Goedkoop fitnessen voor STA-ers

Binnenkort is het voor STA-ers mogelijk om op een voordelige wijze bij Sportlokaal de Bokkeduinen te gaan fitnessen. Het maandabonnement zou tussen de €20 en €25 per maand komen te liggen (normaal €35,00). Het intakegesprek tevens inschrijfkosten gaat €15 kosten (normaal €35).-later meer-

Invulling 2e labelochtend op de donderdag.

Gebleken is dat er, gezien de grote deelname aan de labelochtend op dinsdag van 09.00 – 12.00 uur, behoefte is ontstaan aan een tweede labelochtend.Na enig onderzoek is het bestuur tot de conclusie gekomen dat hiervoor een gunstige mogelijkheid is op de donderdag van 10.30 – 13.00 uur.Baan 5 is hiervoor beschikbaar. Mocht baan 6 vanaf 10.30 uur of later niet bezet zijn dan mag deze baan ook gebruikt worden voor deelnemers aan de labelochtend.De ingangsdatum is donderdag 16 februari a.s.Frans Stokman heeft zich tot ons genoegen beschikbaar gesteld om deze donderdagen, in samenwerking met Piet Houtriet, te gaan leiden. De voorwaarden voor deelname aan deze labelochtend zijn dezelfde als die van de dinsdagmorgen. Elk STA lid kan dus aan deze ochtend deelnemen.De spelers en speelsters die op dinsdag van de labelochtend gebruik maken, mogen uiteraard ook op donderdag deelnemen.

Belangrijke datums om te noteren!!

Er zijn geen banen voor ons beschikbaar van zaterdag 24 december tot en met zondag 1 januari.
Dit in verband met de feestdagen en het R.T.T. toernooi.
Op zaterdag 14 januari a.s. is de nieuwjaarsborrel van 16.00 t/m 19.00 uur.

De Algemene Leden Vergadering is op de voor ons bekende locatie, woensdag 8 februari 2006 en begint om 19.30 uur. Een uitnodiging ontvangt u nog per post.
Belangrijke punten zijn o.a. verkiezing voorzitter Freek Staal, het aftreden van Titia Jeltes en Dick Berends, beiden zijn niet herkiesbaar en als een nieuwe bestuurskandidaat kunnen wij Elly Helweg begroeten.
Mede zullen de “herschreven” Statuten en het Huishoudelijk reglement worden behandeld.

Op zaterdag 8 april 2006, is er weer een voorjaarstoernooi.
Deze zal in een nieuw jasje worden gestoken en zal de naam
krijgen van “Het Henk van Beek toernooi”, dit ter nagedachtenis van de in april 2005 overleden voorzitter.