Verslag Nieuwjaarsreceptie

In een mooie ambiance met pracht en praal heeft STA op zaterdag 17 januari 2009 de Nieuwjaarsreceptie gehouden. Njrec2009_2

Veel leden zijn naar Het Klooster gekomen om te luisteren naar de nieuwjaarstoespraak, waarna met (nep)champagne een toast is uitgebracht op 2009 met de wens voor een gelukkig, gezond en sportief jaar.
Door een hernia heeft voorzitter Freek af moeten zien van zijn knie operatie, waardoor hij voorlopig nog niet zal tennissen. Ook zijn er nog andere zieken en geblesseerden, maar wij hopen hen dit jaar weer terug te zien op de banen.

De oliebollen lieten het af weten omdat er niet werd gebakken, maar de vervanging van brownies, kletskopjes en cakejes smaakten ook goed.

Sommige leden maakten van de gelegenheid gebruik om via een kleine rondleiding wat meer te zien dan alleen de kerkzaal waar wij waren.
Een uitgebreid verslag zal worden geplaatst in de STAmtafel, maar een indruk van het geheel is te zien op de foto’s die Henny heeft gemaakt.Klik <hier>.

Elly

Bericht van de Penningmeester!!

Dagobert_2

STA leden, opgelet!!

September, contributiemaand

De contributie voor het nieuwe verenigingsjaar dient vóór  1 oktober 2008 op rekeningnummer 64.30.41.907 van de penningmeester STA te Amersfoort te zijn overgemaakt.

De contributie bedraagt x80 190,- per lid per verenigingsjaar.

Het verenigingsjaar loopt van 1 oktober 2008 tot en met 30 september 2009.

Heb je al betaald. Dan hartelijk dank.

Het bestuur streeft er naar alle leden te bewegen om voor 1 oktober 2008 hun contributie te hebben overgemaakt op rekening van de penningmeester.

Kunnen we op jullie rekenen?

   

    Het bestuur

Nu opgeven voor kaarten Dutch-Open

Beste STA leden,
Vanaf donderdag 10 juli 2008 is de Bokkeduinen het domein van de Dutch Open en kan er niet meer getennist worden tot en met maandag 21 juli 2008.
Dank zij ROC  hebben wij weer de beschikking gekregen over 25 kaartjes die van maandag t/m vrijdag verdeeld kunnen worden onder onze leden. Het hadden er meer mogen zijn, maar beter iets dan niets moeten we maar denken.
Degenen, die een kaartje willen hebben kunnen zich opgeven voor woensdag  9 juli bij het secretariaat:
of telefonisch:  033 4554778
Als je wordt ingeloot, krijg je bericht en kan het kaartje worden afgehaald op Het Avontuur 8 in Amersfoort.
Omdat er zo weinig kaarten beschikbaar zijn, komen alleen STA-leden hiervoor in aanmerking en kan er geen extra kaart worden aangevraagd.
Hierbij een tip om met korting een kaartje te bestellen. Amant heeft sinds kort een andere naam: beweging 3.0. Als je hiervan lid bent kan een kaartje worden besteld met 50% korting bij www.dutchopentennis.nl met actiecode:  Tickets Beweging 3.0. Ook abonnees van het AD krijgen de mogelijkheid voor kaarten met korting. En in de tweede editie van  het Bouwnieuws over Sportlokaal de Bokkeduinen staat dat je bij de receptie kunt informeren naar een gratis kaartje.
Het bestuur.

Luchtbehandeling indoor tennisbanen

Lucht De volgende e-mail is ontvangen van Bert van Wede. Deze informatie willen we hierbij aan alle leden doorgeven.

Geacht bestuur,

Door middel van deze email deel ik u mede dat de verversingscapaciteit op de indoortennisbanen 5 & 6 binnenkort verbeterd zal worden. De firma Lomans zorgt voor een unit aan de zijkant. De unit is binnen en wordt binnenkort gemonteerd.

Wij hopen u op deze wijze voldoende gexefnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groeten,
ROC ASA Onderwijs in Bedrijf / Sportlokaal de Bokkeduinen,

Bert van Wede
Manager Leerbedrijven

aanvulling op baanschema

AANVULLING

In de STAmtafel zijn de speeltijden voor STA te lezen

alsmede het gebruik van de banen.

Aan dit artikel moet het volgende nog

worden toegevoegd:

In de maanden april en mei (t/m 23 mei) zijn de binnenbanen 5 en 6 op de vrijdagavond van 16.00 t/m 22.00 uur gereserveerd voor tennislessen!

In de periode van 1 april t/m 1 juli 2008

worden de buitenbanen 3 en 4 op dinsdag en vrijdag tussen

16.00 en 19.00 uur gebruikt door RTT, waardoor Leusderpark

de buitenbanen 5 en 6 ter beschikking heeft.

Punt 14 van het baanreglement geeft het medegebruik van de banen

van Leusderpark aan als deze vrij zijn. Op deze banen mag niet worden afgehangen.

Wanneer spelers van Leusderpark komen moeten STA-ers deze baan/banen direct verlaten.

Voorjaarstoernooi uitnodiging

Uitnodiging Het Bestuur heeft het genoegen jullie hierbij uit te nodigen om deel te nemen aan het

voorjaarstoernooi op zaterdag 5 april 2008,

dat zal worden gehouden in het Sportlokaal De Bokkeduinen. Er zal gestreden worden om de “Henk van Beek wisseltrofee”.

