Bericht van de Penningmeester!!

Dagobert_2

STA leden, opgelet!!

September, contributiemaand

De contributie voor het nieuwe verenigingsjaar dient vóór  1 oktober 2008 op rekeningnummer 64.30.41.907 van de penningmeester STA te Amersfoort te zijn overgemaakt.

De contributie bedraagt x80 190,- per lid per verenigingsjaar.

Het verenigingsjaar loopt van 1 oktober 2008 tot en met 30 september 2009.

Heb je al betaald. Dan hartelijk dank.

Het bestuur streeft er naar alle leden te bewegen om voor 1 oktober 2008 hun contributie te hebben overgemaakt op rekening van de penningmeester.

Kunnen we op jullie rekenen?

   

    Het bestuur