Pannenbier bij de Bokkeduinen

Vrijdag 28 november jl was STA getuige van het hijsen van de vlag i.v.m. het bereiken van het hoogste punt van de bouwlocatie.
Na een paar korte toespraken werd door klimmers via een touw de vlag naar boven gebracht en gehesen. Een korte rondleiding in het nieuwe gedeelte werd daarna gevolgd door het pannenbier, in ons geval was dat pannenwijn.
Vlag_in_top_2

Er zal van alles aan worden gedaan om rond 1 april het geheel op te leveren en Bokkeduinen krijgt er dan een mooi gedeelte bij, waar wij als STA ook van kunnen mee profiteren.
Advertentie

Kort verslag ALV

Alaaf! Donderdag de 11e van de 11e zijn 43 leden aanwezig om samen met het bestuur het afgelopen seizoen onder de loupe te nemen.

In de Refterzaal zijn tafels en stoelen in een U-vorm opgesteld, maar achterin kijkt men toch moeilijk langs de mensen heen. Ook hebben een aantal leden op de harde banken gezeten. Een boetedoening misschien?

Alv_2008

Na een kopje koffie wordt iedereen door voorzitter Freek welkom geheten en worden de diverse vergaderpunten doorgenomen. Uiteraard vraagt het financiƫle gedeelte de meeste aandacht. De kredietcrisis is ook bij STA aan de orde geweest, maar gelukkig is ons spaargeld bij de Fortisbank niet in gevaar gekomen.

Tijdens de bestuursverkiezing geeft Eric uitleg, waarom hij na een jaar toch bedankt als bestuurslid, omdat hem de tijd ontbreekt om actiever te zijn voor de vereniging.

Er wordt vergeten de herkiesbare Elly weer te benoemen, maar in de rondvraag wordt dit nog even recht gezet omdat Wilma daar op wijst.

In de rondvraag komen de ledenlijst en het smoelenboek aan de orde en de aanwezigen krijgen ter plekke het wachtwoord om hier kennis van te nemen.

Ook ontvangt iedereen de nieuwste reclame van STA: een kleurige flyer waarmee

we hopen nu en in de toekomst meer leden te krijgen. Als we elk jaar een beetje groeien, nivelleert dat het aantal opzeggingen aan het eind van een seizoen.

Binnenkort wordt een reanimatie/AED cursus gegeven waarvoor een aantal leden zich al opgegeven hebben.

En na lang wachten is er eindelijk een nieuwe grote STA klok die de voorzitter persoonlijk heeft opgehangen.

Na afloop van de vergadering wordt onder het genot van een drankje nog gezellig nagepraat in het bargedeelte van Het Klooster. Een uitdraai van het smoelenboek gaat dan van hand tot hand.

Rond 23.00 uur gaan de aanwezigen tevreden naar huis.

Elly

ALV dinsdag 11 november en AED informatie

Hetklooster
Hierbij willen we nog even de ALV onder de aandacht brengen.
Komende dinsdag 11 november verwachten we om 20.00 uur een grote opkomst van onze leden om de jaarlijkse algemene vergadering luister bij te zetten. Locatie zoals bekend is Het Klooster, zaal de Refter.
Heb je wat te zeggen of wil je wat vragen dan kan dat is deze avond daarvoor uitermate geschikt.
Een kopje koffie wordt geserveerd en na de vergadering wordt er een drankje aangeboden.
En wat betreft de AED, hiervoor zal in december de mogelijkheid zijn om in twee avonden de toepassing van de defibrillator te leren alsmede de kunst van het reanimeren.
Zodra deze data bekend zijn wordt dit per mail en het publicatiebord doorgegeven, waarna men zich op kan geven.
Het Bestuur.