STA contract wordt meegenomen in a.s. verkoop

De heer Pieete huidige eigenaar van de Sportingclub de Bokkeduinen heeft schrifteljk aan het bestuur bevestigd, dat het S.T.A. contract in de verkoop van de Sportingclub aan ROC ASA wordt meegenomen.De overdrachtsdatum is nog niet bekend -later meer-

Advertentie

Berichtje voor de dames "ladderaars"

Lieve dames ladderaars

Hier mailt jullie wedstrijdleider. De uitslagen van de dames dubbel op het scorebord bekijkend zie ik “niente”.
Middels dit bericht wil ik jullie aanmoedigen de agenda’s te trekken en een afspraak te maken. De enigen die dat nog niet kunnen doen zijn Annette den Uijl en Ellen Schipper. Zij moeten lijdzaam afwachten tot zij uitgedaagd worden door nummer 2 of nummer 3.
Wees niet bang voor je verlies. Dat ben ik ook niet. Hier volgt het bewijs.

Afgelopen zaterdag hebben Klaas Fredriksz en ik geladderd tegen Henk Malestein en Nico Jacobs. We hebben toen met 26-0 verloren. Ja, je leest het goed, 26-0. Maar manmoedig gaan we door. De beker ligt in het verschiet. Of het ons verschiet wordt moeten we maar afwachten.
Dus dames, ga er tegenaan. Ook voor jullie ligt de winst in de zeer nabije toekomst.
Heb je nog vragen dan ben ik altijd bereid deze te beantwoorden.

H.gr.

Paul

PS: Willen jullie niet te veel ruchtbaarheid geven aan ons verlies!? Heel STA weet het nog niet.

Belangrijke datums om te noteren!!

Er zijn geen banen voor ons beschikbaar van zaterdag 24 december tot en met zondag 1 januari.
Dit in verband met de feestdagen en het R.T.T. toernooi.
Op zaterdag 14 januari a.s. is de nieuwjaarsborrel van 16.00 t/m 19.00 uur.

De Algemene Leden Vergadering is op de voor ons bekende locatie, woensdag 8 februari 2006 en begint om 19.30 uur. Een uitnodiging ontvangt u nog per post.
Belangrijke punten zijn o.a. verkiezing voorzitter Freek Staal, het aftreden van Titia Jeltes en Dick Berends, beiden zijn niet herkiesbaar en als een nieuwe bestuurskandidaat kunnen wij Elly Helweg begroeten.
Mede zullen de “herschreven” Statuten en het Huishoudelijk reglement worden behandeld.

Op zaterdag 8 april 2006, is er weer een voorjaarstoernooi.
Deze zal in een nieuw jasje worden gestoken en zal de naam
krijgen van “Het Henk van Beek toernooi”, dit ter nagedachtenis van de in april 2005 overleden voorzitter.

Berichtje van Klaas Huizinga

Geacht bestuur,
Heel hartelijk dank voor de attentie die ik van Titia mocht ontvangen,
n.a.v. mijn medisch mankement en het voorspoedige verloop van de
dotterbehandeling. De aanleiding, mijn rugklachten, is er nog steeds en
wordt nu behandeld door de huisarts, in de hoop ook hier spoedig van genezen
te zijn. Desalniettemin zal ik mij weer gaan vertonen in de sporthal om op
gezette tijden een balletje te slaan teneinde de achterstand met Toon en
Koos niet al te groot te laten worden.
Nogmaals dank en een hartelijke groet,
Klaas Huizenga