Damesladder al vastgeroest!

Lees hier het relaas van een geplaagd toernooileider;

Lieve dames ladderaars

Zoals jullie op het scorebord kunnen zien zijn er pas 3 ladderwedstrijden door de ploegen gespeeld.
Een oorzaak is dat het zeer lastig is de agenda’s op elkaar te krijgen. Nog een belangrijkere oorzaak is dat er in een ladder met 7 ploegen te weinig mogelijkheid is om te kiezen. Wil je uitdagen dan moet je op een rij hoger voldoende keus hebben om een ploeg uit te dagen. Die is er nu niet. Vooral als er blessures zijn. Met verscheidene deelneemsters heb ik hier al over gesproken. Daarom stel ik jullie voor in de huidige samenstelling de laddercompetitie te wijzigen in een halve competitie. Dat houdt in feite in dat je meer keus hebt om uit te dagen. Je bent niet meer gebonden aan de rij boven je.
Met 7 ploegen houdt dat ook in dat je zes wedstrijden moet spelen. De uitslag van de reeds gespeelde wedstrijden telt mee. Zodoende wordt er niemand bevoordeeld of benadeeld. De looptijd van de competitie blijft hetzelfde, dus tot 1 april 2006.
In de bijlage vind je de ranglijst en hoop ik jullie tegemoetgekomen te zijn in de wensen.
De dames die geen e-mail hebben krijgen deze mail met bijlage per post thuis gestuurd.
De puntentelling en speeltijd blijft hetzelfde als bij de laddercompetitie.
Ik zal zorgen dat jullie gespeelde wedstrijden zo snel mogelijk worden verwerkt. De ranglijst vind je dan terug op het publicatiebord.

Ik roep jullie op gebruik te maken van de uitgebreide mogelijkheid te kiezen.

Hartelijke groet.

Paul