ALV en Competitie

Algemene Ledenvergadering.
Op donderdag 14 november 2013 zal de Algemene Ledenvergadering worden gehouden in lokaal 127 van de Bokkeduinen.
De uitnodiging en de verslagen worden tijdig aan de leden toegezonden via een extra uitgave van de STAmtafel.
STAmtafel.
Iemand, die geen STAmtafel heeft ontvangen, moet contact opnemen met de redactie. In deze uitgave is een verslag te lezen over de competitie.
Hopelijk worden de nodige afspraken gemaakt om te zorgen dat alle wedstrijden gespeeld zijn op 1 december.
Advertentie