Contract is getekend

AfbeeldingBeste mensen,

Hierbij laten wij jullie weten dat dinsdag 7 januari jl. het voltallige bestuur aanwezig is geweest bij het ondertekenen van het huurcontract bij Theo Meijer Sport (TMS). Hiermee is een eind gekomen aan een periode van onzekerheid.

Het bestuur is van mening dat hiermee gekozen is voor de op dit moment meest gunstige voor handen zijnde oplossing voor STA.

Mede gezien de positieve houding van TMS twijfelen we er niet aan, dat wij allen ook hier weer veel plezier zullen hebben in de nieuwe situatie.

Reserveer alvast 29 maart tussen 15.00 en 16.30 uur voor een kennismaking bij TMS met in ieder geval een lekker kopje koffie/thee.

Namens het bestuur,

Leo Kelderman

PS: Om te weten hoeveel leden mee gaan naar TMS wordt aan de leden die per 1 april op willen zeggen gevraagd dit nu al door te geven. In ieder geval moet voor 1 maart bericht van opzegging binnen zijn. De leden die meegaan naar TMS moeten voor 1 april € 125,00 overmaken op rekeningnummer 64 30 41 907 t.n.v. Senioren Tennis Amersfoort onder vermelding van contributie april t/m sept. 2014.

Er is ook een mogelijkheid voor een KNLTB pasje, uiteraard alleen voor leden die per 1 april meegaan naar TMS.

Behalve een kennismaking bij TMS kan ook in de agenda het afscheidstoernooi bij Bokkeduinen worden genoteerd. Dit wordt gehouden op zaterdag 15 maart.

Bericht hierover volgt nog.

Als er vragen zijn dan kan contact worden opgenomen met het secretariaat of een van de bestuursleden.