STA team/vereniging van de week in AD/AC krant

(foto van Ricardo Smit)Woensdag 14 december j.l. stond er een artikel over S.T.A. in het AD/Amersf.Crt., als het team/vereniging van de week………!Alhoewel het eerste woord in de kop, wel een beetje als denigrerend overkomt, was het verder een perfect redactioneel sfeerverslag. (lees hier het verslag)

Berichtje voor de dames "ladderaars"

Lieve dames ladderaars

Hier mailt jullie wedstrijdleider. De uitslagen van de dames dubbel op het scorebord bekijkend zie ik “niente”.
Middels dit bericht wil ik jullie aanmoedigen de agenda’s te trekken en een afspraak te maken. De enigen die dat nog niet kunnen doen zijn Annette den Uijl en Ellen Schipper. Zij moeten lijdzaam afwachten tot zij uitgedaagd worden door nummer 2 of nummer 3.
Wees niet bang voor je verlies. Dat ben ik ook niet. Hier volgt het bewijs.

Afgelopen zaterdag hebben Klaas Fredriksz en ik geladderd tegen Henk Malestein en Nico Jacobs. We hebben toen met 26-0 verloren. Ja, je leest het goed, 26-0. Maar manmoedig gaan we door. De beker ligt in het verschiet. Of het ons verschiet wordt moeten we maar afwachten.
Dus dames, ga er tegenaan. Ook voor jullie ligt de winst in de zeer nabije toekomst.
Heb je nog vragen dan ben ik altijd bereid deze te beantwoorden.

H.gr.

Paul

PS: Willen jullie niet te veel ruchtbaarheid geven aan ons verlies!? Heel STA weet het nog niet.

Belangrijke datums om te noteren!!

Er zijn geen banen voor ons beschikbaar van zaterdag 24 december tot en met zondag 1 januari.
Dit in verband met de feestdagen en het R.T.T. toernooi.
Op zaterdag 14 januari a.s. is de nieuwjaarsborrel van 16.00 t/m 19.00 uur.

De Algemene Leden Vergadering is op de voor ons bekende locatie, woensdag 8 februari 2006 en begint om 19.30 uur. Een uitnodiging ontvangt u nog per post.
Belangrijke punten zijn o.a. verkiezing voorzitter Freek Staal, het aftreden van Titia Jeltes en Dick Berends, beiden zijn niet herkiesbaar en als een nieuwe bestuurskandidaat kunnen wij Elly Helweg begroeten.
Mede zullen de “herschreven” Statuten en het Huishoudelijk reglement worden behandeld.

Op zaterdag 8 april 2006, is er weer een voorjaarstoernooi.
Deze zal in een nieuw jasje worden gestoken en zal de naam
krijgen van “Het Henk van Beek toernooi”, dit ter nagedachtenis van de in april 2005 overleden voorzitter.

Berichtje van Klaas Huizinga

Geacht bestuur,
Heel hartelijk dank voor de attentie die ik van Titia mocht ontvangen,
n.a.v. mijn medisch mankement en het voorspoedige verloop van de
dotterbehandeling. De aanleiding, mijn rugklachten, is er nog steeds en
wordt nu behandeld door de huisarts, in de hoop ook hier spoedig van genezen
te zijn. Desalniettemin zal ik mij weer gaan vertonen in de sporthal om op
gezette tijden een balletje te slaan teneinde de achterstand met Toon en
Koos niet al te groot te laten worden.
Nogmaals dank en een hartelijke groet,
Klaas Huizenga

Eind toernooi cursisten 1 dec. a.s.

De laatste tennisles van deze serie zit er aan te komen en op donderdag 1 december gaan we onze krachten meten.
Wie wint de wisselbeker? En wie krijgt de poedelprijs? Voor deze prijzen komen alleen maar mensen in aanmerking die minstens drie keer de lessen hebben gevolgd. Deze personen spelen dan ook twee wedstrijden. De andere deelnemers: Gerrit, Thieme, Bert, Willem, Gerda ter H. en Nel spelen één wedstrijd door onderling te wisselen en kunnen eventueel invallen als een van de andere mensen niet kan spelen.

Het programma ziet er zo uit:
11.30 uur – Inschrijven, betalen en een nummer trekken
12.00 uur – Aanvang van de wedstrijden
14.00 uur – Half uur pauze
15.30 uur – Finale en poedelronde
16.30 uur – Prijsuitreiking en gezellig napraten
Bij de loting komt het nummer dat je krijgt overeen met het nummer op het wedstrijdschema. Er wordt 25 minuten gespeeld per wedstrijd, dus zorg er voor op tijd op de baan te zijn.
Aan de kant van de kleedkamers wordt begonnen met serveren en bij de games wordt doorgeteld. Na afloop moet de uitslag worden doorgegeven aan Thieme , die de scorelijst bijhoudt.
In de pauze krijgen we een kop koffie of thee van de kantine en daarbij een gebakje van Irene haar bakkende bakker.
Van RTT, het bestuur en een aantal spelers/sters hebben we wat prijsjes gekregen, zodat iedereen iets mee naar huis neemt.
Voor iemand, die niet van 11.30-16.00 uur aanwezig kan zijn en dit uiterlijk 24 november aan mij laat weten, kan mogelijk iets geregeld worden. Lukt dat niet, dan wordt gebruik gemaakt van een invaller en speel je dus maar één wedstrijd.
Als er nog vragen zijn, dan hoor ik het wel. Laten we er met elkaar een sportieve en gezellige middag van maken.
Elly

Maak kennis met STA tennis

Maak kennis met S.T.A.-tennisIn samenwerking met de NV SRO gaat de vereniging Senioren Tennis Amersfoort de tennisport voor de senioren (dat is bij S.T.A al vanaf 35 jaar) nog meer promoten.Om juist de beginner over de drempel te kunnen tillen, worden er begin 2006 onder leiding van een ervaren trainer lessen georganiseerd. Deze worden overdag in een pakket van 8 lessen op de donderdagmiddagen in januari en februari 2006 gegeven. Voor diegenen die overdag niet kunnen, is er later in het jaar de mogelijkheid om in de avonduren te starten met lessen. Deze staan genoteerd op de woensdagavonden 5,12,19,26 april en 3,10,17,24 mei 2006.Inschrijving en/of informatie over deze cursus bij SRO Sportontwikkeling, Dick van Twillert,telefoon 033-4225114 of mailen naar dvtwillert@sro.nl

Bovenstaand verslag is mede opgenomen in De Stad Amersfoort van 25-11-2005.