Mailing bestuur; baanschema,ladder en wheelchairs

(Open hier het nieuwe baanschema.)Allereerst heeft er een aanpassing plaatsgevonden in het baanschema.Vanwege een dubbele reservering van de Sportingclub de Bokkeduinen, zijn de banen op vrijdag na 16.00 uur in dit winterseizoen niet meer voor ons beschikbaar. Hiervoor zijn als compensatie op de woensdagavond de banen 5 en 6 tot 20.00 uur voor S.T.A. vrijgemaakt.(Open hier voor het overzicht van de laddercompetitie)Op 1 november begint, zoals bekend de laddercompetitie, de samenstellingen van deze drie competities zijn hierbij ingesloten.Wanneer je je nog niet hebt opgegeven; is instappen op elk moment nog zeker mogelijk!Wanneer je onverhoopt geen partner kunt vinden, willen wij proberen er een voor je te zoeken.Opgave kan via de brievenbus in de hal of via e-mail info@seniorentennisamersfoort.nl).De globale spelregels zijn als volgt;De spelers van een lagere trede, dagen de spelers van de één volgende hogere trede uit.Alleen bij een overwinning van de uitdagers, wisselen zij van plaats in de trede.De wedstrijd duurt 2x een half uur (wel afhangen volgens het baanschema!).De games dienen bij elkaar geteld te worden bijv. 15-6.Wanneer een duo 4 weken niet heeft gespeeld, zakken zij (wanneer mogelijk) een trede.Probeer de wedstrijden altijd in de daluren te spelen.Bijv. op zaterdag en zondag na 12 uur zijn de banen weinig bezet en op maandag- en donderdagavond is het weer druk.Gelieve de uitslagen op het daarvoor bestemde formulier op het prikbord in de hal te noteren, zodat zij verwerkt kunnen worden door de wedstrijdcommissie. Dit toernooi duurt tot 1 april a.s.(Open hier voor meer informatie)Van 14 t/m 20 november zijn er i.v.m. de wheelchairtennis 2005 geen banen beschikbaar.Toegang tot dit toernooi is door de weeks gratis. Voor de zaterdag en zondag (het finale weekend) zijn er voor STA-leden vrijkaarten beschikbaar. Aan de receptie, kunnen jullie op vertoon van je spelerspas, voor één toegangsbewijs inschrijven op een daarvoor bestemde lijst.Daar ontvang je verdere informatie over het (later) ontvangen van deze kaart(en).Maar let wel, op=op!

Bestuur van S.T.A.

Bericht uit Chili van Gustavo

Hooi beste leden van STA!
Een week na mijn vertrek uit Nederland will ik iets over mij laten horen.
Ten eerste wil ik iedereen bedanken voor al de goede wensen.
Mij eerste indruk over Chili is dat ik ben terecht gekomen in goed ontwikkelde land.
In het algemeen de wegen zijn goed; openbaar vervoer is naar de nederlandse begrippen goed en goedkoop,

In deze tijd van het jaarde temperatuur begin omhoog te gaan, (lente) met een uitloper om zondag rond de 25 graden celsius, de perspectieven voor de komende week zijn er zeker nog beter.
Het is een beetje moeilijk om in woorden uit drukken hoe ik me voel op die ogenblik. Ik krijg meestal het gevoel dat ik een stukje van mij zelf gevonden heb, en het feit dat wij met onze klein kinderen samen zijn geef een gevoel van tevredenheid dat ik lange tijd niet had.
De groeten aan Gert-Jan, Paul, Hellen, Elly, Irene,Alojz,Annette, Bert, Aart, Gerrit en aan alle leden van de STA.
Hasta la Vista amigos.
Gustavo

(Gustavo, mag je altijd mailen! zijn e-mailadres is; gunutron@yahoo.es)

Wijziging baanschema !!

Zoals eerder bericht waren de banen 5 en 6 op de vrijdagmiddag van 16.00 t/m 17.00 uur dubbel bezet.
Het bestuur heeft het volgende met de Bokkeduinen kunnen afspreken:

Op vrijdagmiddag v.a. 16.00 uur (t/m 18.00 uur) zijn de banen 5 en 6 niet langer beschikbaar meer voor STA. Als compensatie komt hiervoor in de plaats,
de woensdagavond en wel van 18.00 t/m 20.00 uur (baan 5 en 6).
E.e.a. geldt alleen voor het winterseizoen 2005-2006 en m.i.v. woensdag 2 november.

Bestuur S.T.A.

(Open hier het nieuwe baanschema.)

Nieuw (5 jr.) contract STA met de Bokkeduinen !!

Voordat de Bokkeduinen in de etalage gezet schijnt te zijn,
(Klik hier voor de krantenverslagen) is STA met de Sportingclub de Bokkeduinen overeengekomen tot het sluiten van een nieuw 5 jarig contract.

De belangrijkste punten zijn.
Het oude contract wat nog liep tot 1 oktober 2006, komt te vervallen.
Een vaste huurprijs op jaarbasis, zowel voor de winter als de zomer.
Geclusterde uren voor de winteravond banen.
Afrekening vooraf per kwartaal ipv per jaar (vooraf).
Verdere details verschijnen in de nieuwsbrief en op de ALV.

bestuur STA.

