Verslagje Nieuwjaarsreceptie

De Nieuwjaarsreceptie van zaterdag 4 januari jl. heeft aan alle verwachtingen voldaan. Het was gezellig en onder het genot van een hapje en een drankje werd geluisterd naar de toespraak van voorzitter Leo, die kort terug blikte op 2013, maar ook het komend jaar ter sprake bracht.

IMG_5804 web Voorzitter    IMG_5806 web NJR 2014

Een jaar dat voorbij is en een jaar dat komt. Vanaf 1 april zal Theo Meijer Sport(TMS) de locatie worden waar we gaan spelen. Op dinsdag 7 januari 2014 is het contract getekend.

Op zaterdag 15 maart zal een afscheidstoernooi plaats vinden, dat voor een groot deel door Bokkeduinen wordt gesponsord en op zaterdag 29 maart zal dan een kennismakings-ontmoeting bij TMS zijn.

Hierover ontvangen de leden nog bericht.

Tot slot wenst onze voorzitter mede namens het bestuur iedereen een gezond 2014 toe met veel tennisplezier. Voor alle foto’s <klik hier>.