal terug naar het afgelopen jaar, maar daar u al overvloedig over 2006 bent gexefnformeerd met de ALV, blik ik zo veel mogelijk, toch kort vooruit naar het nieuwe jaar.

Noteer vast in uw agenda; zaterdag 14 april Voorjaarstoernooi!

Wij gaan nu wel met 2 computers de einduitslag berekenen, want zo’n teleurstelling voor Aart toen, dat moeten wij niet meer hebbenx85Computercursus_568_x_426_426_x_319  En ik heb vernomen dat Dick en Wil Berends al computerles aan het nemen zijn, om ons hierbij te helpen!

U krijgt deze maand een inschrijfformulier in de bus, voor wel 3 activiteiten,

het voorjaarstoernooi, competitie 2007 en voor lesmogelijkheden in april en mei.  Want ons peil schijnt te zakken, want dit was een naar onze vereniging solliciterende tennisleraar opgevallen.

Hij vond, dat de technische/tactische kant van de STA-leden meer dan te wensen overliet.

Ach, U ziet maar weer, hoe dan ook wij blijven nog steeds opvallen als vereniging.

Gastgebruik banen, het principe kent u.

Wij waren meer te gast bij het ROC, dan andersom, dit soms wel op 5 banen tegelijk. Een vergoeding is dan ook wel op zijn plaats. Wij hebben dan ook in goed overleg, voor overdag wat extra uren op baan 4 vastgelegd, en dit ook nog voor een heel mooie prijs.

Half april gaan wij wederom in overleg met het ROC, voor het winterseizoen 2007. Ons streven; 1 uur op de woensdagavond erbij en mogelijkheden voor de dinsdagavond.

Ik heb overigens in d
e nieuwsbrief van het ROC mogen lezen, dat de baanverlichting wordt verbeterd. Echter zijn de horecaprijzen “iets” naar boven bijgesteld.

Ik wilde nu samen met Paul, overgaan tot de prijsuitreiking van de div. competities 2006, daarna wordt de prijzenkast onthuld, dit zal worden gedaan door het oudste lid van de vereniging Martin Schrijvers en ons jongste lid Heidi Jansen. En voor de rekenkundigen onder u; samen zijn zij 128 jaar jong. Het oudste lid is bijna 2 keer zo oud als het jongste lid. Wat is hun leeftijd?    Oplossingen in de bus van STA.         

Niemand wist helaas de oplossing (85jr. + 43 jr.).

Gert-Jan

Zie hier de nieuwsbrief december van de Sportlokaal de Bokkeduinen

Wijziging baanschema

EXTRA BAAN

Het bestuur van STA heeft in overleg met ROC/ASA besloten om een extra baan te huren voor de periode van 8 januari tot eind maart 2007.

Op deze manier hebben onze leden iets meer de mogelijkheid om te tennissen zonder meer dan een half uur te moeten wachten.Afhang

Deze overeenkomst is tot stand gekomen nadat door ROC/ASA was geconstateerd, dat de laatste tijd wel erg veel gebruik werd gemaakt van de banen 1 t/m 4.

Voor een proefperiode van drie maanden hebben wij op de volgende tijdstippen

banen erbij gehuurd:

Baan 1 maandagmiddag    van  14.00-15.00 uur (uitgezonderd 5 maart)

Baan 4 dinsdagmorgen     van  10.00-12.00 uur

donderdagmorgen van  11.00-12.00 uur

donderdagmiddag van  14.00-15.00 uur.

Hiervoor gelden dezelfde regels als voor de banen 5 en 6, dus afhangen is verplicht. Naast ons huidige afhangbord komt dan ook een mogelijkheid om af te hangen voor baan 4.

Voor de woensdagavond heeft het bestuur ook nog om een extra uur gevraagd, maar dat is momenteel niet mogelijk.

Als de reserveringen voor het volgend winterseizoen weer aan de orde zijn,  zal worden bekeken of dit wel kan, terwijl tevens een optie is gevraagd voor de dinsdagavond. Ook wordt dan geëvalueerd of voortzetting van deze daguren zinvol is.

Al met al voor 2007 een goed voornemen van het bestuur om onze leden nog meer te koesteren.

Het Bestuur.

Zie onder het complete baanschema.

Download baanschema.pdf