Kort verslag ALV en vrijwilligers bijeenkomst

Algemene Ledenvergadering.

Donderdag 14 november 2013 kwamen 68 leden naar Bokkeduinen om de jaarlijkse ledenvergadering bij te wonen.
STA mag kan zich gelukkig prijzen met zo’n grote opkomst.
De meeste agendapunten werden in een vlot tempo afgehandeld, maar natuurlijk was er meer tijd nodig om over de nieuwe locatie van STA te discussiëren.
Na uitleg van de voorzitter werden de gestelde vragen naar tevredenheid beantwoord.
Het nieuwe wachtwoord voor de site werd bekend gemaakt en kan worden opgevraagd bij het secretariaat.
In de rondvraag kwam het gebruik van de banen via het afhangsysteem nog ter sprake, maar als iedereen zich aan de regels houdt, kan geen misverstand ontstaan. Ja, jammer dat je van de baan moet, terwijl je andere keren nog lekker kunt doorspelen.
Na afloop van de vergadering was er nog gelegenheid om in de horeca een drankje te nemen.

Vrijwilligers.

De vrijwilligers waren uitgenodigd om op woensdag 20 november ’s middags naar Bokkeduinen te komen.
Eerst wordt er dan getennist. Tonny en Bert ten H. kunnen niet spelen wegens ziekte maar hielpen mee door de tijd en de score bij te houden. Ria P. had ’s morgens van de oogarts net groen licht gekregen en mocht weer tennissen. Aangevuld met Thieme, Ted en Wim van Tonny speelde iedereen 3 wedstrijden. Soms wel 2x tegen dezelfde, maar dan met een andere medespeler.
Dat is inherent aan het kleine aantal deelnemers.

Er was ook een echte prijsuitreiking. Iedere vrijwilliger en extra speler ontving een aardigheidje en de wisselbeker voor de beste speler ging naar Thieme.
Gerard was het met de berekening niet eens, maar had niets te zeggen. Hij had een vrije dag gekregen en hoefde geen schema te maken of iets van dien aard.

Na afloop ging iedereen even naar huis om daarna met partner naar het Wokrestaurant te gaan voor een gezellige avond.
Bijzonder was dat de hele ploeg compleet was.

Elly