Verslag Nieuwjaarsreceptie en foto's

Verslag van de Nieuwjaarsreceptie

Bij de nieuwjaarsreceptie zijn er vier Henken, drie Jopen, drie Berts en dan een aantal mensen waarvan er twee dezelfde voornaam hebben, Wim, Nico, Ben, Koos, Tiny, Els en Ly(i)dia. In totaal zijn er ongeveer 100 mensen geweest en dat is een respectabel aantal. Helaas is Tonny van Essen door familieomstandigheden verhinderd. Maar Martin Schrijver, Nel Gudde, Gerda Hoeder, Tiny Drager, Loes de Wolf en Ruud de Bruin zijn er wel, evenals Dick van Twillert van de SRO.
Met champagne en een oliebol wordt het nieuwe jaar ingeluid. Nadat voorzitter Freek iedereen heeft welkom geheten, blikt hij terug op het afgelopen jaar. De groei van STA van 144 leden in 2001 naar 212 leden in 2008 is een goed teken.
De verbouwing van de afgelopen periode en de komende tijd komt ter sprake.
De activiteiten voor 2008 krijgen de nodige aandacht. Het voorjaarstoernooi op zaterdag 5 april, de mogelijkheid van tennislessen in april en mei, de nieuwe competitie en andere activiteiten die mogelijk gerealiseerd worden.

Femmy en Henk van de Bokkeduinen worden bedankt voor hun enthousiasme en inzet om het de STA leden steeds maar weer naar de zin te maken.

Bert van Wede vertelt een en ander over de instelling ROC/ASA met zijn 27.000 leerlingen en 2500 leerkrachten/personeel. Met de verdere bouwwerkzaamheden van de Bokkeduinen wordt rond maart/april begonnen. De verbouw van restaurant en kleedkamers en de opbouw met vier lagen zorgt dat er over een jaar plm. 2800 mxb2 extra ruimte bij komt. Via een bouwbulletin worden wij op de hoogte gehouden.

De prijzen worden uitgereikt aan de winnaars van de competitie. De volledige uitslagenlijst van de diverse disciplines is te lezen via de weblog of op het mededelingenbord.
Gelukkig is er ook nog gelegenheid voor een praatje, een hapje en een drankje, voordat iedereen naar huis gaat.
En voor belangstellenden: de gemaakte foto’s zijn ook op de weblog te bekijken.
De foto’s spreken voor zich, er wordt veel gekust, er is champagne, oliebol, wijn bier, enz. En . . .  zo te zien moeten we Gerard volgende keer een opstapje geven, dan hoeft Koos Voogt niet zo te bukken.

Voor de foto’s <klik hier>.

Elly

Verslag Algemene Ledenvergadering

Klooster

Met de fiets is het een hele klim om boven op het hoogste punt van Amersfoort en omgeving te komen, maar gezien de drukte op de parkeerplaats zijn de meeste mensen waarschijnlijk met de auto naar Het Klooster gekomen.

Een groep van 56 personen heeft daar aan de rondleiding deelgenomen en heeft gezien hoe een gebouw van 1952 weer in zijn oude glorie is hersteld. Het werd gesticht door paters van de orde van de Kruisheren. Vanuit Brabant kwamen 42 paters naar Amersfoort, die les gingen geven aan jongens. Tegenwoordig lopen er docenten en leerlingen van het ROC/ASA rond.

En in dit gebouw zaten we om 20.00 uur met 65 leden in de Refter om daar de punten te bespreken die op de agenda van de Algemene Ledenvergadering staan.

Een flinke opkomst en daar is het bestuur blij mee. Als Gert-Jan de vergadering heeft geopend, vliegen we door de agendapunten, zodat de pauze even uitgesteld moet worden omdat anders de leerlingen de drankjes nog niet op tafel hebben staan.

Op een paar kleinigheden na komen we bij het financiële verslag en wonder boven wonder worden hierover geen moeilijke vragen gesteld. Nu had Paul zich ook wel goed ingedekt door Wim van Keulen  te vragen zijn kundig oog over de cijfertjes te laten gaan, alvorens de advocaten van de Duivel, oftewel de kascommissie alias Frans Stokman en Jan Miltenburg hem kwamen controleren.

Het gaat goed met de vereniging. Zelfs zo goed dat zonder enig probleem tijdens de vergadering Eric van der Ven het aantal bestuursleden op zeven brengt. Het heilige getal, passend in deze ambiance.

Gert-Jan neemt afscheid als voorzitter en bestuurslid en wordt bedankt voor zijn inzet in de afgelopen jaren. Freek neemt het stokje van voorzitter over en in hem hebben we een waardig opvolger. Paul wordt herkozen, Gerard Schutijser en Bea worden bestuurslid, zodat het bestuur nu als volgt is samengesteld:

Freek Staal, voorzitter, Elly Helweg, Paul Warnar en de leden Tonny van Essen, Bea Malestein, Gerard Schutijser en Eric van der Ven.

De rondvraag zorgt ervoor dat de vergadering pas kan worden afgesloten om 22.15 uur, zodat er voldoende tijd over is om in het bargedeelte nog een drankje te nemen.

Het bestuur bedankt hierbij de leden voor het in hen gestelde vertrouwen en zal zich komend jaar weer voor 100% inzetten om te zorgen dat S.T.A. de bloeiende vereniging blijft, die het nu is.

Voor de foto’s <klik hier> .

Het Bestuur.

