Belangrijk bericht van de voorzitter: Penningmeester, en sluiting Horeca

Smile Penningmeester

Recent hebben wij als bestuur per mail en via de STAmtafel een noodoproep gedaan voor een nieuwe penningmeester. Het doet ons genoegen om mede te delen dat bovengenoemde actie succes heeft gehad. Bram ten Hoven wil penningmeester worden. Het bestuur heeft met Bram een prettig gesprek gehad met als resultaat dat STA een nieuwe penningmeester heeft met ingang van het seizoen 2009/2010. Uiteraard moet in de komende ALV van oktober de benoeming van Bram nog worden goedgekeurd.

Het bestuur is blij met deze gang van zaken en STA kan zich gaan voorbereiden op het 20 jarig jubileum in 2010.

We willen er echter nog wel een kanttekening bij maken. We hebben maar één aanmelding op de oproep ontvangen en dat zet ons wel te denken. Gelukkig heeft ook iemand zich gemeld voor het geval de nood aan de man zou komen. Wij maken hieruit op dat er binnen STA weinig tot geen animo is om bestuurlijke taken te vervullen.

Het bovenstaande heeft tot gevolg dat de extra ALV op 17 september 2009 komt te vervallen.

Sluiting horeca.

Per 31 augustus 2009 sluit de horeca om 23.00 uur. Dus als men blijft spelen tot 23.00 uur dan is er geen gelegenheid meer tot douchen en het nuttigen van een drankje.

Advertentie

de STAmtafel is uit!!

De nieuwe STAmtafel is uit en daarin wordt aandacht gevraagd voor: 

het stukje van de voorzitter;

sluitingstijden van de Bokkeduinen i.v.m. Open Dagen;

– verandering van beschikbaarheid banen 5 en 6 op de donderdagen van 1 oktober 2009 tot 1 april 2010;

– verzoek om contributie te betalen;

– data voor het wisselen van spelerspasjes;

– opgeven voor tennislessen;

– opgeven voor een AED cursus;

– opgeven voor een gezondheidstest;

– de mensen van ROC die de Mount Blanc gaan beklimmen;

verjaardagen, competitie, verslagen en tips.

Dit alles vandaag, niet in de Telegraaf, maar in onze eigen nieuwsbrief.