Verslag extra ALV: Financixc3xabn nu ok, en Leo Kelderman gekozen als nieuwe voorzitter

5 Minuten over acht werd de extra ALV geopend door Elly, onze vicevoorzitter. Met de opkomst van 50 leden was het bestuur blij verrast. 19 leden hadden zich voor deze vergadering afgemeld.

Punt 2, de financixc3xabn. Het woord werd gegeven aan Bram, onze penningmeester. Een nieuw financieel overzicht en begroting was bij binnenkomst aan de aanwezigen uitgereikt. Bram vertelde dat met hulp van Bert Vreekamp alle xe2x80x9cfoutjesxe2x80x9d in het vorige overzicht waren gecorrigeerd. Bert werd daarvoor bedank. Er waren geen vragen meer uit de vergadering. Nico Olthoff, als voorzitter van de kascommissie, was akkoord met de gepresenteerde cijfers en vroeg de vergadering de Penningmeester discharge te verlenen. De vergadering was daarmee akkoord.

Daarna werd verder gegaan met punt 3, bestuursverkiezing. Het bestuur stelt als voorzitter voor Leo Kelderman. Er waren geen tegen-kandidaten. De vergadering stemde dan ook unaniem in met de benoeming van Leo.

Elly had voor Leo direct een aantal nuttige tips, gevonden in het boek xe2x80x9cOnze Leoxe2x80x9d (Toon Kortooms). Het boek "onze Leo" werd aan onze nieuwe voorzitter Leo overhandigd. Freek Staal gaf daarna de voorzittershamer over aan Leo. Leo heeft zich even kort voorgesteld. Hij doet een beroep aan de leden zich in te zetten voor vergroting van het huidige ledenaantal. Leo zal zich de komende tijd veelvuldig op de tennisvloer laten zien, mocht er wat zijn spreek Leo aan.

Leo bedankte Freek nog voor zijn inzet als voorzitter de afgelopen jaren. Freek en Leo werden door de vergadering met applaus bedankt.

Elly gaat door met de agenda. Punt 5 rondvraag, maar er zijn geen vragen.

Dan besluit Elly deze extra vergadering, binnen het half uur, en vraagt de aanwezige leden nog een drankje te drinken. Rond 10 uur werd de avond gesloten.

Notulist voor een avond, Gerard S

Advertentie

Verslag extra ALV: Financiën nu ok, en Leo Kelderman gekozen als nieuwe voorzitter

5 Minuten over acht werd de extra ALV geopend door Elly, onze vicevoorzitter. Met de opkomst van 50 leden was het bestuur blij verrast. 19 leden hadden zich voor deze vergadering afgemeld.

Punt 2, de financiën. Het woord werd gegeven aan Bram, onze penningmeester. Een nieuw financieel overzicht en begroting was bij binnenkomst aan de aanwezigen uitgereikt. Bram vertelde dat met hulp van Bert Vreekamp alle “foutjes” in het vorige overzicht waren gecorrigeerd. Bert werd daarvoor bedank. Er waren geen vragen meer uit de vergadering. Nico Olthoff, als voorzitter van de kascommissie, was akkoord met de gepresenteerde cijfers en vroeg de vergadering de Penningmeester discharge te verlenen. De vergadering was daarmee akkoord.

Daarna werd verder gegaan met punt 3, bestuursverkiezing. Het bestuur stelt als voorzitter voor Leo Kelderman. Er waren geen tegen-kandidaten. De vergadering stemde dan ook unaniem in met de benoeming van Leo.

Elly had voor Leo direct een aantal nuttige tips, gevonden in het boek “Onze Leo” (Toon Kortooms). Het boek "onze Leo" werd aan onze nieuwe voorzitter Leo overhandigd. Freek Staal gaf daarna de voorzittershamer over aan Leo. Leo heeft zich even kort voorgesteld. Hij doet een beroep aan de leden zich in te zetten voor vergroting van het huidige ledenaantal. Leo zal zich de komende tijd veelvuldig op de tennisvloer laten zien, mocht er wat zijn spreek Leo aan.

Leo bedankte Freek nog voor zijn inzet als voorzitter de afgelopen jaren. Freek en Leo werden door de vergadering met applaus bedankt.

Elly gaat door met de agenda. Punt 5 rondvraag, maar er zijn geen vragen.

Dan besluit Elly deze extra vergadering, binnen het half uur, en vraagt de aanwezige leden nog een drankje te drinken. Rond 10 uur werd de avond gesloten.

Notulist voor een avond, Gerard S

ALV en maandagmiddag label

Beste leden,
 
ALV
Hierbij willen we jullie nog even attenderen op de ALV die wordt gehouden op
 
donderdag 20 januari 2011
om 20.00 uur in Fit Academie Bokkeduinen
 
Opnieuw wordt het financieel overzicht ter goedkeuring voorgelegd.
 
Bovendien gaat de vergadering goedkeuring vragen voor de benoeming van Leo Kelderman
als nieuwe voorzitter.
We rekenen op een groot aantal stemgerechtigde leden zodat de vergadering niet met een half uur uitgesteld
hoeft te worden.
 
Maandagmiddag
In verband met de drukte op de tennisbanen op maandagmiddag is afgesproken dat tussen 13.00 en 15.00 uur
zal worden gespeeld volgens het systeem dat gebruikt wordt op de woensdag labelavond. Het is de bedoeling
dit te doen tot in begin april de buitenbanen weer open zijn.
Dit om te voorkomen dat er leden zijn die na een half uur spelen niet meer aan een volgend half uur toekomen.
Is het niet druk, dan kan gekozen worden voor normaal afhangen.
Theo Mellendijk gaat dit regelen.
 
Namens het Bestuur,
Elly Helweg.

Nieuwjaarsreceptie

Het was zaterdag 8 januari 2011 weer gezellig druk bij de nieuwjaarsreceptie van STA. Gelukkig lag er geen dik pak sneeuw zoals vorig jaar en zo’n 100 mensen kwamen bestuur en elkaar de beste wensen  overbrengen.
 
Met een glas Prosecco in de hand werd geproost en als plaatsvervangend voorzitter hield Elly een korte toespraak.
Freek heeft om gezondheidsredenen moeten bedanken als voorzitter en bestuurslid. Gekozen is om hem op deze middag ten overstaan van veel publiek, te bedanken voor het vele werk dat hij in de afgelopen jaren voor STA heeft gedaan. Namens bestuur en leden heeft hij een mooi cadeau in ontvangst mogen nemen.
 
Hierna werd nog gezellig een glaasje gedronken en een hapje gegeten voordat iedereen weer huiswaarts ging.
 
Bokkeduinen, nog bedankt voor de oliebollen die wij kregen en Prospero bedankt voor de lekkere hapjes die hij weer had gemaakt. Voor meer foto’s <klik hier>.

20 januari 2011, extra ALV

Beste leden,
 
Allereerst vanaf deze plaats namens het bestuur de beste wensen voor het nieuwe jaar. Komende zaterdag 8 januari hopen we dit persoonlijk te kunnen doen.
 
Hierbij ontvangen jullie als bijlage <klik hier> een uitnodiging voor de extra ALV vergadering op
 
donderdag 20 januari 2011, aanvang 20.00 uur
 
Behalve de financiën is ook de kandidatuur van een nieuwe voorzitter een agendapunt. Dus zorg dat je erbij bent.
 
Namens het bestuur,
Elly Helweg, secretaris