Uitnodiging ALV 6 november a.s.

Vergadering

Beste STA tennisser,

Het Bestuur van Senioren Tennis Amersfoort nodigt u hierbijuit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering (ALV) op

dinsdag 6 november 2007

De ALV begint om 20.00 uur, locatie Het Klooster, DaamFockemalaan 10, 3818 KG te Amersfoort, zaal “de Refter”.

Aan belangstellenden wordt de gelegenheid geboden omvóór de ALV een rondleiding te krijgen in HetKlooster om te laten zien hoe het er voorheen ongeveer uitzag. U zultdan ook worden ingelicht over de faciliteiten die de leerinstelling vanROC ASA biedt.

De rondleiding start om 19.00 uur.

U kunt zich opgeven voor deelname aan de rondleiding bij hetsecretariaat, sluitingsdatum is 31 oktober 2007: info@seniorentennisamersfoort.nl

Voor de volledige uitnodiging <klik hier>.

Voor de agenda <klik hier>.

Voor de notulen van de 1e en 2e ALV 2006 <klik hier>.

Bovengenoemde documenten hebben de leden inmiddels per postontvangen.

Voor het jaarverslag van de secretaris en van de ledenadministratie <klik hier>.

Het verslag van de penningmeester en overigefinanciële bescheiden worden op de vergaderavond verstrekt.

Gebruik Multi Functionele banen

Mfbaan Vanaf 1 oktober jl. heeft STA de mogelijkheid om gebruik te maken van de multi functionele banen. Dit kan op:
dinsdag van 18.30-23.30 uur
vrijdag  van 19.30-23.30 uur
Om hier te spelen moet men (MAXIMAAL) 8 dagen van te voren bij de receptie reserveren onder vermelding van STA en de namen van de spelers(sters). Er mag dan een uur gespeeld worden. (Dus 1 dag van te voren kan ook nog..)
Nu kan dus niemand meer zeggen dat een competitiewedstrijd door ruimtegebrek niet kan worden gespeeld. Een tip: speel op de MF banen niet op schoenen met gladde zolen, want dan ga je onderuit.

Spelerspassen wisselen

Pas_gerard_3

STA leden, opgelet!!

Op de navolgende dagen en tijdstippen kunnen in het Sportlokaal De Bokkeduinen de spelerspassen gewisseld worden. Daarvoor dien je een goed gelijkende (dus geen nostalgische) pasfoto in te leveren.

Dinsdag 2 oktober a.s. van 09.00 – 10.00 uur;

Woensdag 3 oktober a.s. van 19.00 – 21.00 uur;

Donderdag 4 oktober a.s. van 09.00 – 11.00 uur;

Maandag 8 oktober a.s. van 14.00 – 16.00 uur en van 19.00 – 21.00 uur;

Woensdag 10 oktober a.s. van 19.00 – 21.00 uur;

Donderdag 11 oktober a.s. van 14.00 – 16.00 uur;

Zaterdag 13 oktober a.s. van 10.00 – 12.00 uur.

N.B.: Er wordt alleen een nieuwe spelerspas verstrekt indien de contributie op de rekening 64.30.41.907 van de penningmeester STA te Amersfoort, is voldaan.

De oude spelerspassen zijn m.i.v. 13 oktober 2007 vervallen!!

Het bestuur

September, contributiemaand

Dago_2

STA leden, opgelet!!

De contributie voor het nieuwe verenigingsjaar dient vóór 1 oktober 2007 op rekeningnummer 64.30.41.907 van de penningmeester STA te Amersfoort te zijn overgemaakt.

De contributie bedraagt x80 190,- per lid per verenigingsjaar.

Het verenigingsjaar loopt van 1 oktober 2007 tot en met 30 september 2008.

De partnercontributie is vervallen.

De SRO-leden met een proeflidmaatschap dienen hierbij ook nog de resterende inschrijvingskosten ten bedrage van x80 12,50 te voldoen.

Het bestuur

Datum ALV 2007

Kloost_134_x_61 Noteer alvast in uw agenda;

Dinsdag 6 november 2007. Algemene Leden Vergadering van Senioren Tennis Amersfoort.

Lokaliteit; Het Klooster, vergaderzaal de Refter, Daam Fockemalaan 10, 3818 KG Amersfoort.

(http://www.hetkloosterhotel.nl/)

Programma; 19.00 uur rondleiding in het Klooster.                                                       20.00 uur aanvang Algemene Leden Vergadering.

U ontvangt nog de uitnodiging en andere bescheiden

Bouwoverlast-2

Mfvloer Door het aanbrengen a.s. donderdag en vrijdag (16 + 17 augustus), van de nieuwe multifunctionele sportvloer kan er ernstig hinder ontstaan bij het gebruik van de binnenbanen 5+6.

Het is zelfs mogelijk, dat er in zijn geheel niet binnen getennist kan worden. Blijf daarom de berichten op deze weblog hierover volgen. E.e.a is ook afhankelijk van de weersomstandigheden.

-nader nieuws hierover volgt dus- !

Password op ledenlijst

Vanaf heden, zal er een password moeten worden gebruikt om de digitale ledenlijst (op deze site aanwezig) te kunnen bekijken.

Het password is met uw geregistreerde e-mailadres bij de vereniging, en via de e-mail op te vragen bij het secretariaat (info@seniorentennisamersfoort.nl)                                                                              of bij de ledenadministratie ledenadministratie@seniorentennisamersfoort.nl

Password_2