Jubileumdag groot succes!

De Jubileumdag van 10 september j.l. was een groot succes.Na de warming-up o.l.v. Barbara, barstte het toernooi in alle hevigheid los.(De warming-up o.l.v. Barbara)

Dit toernooi begon al per speler met het aantal bonuspunten naar leeftijd.
En het kon dan ook niet uitblijven, bij de mannen ging de 1e prijs naar Martin Schrijver(84)!
Bij de dames ging de 1e plaats naar Loes de Wolf.

En ‘s-avonds was het nog goed vertoeven met een warm/koud buffet, met op de achtergrond “live-music”.

Klik hier voor de foto’s van GJ
Klik hier voor de foto’s van Gustavo Nunez

Meer foto’s over dit gebeuren zullen nog volgen.

Einde Dutch Open, STA weer aan bod!

Dit jaar gaf de Dutch Open ons een goede compensatie, in de vorm van liefst 90 vrijkaarten voor het gemis van 10 dagen zelf tennissen.Lees verder het verslag van een der leden.Zo, ruim een week niet getennist, maar wel gekeken. De finale op televisie gezien die gewonnen is door Gonzalez en deze speler heb ik zelf afgelopen maandag zijn eerste wedstrijd zien winnen op het Centre Court (nog bedankt voor het kaartje Gert-Jan). Er is nog hoop voor ons want Calleri zag ik twee keer achter elkaar een dubbele fout maken bij het serveren, dus blijven we oefenen. Wel moet ik waarschuwen voor Aart, want die loopt vaak om zijn backhand heen en zoals ik dat Gonzalez diverse keren zag doen, levert dat punten op. De Dutch Open is weer voorbij en alhoewel ze morgen (25e) wel druk bezig zijn met opruimen en de velden buiten nog niet toegankelijk zijn, ga ik toch proberen – evenals vorig jaar – om te spelen. Volgens mij heeft er binnen niemand last van ons. Wie komt er morgenmiddag? In het ergste geval worden we weer naar huis gestuurd.Ninette is inmiddels met vakantie evenals Lenie en Gerrit, Ben is volgens mij weer terug en Maria heeft schoolvakantie en is gewoon een hele tijd weg, want daar heb ik al een poosje niets van gehoord. Hoe is het eigenlijk met Max? Heeft hij nog steeds vocht in zijn knie of zien we hem binnenkort weer verschijnen.Nog meer zieken of geblesseerden? Jawel, Irene, maar met haar gaat het de goede kant op en ze hoopt weer gauw mee te doen, want ze mist het tennis wel.Nog even melden dat inmiddels Ellen en Thieme Schipper zich ook bij de maandagmiddagploeg hebben geschaard om mee te rouleren, evenals Gustavo, die ook regelmatig ons een lesje komt leren. Jullie moeten wel even naar de Weblog van de STA site kijken, want daarin staat een mooi stukje dat speciaal is gemaakt voor de pers i.v.m. het 15-jarig bestaan van de vereniging. Eigenlijk niet zo’n gek idee om dat soort berichten via de site aan iedereen door te spelen.De lessen waarvoor wel belangstelling is proberen we rond september/oktober te organiseren. Jullie horen nog hierover, want hiervoor is misschien in de vereniging meer belangstelling.Maar eerst gaan we feest vieren op 10 september.Groeten,Elly

15 jarig jubileum S.T.A.

Onderstaand artikel verschijnt September in de regionale weekbladen S.T.A. staat voor Senioren Tennis Amersfoort. Het Senior in de naam van de vereniging geeft al aan, dat dit de vereniging is voor de wat oudere tennisspeler(ster).De vereniging bestaat uit leden van 35 jaar en ouder. Bij paren dient een van de partners deze leeftijd te hebben bereikt.Bij S.T.A. kan men de tennissport voornamelijk als recreatiesport beoefenen, er wordt geen competitie gespeeld (Uiteraard zijn er wel onderlinge toernooien).Het sociale contact staat als doel voor deze vereniging, welke sinds een aantal jaren is gehuisvest in de Sportingclub de Bokkeduinen,(straks onder de nieuwe naam van Younited)De vereniging maakt het gehele jaar gebruik van twee overdekte banen en heeft mede gebruik van de zes (gravel)buitenbanen. Op dit moment kent de vereniging nog geen wachtlijst.Voor de beginner zijn er tevens op de locatie (o.l.v. R.T.T.), mogelijkheden tot het volgen van tennislessen.Op zaterdag 10 september a.s. viert S.T.A alweer zijn derde lustrum in de Sportingclub de Bokkeduinen. De viering begint met een toernooi. Bent u gexefnteresseerd? Van 14.00-17.00 uur bent u van harte welkom. Vraag bij binnenkomst naar één van de bestuursleden. U wordt dan gexefnformeerd over de vereniging, zijn leden en het gebruik van de tennisbanen.U kunt ook al uw informatie krijgen bij het Secretariaat S.T.A., van Tijnpad 14,3815XH te Amersfoort (033-4752856) http://www.seniorentennisamersfoort.nl