Een bericht van onze vriend uit Chili!

Hooi beste tennis vrienden:
Na een lange tijd laat ik iets over mij horen.
Ik was vandaag aan het interneten en, toevallig heb ik naar de site van onze vereniging gezocht en alweer genoten van die mooi fotos en van de herineren aan die mooi tijd.
Vandaag ben ik met 32 graden celsius dik tevreden maar jullie kunnen raden ik mist alleen een ding, niets te raden het is gewoon tenissen met alle mijn goede tennis-vrienden. om enkele te noemen gert-Jan, Art, Gerrit, Nico, Henk, frank, en nog meer, niet te vergeten Elly en Hellen en nog meer Annette, en natuurlik mijn dikke vriend Alojz.

Na z’n 3 maanden ik zit hier goed, een beetje aangepast aan de nieuwe leven omstandigheden, met vakantie gegaan met mijn lieve klein-meisjes en ik probeert mijn zaken in orde te maken maar alleen iets IK SPEL HEEL WEINIG TENNIS, jammer maar met temperaturen boven de 30 het is voor mij een beetje te veel.
Beste tennis-vrienden ik hoop aan jullie allemaal een goede tennis-tijd en tot volgende mail.
Gustavo
gunutron@yahoo.es

Berichtje van Klaas Huizinga

Geacht bestuur,
Heel hartelijk dank voor de attentie die ik van Titia mocht ontvangen,
n.a.v. mijn medisch mankement en het voorspoedige verloop van de
dotterbehandeling. De aanleiding, mijn rugklachten, is er nog steeds en
wordt nu behandeld door de huisarts, in de hoop ook hier spoedig van genezen
te zijn. Desalniettemin zal ik mij weer gaan vertonen in de sporthal om op
gezette tijden een balletje te slaan teneinde de achterstand met Toon en
Koos niet al te groot te laten worden.
Nogmaals dank en een hartelijke groet,
Klaas Huizenga

Mailing bestuur; baanschema,ladder en wheelchairs

(Open hier het nieuwe baanschema.)Allereerst heeft er een aanpassing plaatsgevonden in het baanschema.Vanwege een dubbele reservering van de Sportingclub de Bokkeduinen, zijn de banen op vrijdag na 16.00 uur in dit winterseizoen niet meer voor ons beschikbaar. Hiervoor zijn als compensatie op de woensdagavond de banen 5 en 6 tot 20.00 uur voor S.T.A. vrijgemaakt.(Open hier voor het overzicht van de laddercompetitie)Op 1 november begint, zoals bekend de laddercompetitie, de samenstellingen van deze drie competities zijn hierbij ingesloten.Wanneer je je nog niet hebt opgegeven; is instappen op elk moment nog zeker mogelijk!Wanneer je onverhoopt geen partner kunt vinden, willen wij proberen er een voor je te zoeken.Opgave kan via de brievenbus in de hal of via e-mail info@seniorentennisamersfoort.nl).De globale spelregels zijn als volgt;De spelers van een lagere trede, dagen de spelers van de één volgende hogere trede uit.Alleen bij een overwinning van de uitdagers, wisselen zij van plaats in de trede.De wedstrijd duurt 2x een half uur (wel afhangen volgens het baanschema!).De games dienen bij elkaar geteld te worden bijv. 15-6.Wanneer een duo 4 weken niet heeft gespeeld, zakken zij (wanneer mogelijk) een trede.Probeer de wedstrijden altijd in de daluren te spelen.Bijv. op zaterdag en zondag na 12 uur zijn de banen weinig bezet en op maandag- en donderdagavond is het weer druk.Gelieve de uitslagen op het daarvoor bestemde formulier op het prikbord in de hal te noteren, zodat zij verwerkt kunnen worden door de wedstrijdcommissie. Dit toernooi duurt tot 1 april a.s.(Open hier voor meer informatie)Van 14 t/m 20 november zijn er i.v.m. de wheelchairtennis 2005 geen banen beschikbaar.Toegang tot dit toernooi is door de weeks gratis. Voor de zaterdag en zondag (het finale weekend) zijn er voor STA-leden vrijkaarten beschikbaar. Aan de receptie, kunnen jullie op vertoon van je spelerspas, voor één toegangsbewijs inschrijven op een daarvoor bestemde lijst.Daar ontvang je verdere informatie over het (later) ontvangen van deze kaart(en).Maar let wel, op=op!

Bestuur van S.T.A.

Bericht uit Chili van Gustavo

Hooi beste leden van STA!
Een week na mijn vertrek uit Nederland will ik iets over mij laten horen.
Ten eerste wil ik iedereen bedanken voor al de goede wensen.
Mij eerste indruk over Chili is dat ik ben terecht gekomen in goed ontwikkelde land.
In het algemeen de wegen zijn goed; openbaar vervoer is naar de nederlandse begrippen goed en goedkoop,

In deze tijd van het jaarde temperatuur begin omhoog te gaan, (lente) met een uitloper om zondag rond de 25 graden celsius, de perspectieven voor de komende week zijn er zeker nog beter.
Het is een beetje moeilijk om in woorden uit drukken hoe ik me voel op die ogenblik. Ik krijg meestal het gevoel dat ik een stukje van mij zelf gevonden heb, en het feit dat wij met onze klein kinderen samen zijn geef een gevoel van tevredenheid dat ik lange tijd niet had.
De groeten aan Gert-Jan, Paul, Hellen, Elly, Irene,Alojz,Annette, Bert, Aart, Gerrit en aan alle leden van de STA.
Hasta la Vista amigos.
Gustavo

(Gustavo, mag je altijd mailen! zijn e-mailadres is; gunutron@yahoo.es)