Afscheidstoernooi, en info opzeggingen en TMS

Beste leden,

Afscheidstoernooi

Als bijlage ontvangen jullie hierbij een uitnodiging en inschrijfformulier voor het afscheidstoernooi dat zal worden gehouden op zaterdag 15 maart 2014.

Geef maar door als de bijlage niet geopend kan worden. In dat geval wordt de bijlage direct in beeld alsnog toegezonden.

Contributie en opzegging lidmaatschap

Per 1 april 2014 verhuizen we naar Theo Meijer Sport. Opzeggingen per 1 april moeten voor 1 maart worden doorgegeven voor zover dit nog niet is gedaan. De contributie van € 125,00 moet voor 1 april bij de penningmeester binnen zijn. Rekeningnummer NL58ABNA0643041907 t.n.v. Senioren Tennis Amersfoort.

Tot 1 oktober verandert er niets, op de 2 binnenbanen zijn zelfs meer uren beschikbaar dan nu het geval is.

Leden die van plan zijn hun lidmaatschap op te zeggen per 1 oktober 2014 moeten dit vóór 1 september doorgeven aan het secretariaat.

Kennismaken bij TMS

TMS nodigt de STA leden uit om op zaterdag 29 maart 2014 een kijkje te komen nemen in ons nieuwe onderkomen. Tussen 15.00 en 16.30 uur zijn STA leden welkom. Het is mogelijk om even een balletje te slaan. Misschien allemaal tegelijk, dat levert een mooie foto op!!!

TMS zorgt voor een lekker kopje koffie/thee en zal een rondleiding geven in de accommodatie.

Op de website van TMS is een stukje te lezen over onze komst naar Leusden. Ga hiervoor naar www.theomeijersport.nl en klik op Nieuws.

Het Bestuur.