De deelname aan het toernooi staat open voor alle STA-leden, ongeacht de speelsterkte of leeftijd. Toeschouwers/partners tijdens de toernooidag zijn welkom.

Wij nodigen jullie uit om na afloop van het toernooi deel te nemen aan het buffet. Ook partners kunnen zich hiervoor opgeven. Deelname aan het toernooi is kosteloos. Voor het buffet wordt een bijdrage van x80 5,– per persoon gevraagd, te betalen bij binnenkomst.

Het programma ziet er als volgt uit:

10.00 uur??: ontvangst van de deelnemers, een half uur later gevolgd door de

                    wedstrijden;

18.00 uur:    prijsuitreiking, met daarna een warm/koud buffet;

21.00 uur:    einde toernooidag.

Het aanvangstijdstip is afhankelijk van het aantal deelnemers, die verdeeld moeten worden over baan 5 en 6 en de MF-banen. Neem in ieder geval ook je buitenschoenen mee, want met mooi weer worden de MF-banen verruild voor buitenbanen. Bovendien kan tussen de wedstrijden door ook worden gespeeld. Iedere deelnemer krijgt het wedstrijdschema van tevoren, zodat bekend is wanneer men moet spelen. Een half uur voor de wedstrijd dient men dan aanwezig te zijn.

Het inschrijfformulier moet voor zondagavond 23 maart a.s. ingeleverd zijn. Per post naar het secretariaat Het Avontuur 8, 3823 DW Amersfoort. Of in de bus bij het mededelingenbord van STA in de Bokkeduinen. Aanmelden per e-mail kan ook door het formulier van de weblog te <downloaden> en ingevuld te sturen naar info@seniorentennisamersfoort.nl 

We rekenen op een grote opkomst.


Het Bestuur.

Diverse uitnodigingen

Beste tennisvrienden en -vriendinnen.

We zijn als bestuur momenteel bezig met allerlei activiteiten, die we bekend moeten maken. De STAmtafel verschijnt pas eind maart, dus hierbij willen we jullie aandacht vragen voor het volgende:

COMPETITIE:

1 maart 2008: start van de competitie. Alle deelnemers hebben hierover 

         bericht ontvangen en krijgen een deelnemerslijst en poule-indeling.

VERBOUWING:

13 maart 2008: Bijeenkomst in de Bokkeduinen om 19.30 uur over de verbouwing

           van de Bokkeduinen. Wanneer je van plan bent te komen graag even

           bericht naar het secretariaat i.v.m. het aantal stoelen dat moet worden

           klaar gezet.

TENNISLESSEN:

4 april 2008: Start van de tennislessen voor SRO-cursisten. Voor de STA-ers

            is er de mogelijkheid om 8 vrijdagen te lessen met 4 personen op één

            baan voor het bedrag van x80 90,– p.p. Er wordt geprobeerd een beetje op

            sterkte in te delen. Voor STA-leden zijn de uren van 17.00-18.00,

            18.00-19.00 en van 21.00-22.00 uur nog vrij. Wel wordt uiteraard indien

            nodig een en ander samengevoegd.

            Opgeven bij het secretariaat voor zondagavond 23 maart.

VOORJAARSTOERNOOI:

5 april 2008: Het jaarlijkse voorjaarstoernooi met mooie prijzen, gezellige

            wedstrijden, een hapje, een drankje en een koud/warm buffet.

            Lees hierover de uitnodiging.

NOTEER DUS DEZE DATA IN JE AGENDA

            

en geef je snel op bij het secretariaat: Het Avontuur 8, 3823 DW Amersfoort,  tel. 033 4554778 of  mail naar info@seniorentennisamersfoort.nl 

Tijden woensdag label-avond gewijzigd!

Beste tennisvrienden en -vriendinnen,

Tennisnet Van een geslaagde nieuwjaarsreceptie is een verslag te lezen op de weblog en zijn een heleboel foto’s te zien. Nu gaan we weer over tot de orde van de dag.
Doordat er tot april nog wat beperkingen zijn voor wat betreft de baanruimte, vragen wij ieder lid om begrip op te brengen voor het geval er niet achter elkaar kan worden doorgespeeld. Waarschijnlijk overbodig te zeggen, maar er zijn heus wel daluren waarin ongestoord kan worden getennist.

Deze daluren gaan op woensdagavond gebruikt worden voor de labelavond.

In verband met de over het algemeen drukbezochte labelavond op woensdag heeft het bestuur gemeend met ingang van woensdag 23 januari a.s. tot en met het einde van het winterseizoen op 31 maart 2008, bij wijze van proef, de uren voor deze avond uit te breiden.

Begin labelavond om 18.00 uur.

Einde labelavond om 22.00 uur.

Indien de proef slaagt zal deze uitbreiding ook in het zomerseizoen worden overwogen. Door een verdubbeling van de uren zijn wij van mening dat er beter ingespeeld kan worden op de behoefte, de spreiding en de speelduur van de deelnemers. Het aangepaste baanschema is op het mededelingenbord en website te vinden.

Tot slot: staat het voorjaarstoernooi al in de agenda? Datum: zaterdag 5 april 2008

Het bestuur.