Winterschema

Het nieuwe winterschema is toegestuurd naar alle leden. Er hoeft niet meer gereserveerd te worden. Wordt er geen gebruik gemaakt van de baan, dan moet worden afgezegd bij TMS.

Begin oktober is er gelegenheid om het oude pasje om te ruilen voor een nieuw pasje.
De contributie moet dan wel binnen zijn bij de penningmeester.

Advertentie